Het spirituele perspectief op het immigratieprobleem in Groot Brittannië

Vraag: Veel mensen zeggen dat de grote steden in West-Europa, vooral Londen en Parijs, onaangenaam zijn geworden en nog maar een schaduw zijn van hun vroegere grootsheid door de toestroom van immigranten uit de derde wereld die niets toevoegen aan hun nieuwe tehuis. Zij maken gebruik van het systeem en krijgen eerder een huis en voorzieningen, iets wat ook heel goed gebruikt kan worden door de eigen bevolking die dat ook nodig heeft. Zij integreren niet, leren de taal niet of proberen zich niet aan et passen aan het leven in het westen. Zij zeggen: “Als je de derde wereld brengt, dan krijg je de derde wereld.” Wat vinden de geascendeerde meesters hiervan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 -Estland:

Wat is de grootsheid van die steden? Want als je er historisch naar kijkt, dan moet je terug naar de koloniale tijd en waren die steden toen wel zo groots? Daarom wordt Londen overspoeld door mensen uit derdewereldlanden. Zijn het derdewereldlanden of voormalige koloniën van het Britse rijk? Wie heeft die toestroom van immigranten op gang gebracht? Het Britse rijk heeft dat zelf gedaan door naar die naties toe te gaan en ze als kolonie te annexeren. Wat je anderen aandoet, gebeurt ook met jezelf.

Wat was de onderbewuste boodschap die het Britse rijk naar de kosmische spiegel zond? Die was: “Wij willen omgaan met mensen uit die andere naties. Wij zijn bereid om er naartoe te gaan en hen met geweld in hun eigen land te onderdrukken.” En dit keert nu naar je terug op je eigen drempel, en met deze mensen moet je leren omgaan en beslissen of je zult proberen om met hen om te gaan met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die je had toen je een koloniale macht was of zul je die bewustzijnsstaat transcenderen en een hogere vorm van menselijkheid vinden door op die manier met hen om te gaan?

Wat er nu in Groot-Brittannië gaande is met Brexit, is die hele negatieve houding ten aanzien van immigranten uit andere landen. En eerlijk brengt dit het gevaar met zich mee dat Groot-Brittannië in een neerwaartse spiraal terechtkomt. De enige manier waarop de Britten uit die neerwaartse spiraal kunnen komen, is dat ze een hoger niveau van menselijkheid krijgen en een meer humanitaire houding aannemen ten opzichte van mensen uit andere landen. Hetzelfde geldt voor Frankrijk en andere koloniale machten. Je kunt duidelijk zien dat Nederland in dat opzicht duidelijk meer vooruitgang heeft geboekt dan Engeland.

Je kunt het op een heel eenvoudige manier zeggen. En ik ontken niet dat er problemen met die mensen zijn die uit andere landen komen. Ik zeg niet dat zij niet zouden moeten integreren. Maar als het op de Britten aankomt, is het eigenlijk heel erg eenvoudig. Projecteren we het probleem buiten ons of nemen we de verantwoordelijkheid voor onze rol om dit probleem in het leven te roepen? Zullen we er dan mee omgaan vanuit dat niveau van verantwoordelijkheid in plaats van het te ontkennen, omdat wij zeggen: “O, als we die mensen maar kwijt konden raken, dan zouden we het probleem wel kunnen oplossen.”

Kun je niet begrijpen dat Adolf Hitler het Duitse volk aanmoedigde tot precies diezelfde houding? Jullie weten allemaal waar dat toe kan leiden, ik zeg niet dat het tot een tweede Holocaust zal leiden, maar het zou wel kunnen leiden tot iets wat veel gewelddadiger is en veel minder aantrekkelijk dan wat je tegenwoordig in Engeland ziet. Het potentieel bestaat. Als jij je hier zorgen over maakt, doe dan de oproepen dat de Britten beter hun best moeten doen, meer de verantwoordelijkheid nemen en een hoger niveau van menselijkheid vinden om met dit probleem om te gaan.