De energie die achter wapens zit

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters de energie die achter wapens zit, bespreken en wat we kunnen doen om die energie te zuiveren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Als je het dictaat van Gautama Boeddha neemt, dan zit er altijd een matrix op het emotionele, mentale en identiteitsniveau achter fysieke fenomenen. En dat geldt natuurlijk ook voor wapens. Een wapen is in zekere zin een neutrale uitvinding. Het is een stukje technologie, maar het is natuurlijk wel een wapen dat net als alle andere wapens bedoeld is om te doden.

Oorspronkelijk was het een legitiem middel op dieren te doden voor voedsel. En dat is het nog steeds. Maar het doden van mensen was nooit de bedoeling van wapens. Ik zeg natuurlijk dat dit een legitiem middel is vanwege de dichtheid van de planeet. Op een natuurlijke planeet is er natuurlijk geen legitieme reden om dieren te doden voor voedsel, dat is niet nodig. Maar als je ver genoeg teruggaat naar de tijd dat er niet gejaagd werd, dan zie je dat er een legitieme noodzaak was, anders had de mensheid het niet overleefd.

De gevallen wezens hebben natuurlijk de wapens die werden ontwikkeld om op dieren te jagen gebruikt om het bewustzijn te veranderen, er labels op te plakken, om ervoor te zorgen dat mensen andere mensen gaan doden. En wapens hebben een specifieke energiematrix. En je kunt Aartsengel Michaël en Astrea oproepen om die matrix te binden en te verteren, vooral wanneer het te maken heeft met het gebruik voor menselijke wezens.

Je kunt natuurlijk zeggen dat er tegenwoordig veel machtiger wapens zijn, tot aan nucleaire wapens toe. Maar pistolen zijn tegenwoordig het meest gebruikte wapen om mensen te doden. Pistolen hebben niet per se meer menselijke wezens gedood dan alle andere wapens, maar een groot deel van de mensen zijn zeker door pistolen gedood. Het speciale kenmerk van pistolen is dat zij van afstand werken. Het is dus mogelijk om mensen te doden zonder met hen een gevecht aan te gaan, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zwaarden. Dit vereist meer fysieke kracht, grotere vaardigheid om iemand met een zwaard te doden en te voorkomen dat je zelf werd gedood. Een pistool is veel eenvoudiger, je haalt de trekker over.

Dit is een specifieke energie waarvoor je oproepen kunt doen. Natuurlijk zijn er nog veel meer andere wapens die van afstand doden, tot aan ICBM’s met tien verschillende raketkoppen toe. Dit is dus opnieuw een bewustzijn dat niet alleen over pistolen gaat, je kunt ook oproepen doen voor dit hele bewustzijn dat mensen van afstand wil doden, bijvoorbeeld door middel van drones die nu zijn ontwikkeld waarbij een soldaat bij wijze van spreken niet eens op het slagveld aanwezig hoeft te zijn om anderen te doden.

Hier kun je oproepen voor doen als jij je hier zorgen over maakt. In de Verenigde Staten kun je specifieke oproepen doen om de demonen en entiteiten te binden, te verteren en te vernietigen die achter het wapengeweld zitten dat je ziet omdat privépersonen wapens gebruiken tegen andere mensen, zoals de beschietingen op scholen enzovoort. En het is belangrijk dat je die oproepen doet, als je het gevoel hebt dat dit na aan je hart ligt, omdat er natuurlijk ook heel veel andere dingen zijn waar je oproepen voor kunt doen.