De Antichrist

Het verschil tussen Christus en de antichrist

Je kunt het christendom pas begrijpen als je de bewustzijnsstaat begrijpt die ons ervan weerhoudt om één te worden met Christus, namelijk het bewustzijn van de antichrist.

Christusschap gaat niet om geloof of vertrouwen, zelfs niet om kennis en begrip. De essentie van Christusschap is de directe innerlijke ervaring van de waarheid dat al het leven één is en dat wij dus niet gescheiden zijn van God of van elkaar. Vanzelfsprekend staat dit recht tegenover het bewustzijn waarmee wij zijn opgegroeid. Wij zijn geconditioneerd om onszelf als gescheiden van God en elkaar te beschouwen. Deze illusie van gescheidenheid is de belangrijkste illusie die het bewustzijn van de antichrist wekt.

Het bewustzijn van de antichrist gebruikt een speciaal soort logica, de dualistische logica of kromme logica genaamd, om de illusie te wekken, te rechtvaardigen en in stand te houden dat wij gescheiden wezens zijn. Het heeft zelfs een totaal vals pad naar verlossing geschapen, ontworpen om ons te laten geloven dat wij door het aanhangen van een religie hier op aarde, ons kunnen kwalificeren om het koninkrijk binnen te gaan zonder dat wij de illusie hoeven los te laten dat wij aparte wezens zijn.

Het Christusschap maakt duidelijk dat de énige manier om naar de hemel te gaan, is dat wij de gescheidenheid transcenderen en één worden met de ondeelbare geest van Christus. De belangrijkste functie van het Christusbewustzijn is het in stand houden van het eenzijn van de Schepper met zijn schepping, met ons dus. De ware betekenis van de boodschap van Jezus over verlossing is dat het betekent dat je één wordt: “Ik en mijn Vader zijn één.”

Deze website legt het bewustzijn van de antichrist bloot en veel van de illusies die dit wekt. Het zal je ook helpen om de krachten van de antichrist te herkennen en hoe die proberen te verhinderen dat jij Christusschap bereikt en tot uiting brengt. Als Christuswezen bestrijdt je de krachten van de antichrist niet, maar je ontmaskert ze en de leugens leg je ook bloot. Je bent zoals Jezus zei, wijs als een slang, maar toch onschuldig als een duif.

Gebruik de links hieronder om te vinden wat je interesseert.

Introductieartikel:

Is het een wonder dat je niet vrij kunt zijn, wanneer je de antichrist jouw beeld van Christus laat bepalen?

Langer artikel:

De misleidingen van de antichrist beginnen door te krijgen
De misleidingen van de antichrist zijn talrijk en subtiel. Veel daarvan zijn zo’n ingebed deel van de maatschappij geworden dat de meeste mensen ze als vanzelfsprekend beschouwen. Dit artikel richt zich erop hoe jij de meest voorkomende verleidingen kunt vermijden waaraan je wordt blootgesteld terwijl je het pad van Christusschap bewandelt.

 

De Secties:

De psyche van de antichrist

Het bewustzijn van de antichrist blootleggen

De spirituele oorsprong van de machtselite

Wat is een gevallen wezen?

Hoe gevallen wezens de geschiedenis beïnvloeden

Hoe je met gevallen wezens afrekent

Het oordeel over de krachten van de antichrist

Q&A: Het kwaad

Q&A: Duistere krachten

Q&A: Verkeerde leraren