Rusland en haar relatie tot de Oekraïne

Vraag: Waarom heeft Rusland in de hele bekende geschiedenis, en vooral onlangs ook de meerderheid van de bevolking van Rusland, zo’n hekel aan Oekraïne en vertonen ze openlijk hybridische agressie? Een oorlog uit hybridische agressie wordt niet alleen uitgevoerd met wapens en tanks, maar met politieke propaganda, terreur, verkeerde informatie en economische druk. Heeft dit iets met karma te maken of zit het anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Het houdt in de allereerste plaats verband met het feit dat het Russische volk nog in een dualistische bewustzijnsstaat zit. Daarom kunnen ze het verleden niet loslaten of hun behoefte om een grote machtige natie te zijn. Wanneer je in de dualistische bewustzijnsstaat zit, dan heb je een bepaalde tegenstander of vijand nodig. Je moet je voorstellen dat je een soort strijd tegen iemand voert.

Je zou kunnen zeggen dat Rusland en Oekraïne overduidelijk een bepaalde geschiedenis delen. Daarom zou je kunnen zeggen dat er ook een soort karmische relatie is, maar het ware probleem vormt de dualistische bewustzijnsstaat. Je moet echter ook zeggen dat er ook onder het Oekraïense volk mensen zijn die zich nog niet van de dualistische bewustzijnsstaat hebben bevrijd. Daarom wordt de natie op dit moment verdeeld tussen het oostelijke deel waar per slot van rekening meer Russische sympathieën liggen en het westelijke deel dat wil dat Oekraïne een deel wordt van West-Europa. Je ziet dat de dualistische bewustzijnsstaat of de verdeelde staat in Oekraïne een open deur is voor het dualistische bewustzijn in Rusland om Oekraïne te beïnvloeden. Het is geen eenrichtingsverkeer in die zin dat als er geen gevoeligheid in Oekraïne was, de Russische agressie geen voet tussen de deur had kunnen krijgen.

Ik wil graag iets zeggen over het onderwerp dat er voornamelijk een oorlog wordt uitgevochten door politieke propaganda, omdat de grootste oppositie tegen vooruitgang in Rusland nu het feit is dat de vrije pers grotendeels is vervangen door een pers die door de centrale macht wordt beheerst, die een voertuig is voor propaganda. De Russische mensen worden nu, in plaats van ingelijfd te zijn met fysieke middelen zoals het geval was in de Sovjet-Unie, in grotere mate gevangen gehouden door verkeerde informatie, tegeninformatie en propaganda. Het is de verantwoordelijkheid van het Russische volk om zichzelf beter te laten informeren en de toegang tot het internet te benutten om bijvoorbeeld te eisen dat er een vrijere pers komt, maar die verantwoordelijkheid hebben zij niet genomen. Zoals we hebben gezegd, is het Russische volk zich in toegenomen mate ervan bewust dat er iets moet veranderen. Daarom zijn we weer op zoek naar een geleidelijke evolutionaire verandering om een staat tot stand te brengen waarin het Russische volk steeds meer op zoek zal gaan naar alternatief nieuws buiten het nieuws om dat de regering sponsort.

De reden dat er steeds meer oorlogen op deze manier worden gevoerd, is dat het collectieve bewustzijn van de planeet is toegenomen. Het is vooral voor de oudere geëvolueerde naties die een langere geschiedenis hebben moeilijker om een fysieke oorlog in het leven te roepen die met informatie moet worden uitgevochten. Natuurlijk zie je dat er op de wereld in het algemeen een periode was waarin het internet een opening vormde voor nieuwe informatie, maar al snel kwamen er krachten overal ter wereld op gang, waaronder krachten in de zogenaamde vrije wereld, die het internet begonnen te gebruiken om valse informatie te verspreiden.