Alles is met elkaar verbonden

Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 21 september 2019 – Kiev, Oekraïne

IK BEN de geascendeerde meester Gautama Boeddha. Tot mijn grote vreugde mag ik deze conferentie van de geascendeerde meesters hier in Kiev afsluiten. Ik ben ook blij dat ik jullie kan laten weten dat jullie het potentieel hebben overtroffen dat wij voor deze conferentie hadden voorzien. En jullie hebben dat gedaan door bereid te zijn om hier bijeen te komen en ondanks alle taalverschillen, nationale verschillen, culturele verschillen samen te komen in een hogere mate van eenzijn dan van te voren had kunnen worden voorspeld. Daarom hebben we meer licht kunnen brengen dan anders had gekund.

Wat bepaalt de hoeveelheid licht die er tijdens een conferentie kan worden uitgegeven? Dit is voor een groot deel het vermogen van de chakra’s van de mensen die hier aanwezig zijn, of degenen die via het internet verbonden zijn om het licht uit te stralen, om het licht uit te zenden, naar het collectieve bewustzijn. Als wij meer licht zouden brengen dan jullie chakra’s aankunnen, dan zou dat te veel voor jullie kunnen zijn. En als het licht niet kan worden uitgezonden dan kan het niet aan haar doel beantwoorden. Door het feit dat jullie een paar krachtige dictaten hebben ontvangen, weten jullie dat jullie bereid waren om dat eenzijn te bereiken, omdat wij niet de chakra’s van de mensen persoonlijk gebruiken, maar jullie hebben een groter eenzijn van geest en hart gevormd, waardoor jullie chakra’s worden gecombineerd, gesynchroniseerd, zodat wij wat we uitgeven, kunnen vermenigvuldigen.

Ik zeg niet dat alle conferenties hetzelfde zijn. Of dat je nu moet gaan evalueren dat op die en die conferentie er niet zo’n krachtig dictaat was, omdat die mensen niet één met elkaar waren. De conferenties hebben verschillende doeleinden. Er zijn dictaten die voornamelijk leringen geven. En dat komt gedeeltelijk omdat wij in een gebied zijn waar het collectieve bewustzijn heel dicht is. En dan moet er veel stuwkracht doorheen worden gezonden om bepaalde matrices in de collectieve geest te kunnen vernietigen.

Wij hebben jullie een aantal aanwijzingen gegeven op deze conferentie, bepaalde concepten waar wij nog niet eerder over hebben gesproken. Jullie hebben gehoord van de onderling afhankelijke oorsprongen, een concept dat heel gewoon is in boeddhistische kringen. Het is natuurlijk een enigszins chique uitdrukking, omdat je net zo goed zou kunnen zeggen dat alles met elkaar verbonden is. Dit kan gevolgen hebben waar wij verder in de tijd meer over zullen zeggen. Wij hebben het er trouwens weleens over gehad, alleen gebruikten wij toen andere woorden en concepten. Maar zoals jullie weten, komen wij vaak op een onderwerp terug en brengen dat op een hoger plan, omdat onze uitgaven bepaalde cycli doorlopen, er zijn bepaalde cycli in jullie groei. En van tijd tot tijd kunnen wij een concept waar we al eens over hebben gesproken iets meer uitdiepen, er een hoger perspectief op geven.

Wat betekent het dat alles met elkaar verbonden is? Het betekent dat de illusie of de indruk van jullie zintuigen een illusie is. Met je zintuigen, en je gedachten die de zintuigen beperken, zie je dat alles gescheiden is. Je zou kunnen zeggen dat deze luidspreker hier gescheiden is van die luidspreker daar. De zon is gescheiden van de maan, de aarde is gescheiden van Mercurius, of Venus. Iemand in Rusland is gescheiden van iemand in Amerika, enzovoort.

De wereld richt zich op verschillen, op aparte voorwerpen. Je kunt beginnen je gedachten te trainen om verder te kijken en je kunt dat op een hogere manier doen dan de meeste mensen kunnen, omdat wij jullie veel leringen hebben gegeven. In de eerste plaats de leringen dat er vier niveaus zijn in het materiële universum en dat het materialistische frequentiespectrum, het fysieke octaaf, lijkt op het topje van een ijsberg. Alleen de top staat boven water en de rest is onzichtbaar onder het oppervlak.

Je drie hogere lichamen zijn dus niet zichtbaar. Maar zoals je weet, als de onderste negentig procent van de ijsberg beweegt, dan is het waarschijnlijk dat de top ervan ook meegaat. Dus als een stroom onder water de ijsberg beweegt, dan gaat dat onderste deel naar het zuiden zelfs als er een harde wind naar het noorden waait, maar dan gaat de top van de ijsberg nog steeds tegen de wind in naar het zuiden.

Als er dus beweging in je drie hogere lichamen is, die één kant opgaan, dan kunnen je bewuste gedachten maar moeilijk een andere kant opgaan. Onbewust zul je op de stroom meegaan. En op die manier hebben jullie ook de leiding over jullie leven: als je de energie opruimt, door je psychologische problemen op te ruimen, de cellen op te ruimen, enzovoort. En je kunt beginnen je gedachten te trainen, zelfs als zie je dit niet zo goed, maar je kunt die diepere verbindingen voelen.

Dit kan je veel voordelen opleveren op je pad. Laat me om te beginnen een voorbeeld geven. De boodschapper houdt zijn handen op enige afstand van elkaar. Als er een gordijn was dat het laagste deel van het lichaam van de boodschapper bedekte, dan zou je misschien denken dat die handen niet bij elkaar horen. Maar dan gaan de handen naar elkaar toe en ontmoeten elkaar in het midden. Je denkt misschien dat het twee aparte dingen zijn die naar elkaar toe komen, maar omdat er natuurlijk geen gordijn tussen zit, zie je dat ze bij elkaar horen, die handen zitten vast aan hetzelfde lichaam. En daarom is het niet vreemd dat het lichaam ze kan bewegen.

Stel je nu eens twee dingen voor die apart lijken voor jouw zintuigen. Je zou denken dat als de ene in één richting gaat, en de andere een andere richting opgaat, dat er dan twee aparte oorzaken zijn die ervoor zorgen dat ze bewegen. En misschien denk je wel, zoals de wetenschap al eeuwenlang doet, dat de wereld bestaat uit aparte voorwerpen die niet met elkaar verbonden zijn en dat die geen signalen uitwisselen. En dat er dan aparte oorzaken moeten zijn als ze verschillende kanten opgaan, maar dat is niet zo. Er zijn geen aparte oorzaken. Er zijn geen aparte effecten en geen aparte oorzaken.

Hoe kun je dit verklaren? Hoe kun je dat visualiseren? Nogmaals, ik gaf het voorbeeld van de handen van de boodschapper die naar elkaar toegingen totdat ze elkaar raakten. Op grond van je zintuigen zou je zeggen dat er twee aparte handen bestaan in tijd en ruimte. En zij gaan naar elkaar toe in een voortdurende beweging tot ze elkaar raken. Maar zoals ik al heb gezegd, is dat niet het geval. Het fysieke octaaf lijkt op een beeld op een filmscherm. En de bewegingen op het scherm zijn er niet voortdurend, omdat die worden gemaakt door de filmstrook die een aantal aparte beelden heeft waar het licht doorheen schijnt. En die beelden bewegen, maar dat gaat zo snel dat je niet kunt zien dat het ene frame over het andere wordt geplaatst. Maar je weet natuurlijk dat de oude films langzamer waren, je kon hortende beelden zien en de abruptheid van de bewegingen van de mensen. Daarom was het gemakkelijker om te zien dat dit afzonderlijke plaatjes waren die er met zo’n snelheid op werden gericht dat het een bewegende film leek.

Wanneer je weet dat alles wat er op het fysieke vlak gebeurt, het effect is van oorzaken in de drie hogere rijken, dan kun je begrijpen dat dit geen twee handen zijn die samen een voortdurende beweging maken. Als je dit zou kunnen vertragen, dan zou je eigenlijk zien dat er één beeld wordt geprojecteerd door wat er gebeurt, het samenspel van energie en matrices in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Als we dat visualiseren, als we dit vertragen, dan zouden we zeggen dat er een ander beeld komt dat wordt gevormd door het samenspel in de drie hogere rijken. Hier is nog één. En ja, voor jullie lijkt het of die handen nu dichter bij elkaar zijn. Maar de vraag is of dit wel dezelfde handen zijn? Bewegen dezelfde handen van dit beeld naar het volgende, en ook die daarna? Of zijn het afzonderlijke beelden op een filmstrook die na elkaar op het scherm worden geprojecteerd?

Met andere woorden, de waarheid is dat zelfs als je iets als bestaand object en een bestaande beweging ziet, het eigenlijk een serie bewegingen zijn die op het scherm worden geprojecteerd, maar zo rap dat je uiterlijke zintuigen, je gewone gedachten, dat niet kunnen oppikken.

Waarom is dat belangrijk? Om heel veel redenen. Maar om te beginnen, omdat jij je realiseert dat je de oorzaak veranderen als jij iets echt wilt veranderen op het fysieke vlak, dan moet je aan de oorzaak werken in plaats van het gevolg. Dit hebben we jullie onderwezen over het zuiveren van je vier lagere lichamen. En wij zullen jullie op het juiste moment andere leringen geven over hoe je niet alleen je vier lagere lichamen kunt zuiveren, maar ook verder kunt reiken dan je eigen krachtveld en een aantal matrices en beelden en energie en golfpatronen die je situatie op de wereld beïnvloeden te zuiveren. Maar dat kunnen we pas als wij jullie de leringen hebben gegeven over hoe jullie je oerzelf kunnen loslaten, omdat je anders misschien in de verleiding komt om de leringen verkeerd te laten gebruiken door de vele gescheiden zelven die macht willen uitoefenen op hoe je fysieke omstandigheden kunt veranderen, zelfs als dit de vrije wil van andere mensen zou beïnvloeden.

Maar wanneer jullie nadenken over deze lering, dan realiseer jullie je dat je bent geprogrammeerd om te denken dat wanneer een oorzaak in gang is gezet, niets dit kan terugdraaien. Niets kan dit veranderen. De boodschapper is opgegroeid met een grootvader die erg van jagen hield en heel erg in wapens geïnteresseerd was. Maar hij ook geïnteresseerd in veiligheid. En hij zei altijd: “Vergeet nooit dat als de kogel eenmaal de loop uit is, geen enkele macht op aarde hem terug kan laten gaan.” Jullie zijn allemaal zo opgevoed. Soms is er een oorzaak in werking gegaan en geen enkele kracht op aarde kan die omdraaien. Wanneer er een lawine is veroorzaakt, kan niets hem tegenhouden om de berg af te glijden.

Maar hoe kon Christus dan de storm tot bedaren brengen? Omdat zijn gedachten niet onderhevig waren aan de gebruikelijke illusie dat de storm een fenomeen is dat door een of andere oorzaak in gang is gezet en als die eenmaal in beweging is, dan moet dit doorgaan tot hij uitgeraasd is. Jezus realiseerde zich dat de fysieke wereld zich heel vaak per seconde opnieuw schept, of opnieuw wordt geprojecteerd, maar dat er tussen die afzonderlijke projecties een heel kleine pauze is; een pauze van stilte. En als je jouw gedachten kunt ombuigen of onttrekken aan de concentratie op de gebeurtenissen, dan kun je de projectie op het fysieke niveau veranderen. Of beter, je kunt het op de hogere niveaus veranderen en dan zal de fysieke verandering er ook komen.

Nu is dit niet een tijd en tijdperk waarin je dezelfde soort fenomenen moet produceren zoals Jezus tweeduizend jaar geleden, maar je kunt deze lering benutten om betere omstandigheden voor jezelf te creëren, waaronder het helen van je fysieke lichaam. Als je nadenkt over de lering en beseft dat geen enkel fenomeen op de wereld voortdurend bestaat, maar dat het een projectie is van afzonderlijke beelden en dat er stilte tussen zit. En die stilte, hoewel het misschien een miniem kort deel van een seconde is, die stilt valt buiten de tijd. Dit betekent dat wanneer jij je hersens erin traint, die pauze van stilte, kunt benutten om de matrices in het emotionele, mentale en identiteitsrijk kunt veranderen zodat de fysieke manifestatie anders wordt.

Ik zeg niet dat je dit in het begin al in een flits van een seconde moet kunnen doen. Maar na een tijdje kun je andere beelden accepteren, het eerst in je identiteitslichaam, daarna in je mentale en daarna in je emotionele lichaam over hoe je leven eruit ziet, wat je in het leven kunt openbaren, wat je naar je toe kunt trekken. En dan kun je na een poosje die betere omstandigheden manifesteren. Je denkt misschien dat dit maar moeilijk te geloven is, maar laat ik je een vraag stellen. Heb je het gevoel dat jij jouw levensomstandigheden hebt verbeterd? En als dit zo is, dan kan dat maar op één manier gebeurd zijn, en dat is de manier die ik net heb beschreven. Jij was je daar alleen niet van bewust. En daarom kon je dit ook niet op een consistente manier doen. Maar je kunt jezelf hierin trainen.

Het feit dat er iedere seconde vele malen een beeld op het scherm van de materiële wereld wordt geprojecteerd, betekent dat op het moment dat het beeld op het scherm in de drie hogere octaven wordt veranderd, het beeld wanneer je dat je op de fysieke wereld manifesteert, ook zal veranderen. En omdat de drie hogere octaven duidelijk een hogere vorm van energie zijn, een minder fysieke vorm van energie, en daardoor een vluchtiger vorm van energie dan het fysieke octaaf, kun je redelijk accepteren dat die gemakkelijker veranderen. Zij zijn vluchtiger, zij zijn niet in steen uitgehakt. En wat is steen is gehakt, is ook niet in steen gehakt, en daar kan dat ook veranderen wanneer de beeld waar het licht doorheen wordt geprojecteerd, ook verandert.

Dit kan als tovenarij klinken, maar dat is het niet. Hier is niets magisch aan. Het is echter een feit dat dit een lering is die mensen die pas op het pad zijn niet kunnen bevatten of implementeren. Er is volwassenheid voor nodig. Er is ervaring voor nodig. Maar veel van jullie kunnen hier al over nadenken, allereerst door het besef dat er niets is wat niet veranderd kan worden. Maar je hebt ook de waarschuwing nodig dat alles met elkaar verbonden is. Dit houdt in dat als jij je levensomstandigheden wilt veranderen, het niet een kwestie is van naar je eigen drie hogere lichamen kijken. Je moet daar wel mee beginnen. Je moet ze beginnen te zuiveren, je psychologische problemen opruimen, de gescheiden zelven loslaten. Maar zelfs wanneer je zover bent dat je een hoog bewustzijnsniveau hebt bereikt, zoals Jezus en ik, dan betekent dit nog niet dat je absoluut elke fysieke omstandigheid kunt veranderen door een keer met je vingers te knippen. Er zijn omstandigheden die je niet wilt veranderen, omdat die de keuzes uit vrije wil van andere mensen zouden beïnvloeden. En daarom hebben wij jullie al die leringen gegeven om je bewustzijn te zuiveren van die gescheiden zelven, zodat jij deze kennis niet in jouw voordeel gebruikt op een manier die afbreuk doet aan het geheel of zelfs andere mensen benadeelt. Om deze lering juist te gebruiken moet je iets hebben wat wij Christusbewustzijn noemen, die belangrijke menselijkheid, die verbondenheid met andere mensen, zodat jij je realiseert dat je bepaalde dingen niet doet. Er zijn dingen die je niet verandert, omdat andere mensen het recht hebben dat kun keuzes worden geopenbaard. Met andere woorden, om jullie een duidelijk voorbeeld te geven, degenen van jullie die kinderen hebben, zijn misschien geneigd om je kind een akelige gebeurtenis te besparen. Maar als dat kind die gebeurtenis in het leven heeft geroepen met zijn eigen bewustzijn, dan moet hij de consequenties daarvan ervaren om te kunnen groeien. Als je jouw kind een akelige situatie zou willen besparen, en daardoor zijn groei hinderen, dan zou je deze lering en kennis niet goed benutten.

Er is wat onthechting voor nodig, depersonalisatie van je leven, voor je echt goed gebruik kunt maken van deze lering. En ik weet dat ik jullie slechts een glimp heb laten opvangen van een veel grotere lering, maar omdat jullie hebben bereikt wat op deze conferentie is bereikt, besloot ik jullie iets extra te geven wat niet beslist een deel van het plan voor deze conferentie was. Nu bevindt die zich op het fysieke vlak en degenen van jullie die hieraan toe zijn, kunnen over die lering nadenken. En over een poosje zullen we meer hierover zeggen als wij het de tijd daarvoor vinden en de groep studenten hier ook aan toe is.

Hiermee verzegel ik tot mijn grote vreugde deze conferentie, de mensen die hier zijn, de mensen op het internet, verzegel ik, en ook het licht dat in de vele landen is gebracht die deel uitmaakten van de collectieve ervaring met de Sovjet-Unie, zodat ze hogerop kunnen komen, zodat de mensen die dat willen, vrij kunnen zijn. Natuurlijk kunnen er hier of daar nog wel mensen zijn die willen blijven lijden en omdat wij hun vrije wil respecteren, respecteren wij hun recht om te lijden, zij hebben de vrijheid om te lijden. Maar je kunt natuurlijk wel begrijpen dat lijden geen deel uitmaakt van de vrijheidsvlam van Saint Germain. Dit is niet iets wat van ons komt, het is geen spirituele vlam. Het is juist de afwezigheid van die vlam en dat veroorzaakt lijden.

Lijden is geen substantie. De vlam heeft substantie (hoewel het geen fysieke substantie is), omdat het een spirituele vlam is. Maar lijden, boosheid, haat, alle energie die berust op angst, hebben geen substantie in termen van blijvende substantie. Daarom kan iets wat fysieke substantie lijkt te hebben, worden veranderd door hogere energie. Die kan juist veranderd worden, omdat die ook al lijkt die substantie te hebben, vaste materie lijkt te zijn, of dichte emotionele energie, alleen lijkt wat het is wanneer je iets ziet door het waarnemingsfilter dat de zelven zijn, met je gedachten. Wanneer je verder kunt kijken, dan kun je zien dat dit geen blijvende substantie is. Het is slechts een luchtspiegeling die op het scherm wordt geprojecteerd. Tussen de projecties in is het scherm wit. En je weet dat je op een wit scherm een beeld kunt projecteren. Wanneer ziet hoe wit het tussen de beelden is, dan weet je dat er op elk moment of liever elk volgend moment, een nieuw beeld op kan worden geprojecteerd. Dit betekent niet dat je de situatie in een luttele seconde onmiddellijk kunt veranderen. Een deel van de lering over de onderling afhankelijke oorsprongen, is dat er veel factoren zijn die een schijnbaar eenvoudige situatie beïnvloeden. Maar als je dat geleidelijk aan doet, kun je de situatie op een dramatische manier veranderen. Zoals je ziet, ben ik enthousiast over deze lering, en daardoor kan ik er maar moeilijk over ophouden. Maar nu zal ik de conferentie verzegelen met de vreugde die ik in mijn hart voel en ik schenk jullie die vreugde. Mijn vreugde is totaal. Ik hoop dat jullie vreugde ook totaal is.

IK BEN Gautama.