Het Ambt van de Twee Getuigen

 

Vraag: Bekleedt iemand op aarde momenteel het Ambt van de Twee Getuigen?

(In the Summit Lighthouse werd gezegd dat Mark en Elizabeth Claire Prophet dit ambt bekleedden, dat teruggaat op het Boek De Openbaring Van Johannes, waarin gesproken wordt over de twee getuigen.)

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Het antwoord is gewoon nee, op dit moment is er niemand geïncarneerd die dat ambt bekleedt.