Het tolereren van homoseksuelen

Vraag: Veel westerse samenlevingen passen langzaam hun wetten aan om discriminatie van homoseksuelen of transgenders, LGTBQ, enzovoort in te perken. Eigenaren van bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet meer producten of diensten weigeren aan homoseksuelen en werkgevers kunnen niet meer iemand uitsluiten van een baan om die redenen, in ieder geval niet meer in Canada. In tegenstelling tot veel banen waar vooral kinderen bij betrokken zijn of een religieus aspect van het leven, willen veel mensen nog steeds zichzelf en hun kinderen kunnen afschermen van homoseksuele invloeden. Welk standpunt hebben de meesters over wetten die discriminatie van homofielen verbieden? Hebben de leringen van de geascendeerde meesters ook een standpunt op de beweging voor de rechten van homofielen? Zitten daar ook positieve elementen bij?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er een heel lange lijst van discriminatie is tegen diverse groepen. Het is over het algemeen wel duidelijk dat wij de wereld op het punt moeten brengen waarop er geen discriminatie meer bestaat van wie dan ook. In veel gevallen moeten er wetten komen om discriminatie te voorkomen. In nazi-Duitsland werden de Joden op een bepaalde manier gediscrimineerd omdat het Joden waren. Er zijn nog steeds mensen op de wereld die hier achter staan, maar de meeste mensen in moderne democratieën zijn het natuurlijk niet eens met de discriminatie van de Joden.

Er zal een tijd komen waarop niemand het meer eens is met discriminatie vanwege de seksuele geaardheid. Het is eenvoudig zo dat naarmate je steeds verder het oude bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, ontstijgt en het Christusbewustzijn krijgt, je discriminatie overwint. Het Christusbewustzijn discrimineert niemand. Er kan een bepaald onderscheid worden gemaakt en er kunnen bepaalde observaties zijn, maar het discrimineert niet. En discriminatie wordt gebaseerd op een mening, om het te koppelen aan het dictaat van Padmasambhava. Het is duidelijk dat de beweging voor gelijke rechten voor homoseksuelen een noodzakelijke stap was net zoals de feministische beweging. De waarheid is dat vrouwen niet dezelfde rechten hadden gekregen als er geen feministische beweging was geweest. En de feministische beweging was op een bepaalde manier te militaristisch. Maar dat kwam vanwege de mensen tegen wie zij streden.

Hetzelfde geldt voor de rechten van homoseksuelen. Die was ook niet altijd in evenwicht. Het zal niet blijven zoals het nu is. Het zal zich door de tijd heen ontwikkelen. Maar in het ideale geval kan het zo zijn dat er geen behoefte meer is aan een beweging voor gelijke rechten, omdat het geen probleem is. De waarheid is dat er veel wordt gediscrimineerd door de christelijke religie, niet alleen van homoseksuelen maar iedereen die anders is. Dit is niet de christelijke gedachte. Dit komt niet overeen met de Christusgeest en daarom moet het worden getranscendeerd en in een moderne democratie waarin een scheiding bestaat tussen staat en kerk is het noodzakelijk dat de staat wetten maakt tegen discriminatie door een bepaalde religie, of die nu een christelijke is of een andere. Als het Midden-Oosten ooit moderne democratieën krijgt, dan zullen die ook de discriminatie door de islam moeten tegengaan van veel verschillende groepen mensen.

En dit betekent dat je het punt moet overwinnen waarop er mensen zeggen dat zij hun kinderen willen beschermen tegen homoseksuelen, want waar zijn ze dan eigenlijk bang voor? Zijn ze bang voor een bepaalde besmetting door homoseksuelen? Dat is precies wat de mensen in de dertiger jaren in Duitsland vonden van Joden. Ik bedoel, laten we realistisch zijn en zien hoeveel discriminatie er is geweest. Je kunt het niet met iemand eens zijn. Prima. Je hebt het recht om het niet met iemand eens te zijn, maar discriminatie die berust op die dualistische meningen en waardeoordelen, is niet de Christusgeest. En daar gaat het bij democratie niet om, omdat een democratie berust op het tolereren van verschillen. Natuurlijk moet dat binnen redelijke grenzen blijven als mensen elkaar gaan uitschelden. Vanzelfsprekend kan een democratie geen pedofielen tolereren. Maar toch moet je zover komen dat je niet discrimineert op grond van relatieve waardeoordelen. In dat proces zitten moderne democratieën nu al decennialang. En als dit zo doorgaat, zullen veel van de vooroordelen die de mensen tegenwoordig hebben, verdwijnen en als ouderwets en onwaar worden gezien.