Er komt een moment waarop je het verleden het verleden moet laten zijn wat het is en het loslaten

Vraag: Ik maak me zorgen over een probleem in Europa en mijn land. Een bepaalde groep mensen buiten Polen proberen grond af te pakken in naam van een wet 447 die is getekend door president Trump, die ‘Just’ heet. Die wet moet zogenaamd de overlevenden van de holocaust compenseren of restitutie geven. Het probleem werd door de Poolse regering al in de zestiger jaren opgelost en er bestond geen reden meer om nog iemand te compenseren. Wanneer ik over mijn zorg spreek, dan zegt iedereen dat ik een antisemiet ben, wat helemaal niet zo is. Er bestaat geen informatie over dit probleem in de media. Ik zie alleen dat de mensen een slaatje willen slaan uit de Holocaust en dat zij niets van doen hebben met de overlevenden. Hebben jullie hier een oordeel over?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Er komt een moment waarop mensen verder moeten en bepaalde dingen loslaten. En wat betreft de Holocaust is dat moment al een tijdje geleden gekomen. Natuurlijk steunen wij die wetgeving niet, omdat die alleen maar kan leiden tot het veroorzaken van conflicten en strijd tussen de mensen onderling. En wij weten heel goed dat de Holocaust door de Joden, door de staat Israël, is gebruikt in een poging om een situatie te creëren waarin iedereen die de burgers in de staat Israël en de politici en de daden van de staat Israël bekritiseert, als antisemitisch wordt bestempeld. En dit is eerlijk gezegd, een uitdrukkingsvorm van de fanatische manier van denken waarin de Joden zitten sinds zij ten prooi zijn gevallen aan de illusie dat zij het uitverkoren volk van God zijn. Wanneer je hebt gehoord wat wij op deze conferentie hebben gezegd over fanatisme, dan begrijp je wel dat juist het idee dat je Gods uitverkoren volk bent, en dus fundamenteel verschilt van alle andere mensen, niets meer is dan fanatisme. Ik ben niet antisemitisch, ik ben zelfs niet anti fonetisch(?). Ik ben voor de mensheid. Ik ben ervoor om mensen te helpen om de basale menselijkheid in zichzelf en elkaar te zien, omdat dit de enige manier is waarop de mensheid in staat is om haar gewelddadige verleden los te laten. Zijn de Joden de enige mensen in de geschiedenis die zijn blootgesteld aan gruweldaden? Ik denk het niet. Hoe kan de mensheid dan verder? Er komt een moment waarop je het verleden het verleden moet laten zijn wat het is en het loslaten, want wat doe je als je vergeeft? Je bevrijdt jezelf. Hebben de Joden zich bevrijd van het verleden? Als zij niet hebben vergeven, dan hebben zij zichzelf niet bevrijd. Betekent dat de rest van de mensheid de Joden nu een speciale status moet geven, omdat zij niet zijn veranderd? Ik denk het niet. En ik denk niet dat iemand die dit de basale gevoel van menselijkheid bezit, er ook zo over denkt.