De spirituele implicaties van de Brexit

Vraag: Wat is de spirituele implicatie van Brexit in het Verenigd Koninkrijk en Europa? En hoe zal het de energie in Europa veranderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Wij hebben hier al over gesproken, ik zal dus niet herhalen wat wij al eerder hebben gezegd. Ik zal wel de laatste ontwikkelingen bespreken. En de spirituele implicatie is dat het mogelijk is dat de Britten wakker worden en zeggen: “Willen wij dat dit soort leiders ons land leiden?” Eerlijk gezegd kun je er maar één naam voor bedenken en dat is het ‘circus’ dat de parlementsleden ervan hebben gemaakt, zoals een krant onlangs schreef: “In plaats van The House of Lords, zou het The House of Fools moeten heten.” En de mensen moeten dit gaan inzien en zeggen: “Als zij dit proces zo slecht kunnen begeleiden, moeten wij dan wel deze leiders willen?”

De mensen kunnen dan ook voor zichzelf opkomen en je vraagt je eerlijk gezegd af waarom dit nog niet is gebeurd, en een tweede referendum eisen op basis van wat zij tegenwoordig weten. Omdat het duidelijk is dat de meeste mensen bij het eerste referendum dachten dat het verlaten van de Europese Unie een gemakkelijk proces zou zijn waarin ze in principe alle voordelen behielden en de nadelen kwijtraakten die ze in de Europese Unie hadden en nu de mensen zich realiseren dat dit niet het geval is, kun jij je afvragen of zij nog hetzelfde zouden stemmen en dit kun je alleen maar ontdekken als je een tweede referendum houdt.

Als dit gebeurt, maar dat lijkt niet waarschijnlijk, dan kun jij de vraag stellen hoe dit de energie in Europa zal beïnvloeden. En het heeft de energie van Europa al op diepgaande manieren beïnvloedt, omdat veel landen die niet per se heel positief over het lidmaatschap van de Europese Unie waren, beseffen dat het hun voordeel oplevert als ze in de Europese Unie blijven en niet het hele circus hoeven mee te maken dat ze in Groot-Brittannië zien en dit kan een positief effect hebben om ervoor te zorgen dat de Europese Unie werkt.

De Europese Unie is niet ideaal, maar zeker een stap in de goede richting voor Europa, het creëert meer eenheid, het overwint alle verdeeldheid en oorlog voeren uit het verleden en dwingt in zekere zin de Europese natie samen te gaan, zodat ze hopelijk leren om samen te werken. Dit zou de meest positieve verandering zijn: als de naties zouden leren om zich beter in te spannen om samen te werken. Het is wel duidelijk dat de Britse leiders en het Britse volk die toewijding niet hadden. En daarom is het beter, zoals we al gezegd hebben, dat zij gewoon vertrekken, in ieder geval een tijd om dan te zien hoe het voelt om buiten de Europese Unie te staan en dan de beslissing te nemen of zij terug willen keren of erbuiten blijven.