ISIS en de Russische sociale media

Vraag: In de Russische media staat veel informatie over ISIS, maar bijna niets over Noord-Korea.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk:

Welnu, mijn geliefde, de sociale media kun je niet als een heel accurate manier beschouwen om nieuws te vergaren of uit te zoeken wat echt belangrijk is, maar kan wel worden gebruikt om te zien wat voor de mensen van een bepaald land belangrijk is. Dit kan in sommige gevallen worden ingegeven door de reguliere media of zelfs door regeringen waarin de mensen een bepaalde lijn voorgehouden krijgen die een grotere bedreiging lijkt dan ze in werkelijkheid is. Je ziet dat de nieuwsmedia in alle naties op de wereld wel enigszins worden gemanipuleerd om te neigen naar overdrijving.

Eerlijk gezegd is de dreiging van een Islamitische Staat en andere islamitische terroristische groepen als sinds 9/11 overdreven. Dan zeg je natuurlijk dat er onlangs ook nog aanvallen zijn geweest in Engeland en Frankrijk en andere naties, maar dit bewijst niet dat zij nog steeds een bedreiging vormen. Ja, er zijn zeker nog bedreigingen, maar kijk eens naar wat Saint Germain heeft gezegd in zijn dictaat: dat de gevallen wezens dit hebben gebruikt als excuus om democratische regeringen de rechten van hun burgers in te laten perken. En eerlijk gezegd is IS minder een bedreiging voor het westen dan de Arabische wereld zelf zoals je kunt zien aan de situatie in Syrië. In plaats daarvan kun je beter je aandacht erop vestigen dat het vanuit het westerse standpunt lijkt dat IS een bedreiging vormt voor het westen, maar in werkelijkheid een teken is dat de islamitische religie zichzelf aan het vernietigen is, eenvoudig omdat die een gesloten systeem is geworden. Het is al te lang een gesloten systeem met de Sharia en andere heel conservatieve, reactionaire en islamitische initiatieven en groepen. Het is nu zo geworden dat de moslims elkaar uitmoorden.

IS heeft veel meer moslims gedood dan niet-moslims. Hier zouden de mensen in het westen zich op moeten richten, zodat het hopelijk geleidelijk kan verlopen en de mensen in de islamitische landen ook hierover beginnen te praten, zodat je de situatie zo kunt forceren dat alle islamitische landen, alles moslimlanden, een kritische blik gaan werpen op hun religie en toegeven dat dit niet meer overeenkomt met de tijd waarin we leven en dat er drastische hervormingen nodig zijn. Als die hervormingen er niet komen, dan zullen steeds meer van die groepen, extremistische groepen, de moslims elkaar blijven doden en in zekere zin zou je kunnen zeggen dat die zogenaamde burgeroorlog slechts een voorproefje is van wat er in alle Arabische landen zal gebeuren als de islam niet hervormd wordt en zich openstelt, zodat de islam en echte democratie verenigbaar met elkaar kunnen zijn, iets wat de islam in haar fundamentalistische vorm op dit moment eenvoudig nog niet kan.