De gevallen wezens die niet tot de harde kern behoren en de behoefte om een gevallen wezen te redden

Vraag: Er waren miljoenen die aanboden om hier als avatar naartoe te komen. Ik zou graag willen weten of er ook miljoenen engelen waren die hebben aangeboden om de engelen te redden die vielen in de wetenschap dat zij dan ook een menselijke vorm zouden krijgen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Je zult wel gemerkt hebben dat wij, als je naar de leringen kijkt die wij in deze dispensatie geven, niet meer de terminologie ‘gevallen engelen’ gebruiken. Wij hebben dat in het begin wel gedaan om een brug te slaan tussen deze dispensatie en de vorige, waarin wij wel over gevallen engelen spreken.

Het idee van gevallen engelen vindt natuurlijk haar oorsprong in de huidige historische epoque in het Boek de Openbaringen van Johannes, waarin Lucifer uit de hemel viel, op de aarde werd geworpen, en in woede ontstak, enzovoort, enzovoort. Zowel de christelijke als veel andere religies hebben daar een enigszins primitief beeld van omdat zij dachten dat elk wezen een engel is als iemand niet fysiek bestaat. Er zijn tegenwoordig mensen, zelfs op het terrein van de new age, die in contact staan met wezens in het hogere emotionele, mentale of identiteitsrijk en die ervan overtuigd zijn dat dit engelen zijn. Er zijn spirituele mensen die in contact staan met geascendeerde wezen en denken dat dit engelen zijn.

De waarheid is dat zij zich aan het opwerken zijn naar ons, en op een later moment zullen we hier diepgaandere leringen over geven. Maar op dit moment zeg ik dat er in breder verband geen engelen zijn gevallen zoals de mensen meestal over engelen denken. We hebben een zeer diepgaande lering gegeven dat de val in een eerdere sfeer plaatshad. Tegenwoordig denken de meeste mensen dat engelen in het spirituele rijk zijn. Welnu, een wezen dat in het spirituele rijk is, kan niet vallen. Als je bent geascendeerd, kun je niet meer vallen. Hij is geascendeerd en heeft dan niet meer de mogelijkheid om te vallen. Alleen wezens in een niet-geascendeerde sfeer kunnen vallen. Als je zegt dat engelen wezens zijn in het spirituele rijk, dan is er nog nooit een engel gevallen en geen enkel wezen uit het spirituele rijk is op aarde geïncarneerd om degenen te helpen die zijn gevallen. Er worden concepten door elkaar gehaald.

Wij zeggen tegenwoordig liever dat er wezens waren die zijn gevallen. Maar er waren geen wezens die opzettelijk incarneerden uit een hoger rijk om de gevallen wezens te helpen. In een situatie in een eerder sfeer, was er bijvoorbeeld een planeet, waarop bepaalde wezens zichzelf hadden gevestigd als leider. Toen die leiders vielen, waren er in sommige gevallen veel volgelingen die achter hen aan gingen. Zij vielen niet met opzet, zij liepen gewoon blindelings de leiders achterna, omdat ze dat al een tijdje deden. Hoewel die wezens eigenlijk wel gevallen zijn, is dit niet de harde kern van de wezens die bewust in opstand kwamen tegen groei.

Er zijn tegenwoordig enkele van dat soort wezens geïncarneerd en die beschouwen het als hun plicht om de gevallen wezens te steunen of hen zelfs te helpen. Enkelen hebben hun bewustzijn zo verhoogd dat zij konden beginnen aan het spirituele pad, maar zij zijn nog wel gehecht aan die harde kern van gevallen wezens en zij willen die gevallen wezens heel graag redden. Dit is een heel erg moeilijke positie en ook nog gevaarlijk. Er zijn spirituele mensen, zelfs een paar studenten van geascendeerde meesters die in deze categorie vallen en als jij het gevoel hebt dat dit ook voor jou geldt, zou je er goed aan doen om hier eens ernstig over na te denken en je te realiseren dat je gehechtheid aan het redden van een gevallen wezen van een gescheiden zelf komt dat in een eerdere sfeer werd geschapen. Dit kan moeilijk op te lossen zijn, maar door de hulpmiddelen te gebruiken die wij hebben gegeven en bereid te zijn om echt goed naar jezelf te kijken, kun je hem opruimen en ik kan je ervan verzekeren dat jij niet kunt ascenderen zolang je nog de wens hebt om een gevallen wezen te redden. Je moet die wens loslaten om te kunnen ascenderen, zelfs om de hogere niveaus van Christusschap te bereiken.