Het matriarchaat is geen oplossing voor het patriarchaat

Vraag: Ik ben dankbaar dat ik ben opgegroeid in een Aziatische matriarchale familie, waarin mijn moeder aan het hoofd van de huishouding stond en mijn vader haar positie met gratie en in harmonie respecteert. Maar ik ontdekte dat dit in de meeste Aziatische gezinnen heel zeldzaam was omdat mannen de beslissingen nemen. Wanneer is China of Azië in het verleden heen en weer gegaan tussen momenten waarop vrouwen de leiding hadden en als dat zo is, wanneer kregen de mannen de macht? En hebben de meesters ook het idee dat Aziatische vrouwen ook politiek leider kunnen worden in de Gouden Eeuw?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Natuurlijk zal de situatie voor vrouwen in Azië ook veranderen in de Gouden Eeuw en zij zullen meer betrokken worden bij het proces van beslissingen nemen op alle terreinen van de samenleving. En natuurlijk zal de relatie tussen mannen en vrouwen veranderen. Nu betekent dit niet dat de samenlevingen matriarchaal zullen worden in plaats van patriarchaal. Wij zijn niet op zoek naar samenlevingen die van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan. Wij willen graag dat samenlevingen een nieuw evenwicht zoeken, waarin noch mannen noch vrouwen de beslissingen nemen, maar dat samen doen, hopelijk eensgezind en in harmonie, naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, maar die ze in ieder geval gezamenlijk nemen, zodat ze er allebei in betrokken worden.

Ik weet heel goed dat je, wanneer je naar een matriarchale of patriarchale samenleving kijkt, er mensen zullen zijn die dit graag willen. Er zijn vrouwen in een patriarchale samenleving die graag willen dat mannen alle beslissingen nemen, zodat zij niet belast worden met het nemen van beslissingen of de consequenties onder ogen hoeven te zien of zich af te vragen wat de juiste beslissing is of wat ze fout hebben gedaan. Hetzelfde geldt in een matriarchale samenleving: er zijn mannen die graag vrouwen willen laten beslissen. Maar dat komt omdat er veel zielen zo gekwetst en verwond zijn geworden in vorige levens door het nemen van beslissingen en het gevoel hebben dat zij de verkeerde beslissingen hebben genomen. Dit is altijd manipulatie door de gevallen wezens omdat zij willen dat mensen beslissingen nemen die later rampzalige gevolgen blijken te hebben, waardoor mensen bang zijn om beslissingen te nemen en zichzelf in hun volgende incarnatie onderwerpen aan het gezag.

En in de Gouden Eeuw zal dit natuurlijk beginnen te veranderen wanneer steeds meer mensen heling zoeken en zelf meer in evenwicht komen, en dat houdt in dat zij ook meer in evenwicht zullen zijn in hun relatie met het andere geslacht. Tijdens dat proces kunnen er meer gelijkwaardige beslissingen tussen mannen en vrouwen worden genomen.