Profetieën over Rusland

Vraag: Deze vraag is nogal lang, omdat er een verhaal aan voorafgaat. Ik zal proberen om alleen de vraag te stellen. Het gaat over de toekomst van Rusland die werd voorspeld. De vraag is of de voorspelling van Dannion Brinkley van de geascendeerde meesters nog steeds klopt? Het gaat erover dat de maffia misschien naar de macht grijpt in Rusland en de macht overneemt. Klopt het dat Rusland een oorlog met China zal beginnen waarin veel bloed zal worden vergoten en wat zit er achter het vermogen van de geascendeerde meesters om zulke gedetailleerde visuele profetieën te geven en kunnen de geascendeerde meesters van het verleden naar de toekomst reizen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk:

Je zult wel weten dat wij steeds minder profetieën geven door gezalfde boodschappers en de reden is dat wij nu leringen van een hoger niveau geven waarin wij veel meer de nadruk leggen op vrije wil en de invloed van de vrije wil en het verhogen van het collectieve bewustzijn. De profetieën die jij noemt zijn niet door de geascendeerde meesters gegeven. Dit is een aanname en die is niet juist.

Het is natuurlijk mogelijk dat er in verscheidene naties op de wereld misdaadsyndicaten opkomen die nogal veel invloed op de regering kunnen uitoefenen door middel van corruptie of chantage of andere vormen van druk. Het is niet erg waarschijnlijk dat de Russische maffia het land en de regering overneemt, want als de maffia de regering volledig zou overnemen, dan zou dit niet verborgen kunnen blijven. Dan zou de maffia voor dezelfde problemen komen te staan waar elke regering voor staat, namelijk dat je alleen jezelf benadeelt. Maar het is niet erg waarschijnlijk en daarom hoef je er geen oproepen voor te doen.

Wat betreft een oorlog tegen China, dit is opnieuw heel erg onwaarschijnlijk. Het is een onbetekenende waarschijnlijkheid om diverse redenen waar ik nu niet op in wil gaan, omdat die nogal complex zijn, maar de studenten van geascendeerde meesters hoeven zich hier geen zorgen over te maken.

Wat betreft de toekomst van Rusland: we hebben jullie steeds opnieuw verteld dat wij niet naar de toekomst kunnen gaan en zien wat er gegarandeerd staat te gebeuren. Alles hangt af van vrije wil. De reden dat ik aankondigde dat de drie conferenties van dit jaar belangrijk zijn, zoals ik in Nederland heb gezegd, is dat er bepaalde situaties zijn waarin een natie of zelfs een groep naties op een kritiek kruispunt staan, een soort omslagpunt, waarop het potentieel van een land in een neerwaartse spiraal of in een opwaartse spiraal kan komen en het verschil tussen omhoog en omlaag maar heel klein is, waardoor zelfs een heel kleine groep spirituele studenten van de geascendeerde meesters een positieve invloed kunnen uitoefenen om de schaal over te laten slaan naar de positieve spiraal. Maar hoe kunnen wij voorspellen hoeveel mensen in de toekomst de leringen van de geascendeerde meesters zullen omarmen en oproepen zullen doen?

Wij hebben jullie op deze conferentie een veel positievere kijk op de toekomst van Rusland gegeven in plaats van die nare profetieën en als we verder in de Gouden Eeuw komen, zullen die profetieën die uit diverse bronnen komen, niet meer van belang zijn gewoonweg omdat er maar een heel klein percentage van klopte in de tijd dat ze werden gegeven, omdat het collectieve bewustzijn is gestegen.

En wij raden de studenten van geascendeerde meesters aan om zich niet te richten op die nare profetieën die uit veel naties komen en die je op de hele planeet tegenkomt, omdat ze maar één doel hebben, namelijk jouw in het bewustzijn van angst houden en je weet wat Saint Germain heeft gezegd: Als jullie de studenten van geascendeerde meesters de angst niet kunnen loslaten, hoe kan de rest van de bevolking in jullie natie dat dan wel?

Natuurlijk kun je niet geloven dat de wereld misschien volgende week eindigt als je niet het bewustzijn van angst hebt en in het algemeen kun je zeggen dat je moet vermijden om aandacht te besteden aan die heel nare profetieën. Omarm echt de kans om op een wereld te leven die niet op angst berust, omdat de wereld niet eindigt, zoals wij hebben gezegd. Er kunnen hobbels op de weg zijn, zoals we het hebben genoemd, maar de vooruitgang op de weg naar een Gouden Eeuw zal blijven.

Zoals we over jullie Goddelijke plan hebben gezegd, is de toekomst niet in beton uitgehakt. Het is een interactief proces waarin op een bepaald moment in de tijd bepaalde mogelijkheden ontstaan voor wat er in de toekomst kan gebeuren, maar als de mensen hun bewustzijn veranderen, komen er andere scenario’s op het toneel en wanneer een natie een bepaalde richting begint op te gaan, zullen een aantal andere mogelijkheden wegvallen en komen daar nieuwe voor in de plaats. Daarom is het mogelijk dat er een ernstige gebeurtenis plaatsvindt, maar zelfs een kleine verschuiving in het collectieve bewustzijn kan er al voor zorgen dat het collectieve bewustzijn van een natie een andere richting opgaat en zich steeds verder verwijdert van die gebeurtenis en de richting opgaat van positieve gebeurtenissen.

Dus nogmaals, jullie de studenten van geascendeerde meesters moeten je op dit potentieel richten door je eigen bewustzijn te verhogen en daardoor het collectieve bewustzijn omhoog trekken, zodat je wegblijft van die nare profetieën.