Oorzaken van armoede en dakloosheid in de Verenigde Staten

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters de dakloosheid en armoede in de Verenigde Staten bespreken en ook het criminaliseren van daklozen en mensen die in armoede leven en waarom er zoveel arme mensen in de Amerikaanse gevangenissen zitten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Het komt er eigenlijk op neer dat de Verenigde Staten, ondanks de bewering een christelijke staat te zijn, niet naar één eenvoudig gebod luistert: Wees je broeders hoeder. Het onderwerp van deze conferentie is elitarisme en op deze conferentie spreken we erover dat armoede een gevolg daarvan is. Het criminaliseren van armoede, terwijl je een systeem toestaat dat de machtselite rijk wordt door de rijkdom van de mensen af te pakken is onmenselijk, het is onchristelijk. Het is alsof je mensen de grond inboort en vervolgens in het gezicht slaat omdat zij de grond zijn ingeboord. Het is inhumaan om mensen in de gevangenis te zetten of proberen te voorkomen dat ze op straat leven, omdat je niet wilt toegeven dat je een land met zoveel ongelijkheid bent dat mensen vastzitten in armoede en er niet uit kunnen komen. In plaats daarvan moet je iets aan het symptoom doen en naar de oorzaak zoeken.

Waarom is er economische ongelijkheid, waarom zijn er mensen die de kost niet kunnen verdienen, waarom kunnen mensen die werken de eindjes toch niet aan elkaar knopen. Daar moet je naar kijken. Je moet de oorzaak vinden en die verhelpen. Het lijkt wel of Amerikanen blind zijn geworden door het gevallen bewustzijn. Zij denken van mensen die arm en dakloos zijn dat het hun eigen schuld is en dat willen we niet zien, dus ze moeten weg. Maar is het wel hun schuld? Volgens Amerikaanse maatstaven wel, hun ethiek: “Can do, everybody is their own master”; ja het is de schuld van de arme mensen omdat ze te lui zijn en niet willen werken. Zie eens hoeveel Amerikanen dit zeggen. Maar de waarheid is dat jullie een economisch systeem hebben met heel veel ongelijkheid, waardoor niet iedereen een baan kan vinden. Je kunt naar één enkel persoon kijken en zeggen dat hij wel een baan zou kunnen vinden als hij dat echt wilde, maar je kunt niet van alle dakloze of arme mensen zeggen dat zij het allemaal beter kunnen doen, omdat dit gewoon niet zo is door het huidige systeem. En daarom zeggen dat zij het probleem zijn en dat zij er zelf iets aan moeten doen, is totaal anarchistisch. Je kunt het niet anders zeggen. Ik kan hier niet diplomatiek over zijn.