Hoe gaan we naar een spiritueel retraiteverblijf?

Vraag: Wat is de logistiek om naar spirituele retraiteverblijven te gaan? Nodigt een engel ons uit, scheidt ons identiteitslichaam zich af van de andere lichamen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Je wordt niet uitgenodigd door een engel om naar een spiritueel retraiteverblijf te gaan; je nodigt jezelf uit. Je kunt dit bewust doen, wanneer je student van geascendeerde meesters bent, maar dit houdt niet in dat je bewust naar de retraiteverblijven toe hoeft te gaan. Dit is meestal al vele levens geleden begonnen, omdat je geleidelijk aan een bepaald momentum bent begonnen op te bouwen om je af te stemmen op een hogere realiteit en begint te reizen. Dit doe je meestal in je identiteitslichaam en dat betekent dat het identiteitslichaam naar het retraiteverblijf toe gaat. Het helpt niet bepaald als je zegt dat je identiteitslichaam zich van het fysieke lichaam afscheidt.

Je moet je nu zorgvuldig realiseren dat wij jullie bepaalde beelden hebben gegeven dat het retraiteverblijf in het etherische rijk is boven een bepaalde fysieke locatie. Dit komt omdat dit gezegd werd in een tijd waarin de mensen veel meer lineair dachten. Maar fysieke afstand en een fysieke locatie betekenen vanzelfsprekend niet veel in het identiteitsrijk. Het is niet eens je identiteitslichaam dat zich afscheidt van je fysieke lichaam als je in de Verenigde Staten bent en naar het eiland Kreta gaat om het retraiteverblijf van Hilarion te bezoeken. Het is meer zo dat jij je afstemt op de vibratie van dat retraiteverblijf. Dan kun je het retraiteverblijf bezoeken in je identiteitslichaam zonder echt je fysieke lichaam te verlaten. Maar het helpt als mensen visualiseren dat het identiteitslichaam zich afscheidt van het fysieke lichaam en naar de locatie van dat retraiteverblijf reist, en het is een goede manier om dat te visualiseren. Je zou je kunnen realiseren dat jij, naarmate je groeit op het pad, die beelden los kunt laten.

Om dezelfde reden hebben we in deze dispensatie geen nieuwe beelden van geascendeerde meesters uitgebracht en raden het gebruik van plaatjes niet aan. Als de mensen het gevoel hebben dat ze die nodig hebben, dan mag dat natuurlijk. Wij willen het niet bevorderen, omdat er een moment moet komen waarop jij je op onze aanwezigheid moet kunnen afstemmen zonder een zichtbaar plaatje te hebben, zonder onze grondtoon te horen of andere wereldlijke hulpmiddelen. Het is niet verkeerd om ze te gebruiken, maar het is een bepaalde fase op het pad. Wij hopen dat wij velen van jullie kunnen helpen om uit die fase te komen, zodat je dit niet meer nodig hebt.