De misleidingen van de antichrist beginnen door te krijgen

Een boodschap van Jezus

Ik ben gekomen om jullie een lering te geven die uiterst belangrijk is voor degenen die het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelen. De essentie van mijn lering is dat wanneer jij je op het pad begeeft, je moet verwachten dat je vooruitgang door de prins van deze wereld zal worden aangevochten. Wijs is de student die dit voorziet en daarom leert de verleider in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Enkel door de uitdaging te voorzien en door hem tijdig te onderkennen, kun je voorkomen dat je verstrikt raakt in een neerwaartse spiraal van redeneren met de prins van deze wereld en zijn slangenlogica.

Mijn geliefde vrienden, er is de geest van Christus en er is de geest van de antichrist. Daar zit niets tussen. Zoals ik zei: “Je kunt geen twee meesters dienen.” En zoals Mozes zei: “Kies het leven.” Er zit niets tussen de geest van Christus en de geest van de antichrist. Als je niet in de geest van Christus bent, dan zit je in de geest van de antichrist. Let op het subtiele verschil hier.

De geest van de antichrist
De geest van de antichrist is de geest van de dualiteit. Deze geest stelt twee dualistische tegenpolen in, twee relatieve uitersten, zoals de polariteiten goed en kwaad. Wanneer je gevangen zit in deze dualistische geest, denk je in termen van zwart en wit. Dit is echter niets anders dan een rookgordijn dat door de prins van deze wereld wordt opgetrokken om degenen te misleiden die nog geen glimp van de Christusgeest hebben opgevangen. Bijvoorbeeld, veel christenen zijn zo bezorgd over de antichrist dat zij ertoe gebracht zijn te geloven dat hij altijd als de duivel zelf verschijnt. Daarom denken ze dat een idee dat van de antichrist komt, gemakkelijk te herkennen is, omdat het duister is of de Bijbel tegenspreekt (vooral hun interpretatie van de Bijbel). Maar in werkelijkheid is de hele reikwijdte van het dualistische bewustzijn, het bewustzijn van de antichrist.

Let op wat ik zeg. Ongetwijfeld zijn veel van de duistere, egoïstische of manipulatieve ideeën, uitdrukkingsvormen van de geest van de antichrist. Wat de meeste mensen, speciaal religieuze mensen, echter niet willen erkennen, is dat zelfs de meeste ideeën en praktijken die mensen ‘goed’ noemen, ook uitdrukkingsvormen van de geest van de antichrist zijn. Dit is een waarheid die veel mensen ongemakkelijk laat voelen, maar het is een waarheid die door allen erkend moet worden die bereid zijn het pad naar persoonlijk Christusschap op te gaan.

Wat is de essentie van het pad naar Christusschap? Het is dat jij je vermogen om onderscheid te maken, vergroot tussen dat wat van God is en dat wat niet van God is, tussen dat wat van de geest van Christus is en dat wat uit de geest van de antichrist voortkomt. De geest van de antichrist is de geest die je van God gescheiden houdt en je verhindert te weten dat ‘Ik en mijn Vader, wat betekent mijn IK BEN Aanwezigheid, één zijn’.

De geest van de antichrist is de geest van de dualiteit en zolang je vastzit in die geest, kun je oneindig in kringetjes ronddraaien. Het is heel goed mogelijk dat iemand die dit doet, kan geloven dat hij of zij op het pad naar verlossing loopt. Zo iemand zal vaak een uiterlijke maatstaf hanteren en zeggen dat zolang je in alle juiste doctrines gelooft, alle juiste dingen doet en niets verkeerd doet, jouw verlossing gegarandeerd is. Dit is het gevoel van gerechtigheid dat met de Schriftgeleerden en Farizeeën uit het verleden gedeeld wordt en je herinnert je misschien wel dat ik hun gerechtigheid afkeurde en duidelijk maakte dat tenzij je naar een hoger niveau van gerechtigheid stijgt, namelijk de gerechtigheid van het Christusbewustzijn, je de Hemel niet kunt ingaan.

Wees bereid je een poosje niet op je gemak te voelen
Ik ben me er volledig van bewust dat voor degenen voor wie het pad van Christusschap nieuw is, deze lering onaangenaam en verwarrend is. Per slot van rekening is ieder mens opgevoed met dualistische overtuigingen die stellen dat bepaalde ideeën waar en goed zijn, terwijl andere verkeerd en van de duivel zijn. Als datgene waarvan jij in opgevoed bent om van te geloven dat het goed is, niet echt goed is, wat kun je dan nog vertrouwen? Dit leidt tot het dilemma dat alle oprechte spirituele zoekers onder ogen moeten zien. Je bent opgevoed om veel dualistische leugens te accepteren en die leugens hebben je een gevoel van veiligheid en gemak gegeven. Zij hebben het platform voor je leven gevormd en hebben je een veilig wereldbeeld gegeven. Maar dat wereldbeeld is een huis dat op zand gebouwd is, het zand van het dualiteitbewustzijn.

Om vooruitgang op het spirituele pad te boeken, moet jij je uit het zand verwijderen en op de rotsachtige bodem van het Christusbewustzijn gaan staan. De eerste stap die je echter moet nemen is herkennen dat je op zand staat, wat inhoudt dat veel van je overtuigingen niet op één lijn met de waarheid en de werkelijkheid van God liggen. Ik geef toe dat dit voor ieder van jullie ongemakkelijk zal zijn. Er is geen enkel mens dat hierop een uitzondering vormt en ik kan je verzekeren dat ik zelf hierop ook geen uitzondering was.

Allen die het spirituele pad bewandeld hebben, hebben het feit onder ogen moeten zien dat, om verder te komen, wij een paar overtuigingen die ons op ons gemak lieten voelen, achter ons moesten laten. In feite moet je, om de maximale vorderingen op het pad te maken, bereid zijn om al je uiterlijke overtuigingen stuk voor stuk in twijfel te trekken. Je moet bereid zijn het ongemak te ondergaan om vraagtekens te zetten bij je uiterlijke overtuigingen en ten slotte moet je iedere dualistische overtuiging afzonderlijk onderzoeken.

Daarom is het pad naar persoonlijk Christusschap een pad voor diegenen die bereid zijn zich ongemakkelijk te voelen om vooruitgang te boeken. Zoals mijn geliefde collega, de meester El Morya gezegd heeft: “De trektocht naar boven is het ongemak waard.” In het begin echter zul je meestal het ongemak beleven en slechts een kleine beloning krijgen. Daarom kan niemand vorderingen maken zonder een zekere mate van vertrouwen dat, zoals de Bijbel zegt, het bewijs is van de dingen die je niet ziet. Je zult bereid moeten zijn erop te vertrouwen dat als je het ongemak doorstaat van het in twijfel trekken van je overtuigingen, je uiteindelijk de antwoorden zult vinden waarnaar je zoekt en een gevoel van vrede bereikt dat niet op je uiterlijke opvattingen gebouwd is, maar op een innerlijke herkenning van de waarheid.

De sleutel van kennis
De sleutel om het spirituele pad te bewandelen, is te herkennen dat je het vermogen hebt de waarheid van binnenuit te kennen. Dit is wat ik ‘de sleutel van kennis’ genoemd heb en je zult je herinneren dat ik de wetgeleerden uitdaagde, die het uit de orthodoxe religie hadden weggehaald. Diezelfde wetgeleerden zijn vandaag de dag nog steeds bij jullie op deze planeet, in feite zijn veel wetgeleerden die ik 2000 jaar geleden uitgedaagd heb, opnieuw geïncarneerd als de leiders van christelijke kerken. Zij hebben opnieuw de sleutel tot kennis weggehaald en beweren dat je de waarheid niet alleen kunt kennen, maar dat je uiterlijke doctrines moet volgen.

Dit is een leugen en je kunt het pad naar persoonlijk Christusschap pas beginnen te bewandelen als je die leugen doorziet en hem aanvecht. Je kunt pas aan het pad beginnen als je bereid bent je uiterlijke overtuigingen aan te vechten, zelfs de autoriteiten uit te dagen die je die overtuigingen hebben gegeven en die beweren dat ze onfeilbaar zijn. Je moet bereid zijn naar binnen te gaan en met je Christus Zelf contact maken en antwoorden uit die bron zien te vinden.

Zie je, mijn geliefden, dit is de essentiële sleutel om het spirituele pad te bewandelen. De sleutel is dat je moet beginnen antwoorden van binnenuit te vinden in plaats van enige uiterlijke autoriteit, in de vorm van je ego, een religieuze autoriteit, je beste vriend of iemand die beweert je spirituele leraar te zijn, je te laten vertellen wat waar is. Het centrale punt is dat jij moet beginnen op de aanwijzingen die je binnenuit krijgt te vertrouwen, zodat je niet iemand behalve jij zelf, je van het pad laat afbrengen. En als ik zeg iemand behalve jij zelf, bedoel ik ook je persoonlijke ego, omdat dat ook werkelijk iets is dat buiten je Zelf staat.

Wanneer je dit begrijpt, wordt het heel duidelijk voor je dat het pad naar Christusschap een reeks beslissingen vormt die jij moet maken. Enkel jij kunt die besluiten nemen en ‘de jij’ die de besluiten neemt is de bewuste jij, je bewuste geest. De sleutel echter tot het nemen van besluiten is dat je nauwkeurige en volledige informatie hebt. Dus de vraag is, of jij je beslissingen in het leven neemt op grond van een uiterlijke autoriteit, of op grond van de innerlijke autoriteit van je Christus Zelf?

Wat ik op deze website gegeven heb, zijn leringen en hulpmiddelen die je kunnen helpen bewust contact met je Christus Zelf tot stand te brengen. Daardoor kun je innerlijke antwoorden krijgen die verder gaan dan de uiterlijke lering. Het is nooit mijn bedoeling geweest en dit staat duidelijk vermeld op verschillende plaatsen voor degenen die oren hebben om te horen, dat de leringen op deze website een vervanging zouden worden voor de aanwijzigen van je Christus Zelf.

Het was mijn bedoeling jullie een basis te geven die het jullie mogelijk zou maken het verschil tussen de ware leringen van je Christus Zelf te zien en de valse leringen van de prins van deze wereld. Als je de leringen van deze website met deze bedoeling gebruikt, dan doe je recht aan mijn pogingen om je te bevrijden. Als je de leringen van deze site een onfeilbare doctrine laat worden, die voorkomt dat je zelf nadenkt, dan misbruik je mijn leringen en ga je aan mijn intentie voorbij.

Begrijp je wat ik wil zeggen? Zelfs een ware lering kan misbruikt worden en een middel worden van de machten van de antichrist die je proberen weg te trekken van je innerlijke eenzijn met je Christus Zelf en je IK BEN Aanwezigheid.

Waarom word je verleid?
Met dit in gedachten, gaan we een stap verder. Je moet inzien dat je ziel niet in het dualiteitsbewustzijn geboren is. Zoals ik op deze hele website uitleg, en zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, heeft je ziel keuzes gemaakt die er geleidelijk voor gezorgd hebben dat je naar het dualiteitsbewustzijn afdaalde. Je besloot van God weg te gaan, totdat je een keerpunt bereikte. Iedereen die voor deze website openstaat, heeft dat keerpunt lang geleden bereikt en sindsdien heb je het pad begaan dat je steeds dichterbij eenzijn brengt, eerst met je Christus Zelf, dan met je IK BEN Aanwezigheid en daarna met God.

De sleutel die ik je echter wil geven, is dat het bewandelen van de weg een zaak is van het proces omkeren dat je uit dat eenzijn haalde. Je ging uit het eenzijn weg, omdat je bepaalde leugens ging accepteren die uit het bewustzijn van scheiding en dualiteitsbewustzijn voortkwamen. Je werd door deze leugens verleid, zoals Eva in de Hof van Eden verleid werd. Je werd verleid door de Slang, door de logica van de slang.

Door een aantal leugens van de Slang te accepteren, ging je geleidelijk uit het eenzijn weg zonder zelfs te beseffen wat er gebeurde. Daarom is de sleutel om naar het eenzijn terug te keren dat je diezelfde kromme leugens die je uit het eenzijn haalden, moet doorzien. Je moet deze leugens gaan doorzien en je moet besluiten om de oude beslissingen door nieuwe te vervangen die je dichter bij het eenzijn brengen.

Het intellect ontstijgend
De essentiële sleutel hier is dat dit proces geen zaak is van een meer menselijk verfijnd of intellectueel begrip te ontwikkelen. Zoals ik eerder al zei, de dualistische geest heeft twee uitersten ingesteld en de meeste mensen zijn met het idee opgevoed dat deze twee uitersten accuraat zijn en in overeenstemming met de werkelijkheid van God. Daarom geloven veel spirituele zoekers dat bepaalde ideeën niet spiritueel zijn, terwijl andere ideeën dat juist wel zijn.

Veel zoekers geloven ook dat hoe complexer en verfijnder een idee of lering het intellect toeschijnt, hoe spiritueler die lering moet zijn. Er zijn zelfs mensen die beweren spirituele leraren te zijn en die indruk proberen te maken op hun studenten met een zeer ingewikkelde lering en beweren dat enkel de meer ontwikkelde studenten de lering kunnen begrijpen. De waarheid van Christus is in werkelijkheid niet moeilijk te begrijpen en het vereist geen ontwikkeld intellect. In tegendeel, een ontwikkeld intellect kan een student vaak in dualistische argumenten gevangen houden die eindeloos door kunnen gaan. Daarom zei ik dat tenzij je als een klein kind wordt, je het koninkrijk niet kunt ingaan.

Veel van de ideeën die de religies van deze wereld afschilderen als waar, vormen gewoon de tegenovergestelde polariteit van wat diezelfde religies verklaren dat ze de ideeën van de antichrist zijn. Dus je ziet, zelfs dat wat de meeste religies als waarheid opeisen, komt voort uit het bewustzijn van de antichrist, de geest van de Slang.

De Schriftgeleerden en de Farizeeën geloofden dat zij een zeer hoog ontwikkeld begrip van de spirituele wetten hadden. En inderdaad, zij hadden een zeer hoog ontwikkeld intellectueel begrip van de doctrines van de uiterlijke religie. Maar veel ideeën die zij als waar beschouwden, kwamen in feite uit het bewustzijn van de dualiteit voort en daarom zouden deze concepten mensen van het innerlijke eenzijn met hun Christuszelf weghalen.

Geen verlossing van buitenaf
Ik zeg niet dat alle ideeën die door de Schriftgeleerden en Farizeeën omarmd werden, of alle ideeën die door de wereldreligies gepromoot worden, beslist verkeerd zijn. Een aantal ervan zijn ware leringen, maar ze zijn overtrokken door een subtiele cultuur en geloofssysteem dat mensen erin laat lopen om te geloven dat God buiten hen is en dat de toegangsdeur naar de Hemel buiten hen ligt. En daardoor kan zelfs een waar idee verdraaid worden om de zaak van de antichrist te dienen door je weg te halen van het eenzijn met de innerlijke Christus.

Zoals ik zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou” en je zult nooit het koninkrijk van God vinden, totdat je ermee stopt het buiten jezelf te zoeken. De sleutel, waardoor je persoonlijk het koninkrijk van God kunt ingaan, kun je niet op deze website vinden, noch in enig andere spirituele lering of beoefening. De sleutel voor jouw ingang in het koninkrijk van God, vind je in jezelf. Als een lering je dus aanmoedigt de sleutel van kennis buiten jezelf te zoeken, dan dient die lering in feite de zaak van de antichrist door jou in het dualiteitsbewustzijn verstrikt te houden.

Mijn punt is dat alles wat je van het innerlijke eenzijn met je Christus Zelf weghaalt, een afleiding vormt voor je spirituele vooruitgang. Daarom moet je leren ideeën en oefeningen te herkennen die je weglokken van het volgen van wat je in je hart weet wat waar is. Hieronder vallen spirituele leringen en andere mensen die beweren spirituele leraren te zijn.

Je moet voortdurend alert zijn
Mijn punt hier is dat om het spirituele pad te lopen, je de opoffering moet doen om voortdurend alert en waakzaam te zijn. Zoals ik vele malen gezegd heb, is er geen automatisch pad naar Christusschap. Je kunt niet op een trein stappen, achterover leunen en je ontspannen, en verwachten dat de trein je naar je bestemming brengt. Het spirituele pad is als het lopen op een weg en die weg heeft vele tweesprongen. Elke tweesprong vertegenwoordigt een beslissing, die jij alleen kunt maken.

De essentie van die beslissing is, of jij wilt doorgaan met het bevestigen van een idee dat aan de geest van de antichrist ontspringt, of dat je eindelijk die leugen doorziet en hem verwerpt door de waarheid van Christus te aanvaarden, die de leugen vervangt en je daardoor bevrijdt. Dat pad is echter geen automatisme; het is een pad dat je bewust en welwillend moet bewandelen. Je moet bereid zijn het ongemak te ondergaan om je overtuigingen aan te vechten die jou op je gemak laten voelen. En je moet bereid zijn om de uitdaging aan te gaan om voortdurend waakzaam te zijn, omdat je aan een groot aantal dualistische ideeën blootgesteld staat, die iedereen die op deze planeet woont, onophoudelijk bombarderen.

Je moet je er gewaar van zijn dat als spirituele zoeker, je door ideeën uitgedaagd en verleid zult worden die uit de geest van de antichrist voortkomen. In veel gevallen zal deze verleiding door andere mensen aan je gepresenteerd worden. En zoals ik eerder zei, verwacht niet dat deze verleiders met twee horens en een gespleten hoef zullen verschijnen. In plaats daarvan moet je verwachten dat zij in een vermomming komen. Dit zijn de valse profeten, de wolven in schaapskleren en velen van hen komen onder de dekmantel van spirituele leraar of als degenen die beweren gevorderde studenten te zijn. Ze zullen zeggen dat zij het pad gelopen hebben en verder zijn dan jij en daarom kunnen ze jou vertellen hoe jij je pad dient te bewandelen.

Ik zeg hiermee niet dat je nooit naar advies van iemand moet luisteren. Het ligt voor de hand dat je altijd kunt profiteren van degenen die verder op het pad zijn dan jij. Wat ik echter wil zeggen, is dat je alert moet zijn op elke situatie waarin iemand je probeert te verleiden of te manipuleren om je innerlijke leiding te negeren, betwijfelen of terzijde te schuiven.

Wees op je hoede voor de verkeerde leraren
Er zijn waarachtige leraren en er zijn verkeerde leraren. De waarachtige leraren zullen proberen je te helpen een duidelijk en helder contact met je Christus Zelf te leggen, zodat je antwoorden van binnenuit kunt ontvangen. De verkeerde leraren zullen altijd proberen zich tussen jou en je Christus Zelf te plaatsen. Zij zullen vele verschillende leugens gebruiken om dit te doen en je moet leren hoe je ze te herkent.

Een aantal meer voor de hand liggende leugens worden in de belangrijkste religies van de wereld gevonden, waaronder de katholieke kerk. Zij beweren dat jij de waarheid niet vanuit jezelf kunt kennen, maar dat de waarheid enkel gekend kan worden door de geschriften en doctrines van de kerk. Dit is een doorzichtige zet die alle volwassen zoekers vele levens terug al hebben doorzien en dat is inderdaad de reden waarom ze op het spirituele pad zijn in plaats van in hun katholieke kerken te zitten en passief alles van de kansel te ontvangen. Er zijn echter veel manoeuvres die veel subtieler zijn en ze komen in vele verlokkende vermommingen.

Als je hier enige tijd op wilt mediteren en de leiding van je Christus Zelf wilt zoeken door de hulpmiddelen te gebruiken die ik op deze website heb gegeven, waaronder de rozenkransen van Moeder Maria en Aartsengel Michaël, kun je vlug leren deze leugens te herkennen. De verleider komt altijd om je van je gevoel van innerlijk eenzijn weg te halen. Je kunt hiervan een voorbeeld vinden door te bestuderen hoe ik verzocht werd na mijn verblijf in de woestijn. Deze situatie staat echt symbool voor wat er gebeurt als je het spirituele pad bewandelt.

Om vooruitgang op het pad te maken dien jij je van tijd tot tijd uit de wereld terugtrekken, niet beslist op een fysieke manier, maar je trekt je terug uit het bewustzijn van deze wereld, de activiteiten en de overtuigingen van deze wereld. Je komt los van het dualiteitsbewustzijn, zodat je niet gestoord kunt worden en naar binnen kunt gaan om contact met je Christus Zelf te leggen.

Maar als je dat contact gelegd hebt en je naar de wereld terugkeert, moet je er van uitgaan dat het bewustzijn van deze wereld, de prins van deze wereld, onmiddellijk aanwezig zal zijn om je uit het eenzijn weg te lokken dat je bereikte toen je alleen was. Daarom zal de prins van deze wereld komen om te zien of hij iets in jou kan vinden, waarmee hij jou tot een dualistische reactie kan verleiden die je uit het eenzijn weghaalt.

Waarom staat God verleiding toe?
Je denkt misschien dat God de slang van deze wereld weg had moeten halen, zodat je niet verleid zou worden. Dit zou echter een inbreuk op de Wet van Vrije Wil zijn. God gaf je vrije wil en je hebt het recht te kiezen wat je wilt geloven en wat je in je wereld wilt laten bestaan. Mensen kiezen ervoor om in de leugens van de Slang te geloven en daarom zijn het de mensen die de Slang en zijn vertegenwoordigers mogelijk maken op aarde te blijven.

God kan de slangen op elk moment verwijderen, omdat Aartsengel Michaël echt de macht heeft de Slang met het vuur te verteren dat alles verteert wat er niet gelijk aan is. Totdat echter een kritiek aantal mensen zichzelf van het bewustzijn van de slang afscheidt, staat de wet niet toe dat de Slang verwijderd wordt.

Om vooruitgang op het spirituele pad te boeken, moet je de besluiten die je uit het eenzijn weg lieten gaan, doorzien en vervangen. Daarom staat de wet de slang toe je te verleiden. Wanneer je een stap dichter naar eenzijn zet, wordt het de machten van deze wereld toegestaan je te verleiden met de besluiten die je uit het eenzijn lieten weggaan. Je moet deze besluiten onder ogen zien, zodat je de gelegenheid krijgt ze bewust achter je te laten. Daardoor verwijder ze je permanent uit je wezen, zodat ze je niet meer mee naar beneden kunnen trekken.

Om naar Christusschap op te stijgen, moet jij je van het bewustzijn van de slang scheiden. Je zou kunnen zeggen dat een verkeerde beslissing als een ijzeren staaf in je energieveld werkt en de magnetische aantrekkingskracht van deze wereld trekt voortdurend aan dat ijzer en daardoor aan je geest en emoties. Dus alleen door het weggooien van die ijzeren staaf, zul jij je van de magnetische aantrekkingskracht bevrijden.

Mijn punt hier is dat als je het pad naar Christusschap bewandelt, je het jezelf gemakkelijker zult maken, als jij je wilt inspannen om te leren hoe je de verleider herkent. Echt, die verleider zal elke keer bij je komen als jij een stap vooruit op het pad zet en dit zal blijven gebeuren zolang jij hier op aarde bent. Er zal geen tijd komen dat je niet meer verleid wordt. Zolang je in een fysiek lichaam zit, zul je verleid worden, maar hoe hoger je op het pad van persoonlijk Christusschap komt, hoe gemakkelijker het voor je wordt om de verleidingen te doorzien en er daarom recht doorheen te gaan alsof ze zelfs nooit bestonden. Dat is wanneer de prins van deze wereld bij je komt, maar hij niets in je vindt.

Hoe  je met de verleider omgaat
Hoe ga je met de verleiding om? Je pakt het op dezelfde manier aan zoals ik, toen ik door de duivel verleid werd. Je wijst de verleider terecht en zijn verleiding van de hand, je wijst het verkeerde idee van de hand door de waarheid te bevestigen. Let er op dat ik de duivel terechtwees, ik ging niet met hem redetwisten of probeerde hem om te praten. Ik verklaarde eenvoudig de waarheid die de verleiding van de duivel weerlegde. Ik probeerde hem niet te overtuigen dat hij fout zat, want had ik dat gedaan, dan zou ik in een dualistische woordenwisseling betrokken worden die mij aan het bewustzijn van de duivel vastgemaakt zou hebben.

Zie je, wanneer de verleider je een bepaald idee voorlegt, is het niet zijn eerste doel jou dat idee te laten accepteren. Zijn globale doel is jou te verleiden om over dat idee te gaan redetwisten, zodat jij in de dualistische bewustzijnsstaat getrokken wordt. Daarin word je verleid een dualistische woordenwisseling aan te gaan en de verleider interesseert het niet wie gelijk heeft of wie er uiteindelijk overtuigd wordt.

De enige bedoeling van de verleider is om jou in het dualiteitsbewustzijn gevangen te houden en zelfs al denk je de woordenstrijd gewonnen hebt, dan kun je nog steeds in dat bewustzijn gevangen zitten. Daarom denk je misschien dat je de slag gewonnen hebt, maar je hebt de oorlog verloren. De verleider heeft gewonnen, omdat hij erin geslaagd is je in de dualistische bewustzijnsstaat gevangen te houden.

Let er echter op dat ik mij niet stil hield voor de verleidingen van de duivel. Ik berispte de duivel, maar deed dat op een manier waardoor ik er niet aan gehecht was. Ik verklaarde de waarheid zonder te argumenteren of te redeneren. Let er ook op dat ik de geldwisselaren uit de tempel wierp, toen zij het huis van God waren binnengegaan om met hun waren van onjuiste opvattingen, valse doctrines en dualistische ideeën te koop te lopen. Let er op dat ik de Schriftgeleerden en de Farizeeën uitdaagde en ieder ander die dualistische ideeën propageerde. Dit is de essentie van het pad naar Christusschap, namelijk dat je niet in de aanwezigheid van het kwaad passief blijft.

Van gerichtheid op het zelf naar gerichtheid op God
Er zijn veel mensen die zichzelf als spirituele leraren beschouwen of als gevorderde spirituele studenten; toch propageren zij een pad dat volledig op het zelf gericht is. Zij laten het voorkomen alsof jij en je persoonlijke groei het enige is wat belangrijk is. Maar in werkelijkheid moet je, als je het pad van Christusschap bewandelt, op het punt komen dat je niet langer het pad voor jezelf bewandelt. Je bewandelt het pad niet om je eigen spirituele groei te bereiken of het gevoel te hebben dat je op de een of andere manier verder gevorderd bent dan anderen.

Er moet een moment komen waarop je het pad alleen bewandeld om anderen te dienen en daarmee Gods zaak te dienen, die is om alle mensen vrij van de dualiteit te maken. De Christus is niet iemand die zijn eigen spirituele groei zoekt. De Christus is iemand die inziet dat alle leven één is en daarom is de Christus hier om degenen te wekken die spiritueel dood zijn. Hij probeert de mensen bewust te maken van het ware leven van het Christusbewustzijn, in tegenstelling tot de dood van de dualistische bewustzijnsstaat.

Mijn punt is dat een Christuswezen het kwaad niet kan negeren en in aanwezigheid van het kwaad niet passief kan blijven. Het Christuswezen echter zal niet tegen het kwaad vechten door het op dit niveau van bewustzijn tegemoet te treden. Het Christuswezen blijft boven het dualistische bewustzijn staan en daarom brengt hij of zij de waarheid die alle mensen zal bevrijden.

Sommige mensen zullen die waarheid verwerpen en een Christuswezen accepteert het feit dat deze mensen hun vrije wil hebben en daarom het recht hebben de Christuswaarheid af te wijzen. Geconfronteerd met deze afwijzing blijft een Christuswezen in alle rust, blijft onthecht en die onthechting wordt dan het oordeel van de mensen die de levende Christus verwerpen.

Mijn bedoeling om deze lange verhandeling te geven is om jullie te laten zien dat je twee uitdagingen op het pad van Christusschap hebt. Je moet door een fase gaan, waar jij je met je Christus Zelf verbindt, wat de enige manier is om te leren hoe je onderscheid maakt tussen de ideeën die werkelijk van Christus zijn of ideeën die enkel beweren van Christus te zijn, maar die in werkelijkheid uit het dualiteitsbewustzijn voort komen.

Als je tot dat innerlijke inzicht krijgt, moet je het aandurven je licht voor de mensen te laten schijnen en hen de waarheid te brengen die hen vrij kan maken – als zij het aannemen. Je probeert nooit mensen te dwingen om de waarheid te accepteren. Het is jouw rol ze de waarheid aan te bieden, zodat ze een alternatief hebben voor de dualistische ideeën die voor het menselijke denken waar of onwaar zijn. En als je hen eenmaal die waarheid hebt gegeven, laat je het aan hen over of zij het willen aannemen of verwerpen. Je laat hen zichzelf oordelen, gebaseerd op hun aanvaarding of verwerping van de Christuswaarheid.

Leren hoe je de verleider herkent
Mijn punt is dat je voortdurend alert moet zijn, omdat elke keer als je met andere mensen over en weer communiceert, kun je verwachten dat sommige mensen vertegenwoordigers van het bewustzijn van de verleider zijn. Dit betekent niet dat je deze mensen moet veroordelen als zijnde het kwaad of van de duivel. Je erkent gewoon dat iemand tijdelijk in een dualistische leugen gelooft en daarom – bewust of onbewust, bereidwillig of ongewild – een instrument van de verleider wordt.

Omdat je weet dat de wet de verleider toestaat jou in verzoeking te brengen, hoef je niet boos te worden op die andere persoon. Je oordeelt iemand niet op een negatieve manier, maar je begeeft je ook niet in het bewustzijn dat je die persoon moet bekeren of anderen moet overtuigen van de fouten van hun weg. Je moet inzien dat waar je mee te maken hebt, niet de uiterlijke persoon is die het idee propageert. Wanneer je verder dan de buitenkant kijkt, zie je dat waar je mee te maken hebt de verleider zelf is, die door die persoon spreekt. Daarom ga je met de uiterlijke persoon om alsof hij/zij de verleider was. Je geeft gewoon de waarheid weer en keurt de dwaling af, zonder de ander van iets te moeten overtuigen.

Als je naar de wereld kijkt en naar de lange geschiedenis van hoe ideeën de mensheid beïnvloed hebben, zul je zien dat de meeste mensen in een worsteling verwikkeld zijn tussen twee dualistische ideeën en geloofssystemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat talloze goed bedoelende mensen leven na leven met dit dualistische machtsspel bezig zijn, denkend dat ze voor een goede zaak opkwamen, terwijl ze slechts de plannen van de prins van deze wereld aan het dienen waren. Zolang mensen in deze dualistische strijd verwikkeld zijn, heeft de duivel stevig de macht in handen op deze planeet.

Wat ik graag wil zien is dat diegene die de Christuswezens op aarde zijn, door deze dualistische strijd heen zien en besluiten zich erboven te verheffen. Hoe ga je hier boven staan? Door de andere wang toe te keren, door het kwaad niet te weerstaan, maar door de Christuswaarheid uit te spreken en het kwaad te berispen zonder zich ermee in te laten. Om dit te doen, moet je aan de hoogste waarheid trouw blijven die je op dit moment in je hart kunt begrijpen. Je moet nooit een macht buiten je, met inbegrip van je ego, je laten weghalen bij wat je in je hart als waarheid voelt. Ik zeg niet dat wat je in je hart voelt noodzakelijk de hoogst mogelijke waarheid is. Je moet altijd voor het feit blijven openstaan dat je Christus Zelf je op elk moment een hogere waarheid kan geven. Maar wat ik zeg, is dat je nooit een macht buiten je de waarheid die jij in je hart ziet, in twijfel moet laten trekken of ontkennen.

De verleiding van Eva
Let op de innerlijke betekenis achter het verhaal hoe Eva door de Slang in de Hof van Eden verleid werd. Er was Eva verteld niet te eten van de vrucht van kennis van goed en kwaad, wat echt een symbool is voor het dualiteitsbewustzijn is. Haar spirituele leraar vertelde haar dat als ze van die vrucht at, ze zeker zou sterven. Hoe heeft de Slang Eva verleid? Hij deed dat door het element twijfel in haar bewustzijn te plaatsen. Hij zei: “Je zult zeker niet sterven.”

Eva geloofde deze leugen en daarom at ze van de verboden vrucht. Veel mensen kijken naar dit verhaal en zeggen: “Maar de Slang had gelijk; Eva ging niet dood.” Maar wat deze mensen niet begrijpen, is dat het woord ‘dood’ gebruikt werd om de spirituele dood mee aan te duiden. Eva stierf in die zin dat zij haar eenzijn met de spirituele leraar en met haar IK BEN Aanwezigheid verloor en dat verlies van eenzijn is waarachtig de spirituele dood.

Het is waar dat de ziel kan blijven bestaan, tenminste een tijdje. Maar het onsterfelijke spirituele wezen dat door God geschapen werd, is nu een sterfelijk menselijk wezen geworden dat, of moet blijven reïncarneren totdat het geen kansen meer krijgt, of naar het Christusbewustzijn terugkeert, waardoor het zijn ware identiteit als zoon of dochter van God herwint.

De les van het verhaal is dat, omdat Eva blindelings een aanwijzing buiten zichzelf aanvaard had, zij zich niet volledig de les die door haar leraar gegeven was, had eigen gemaakt. Ze had geaccepteerd wat de leraar zei, maar ze zag het ergens van buiten zichzelf komen. Daarom kon de uiterlijke autoriteit van de leraar in twijfel worden getrokken door een andere uiterlijke autoriteit die zich op een overtuigende manier presenteerde.

Mijn dierbaren, zien jullie waarom deze website voortdurend de noodzaak beklemtoond om naar binnen te gaan en contact met de innerlijke autoriteit van je Christus Zelf te maken? Als je een waarheid vanuit jezelf ontvangt, wordt die waarheid onderdeel van je wezen gemaakt, zodat ze niet door een uiterlijke autoriteit in twijfel wordt getrokken. Ongeacht op welke manier een uiterlijke autoriteit je zal verleiden, jij staat stevig op de rots van Christus en kunt daarom de stormen van de verleider weerstaan, wanneer ze een poging doen om je huis omver te blazen.

De rol van een Christuswezen
Let erop dat geen enkele ware leraar ooit gezegd heeft dat je open moet staan voor elk idee dat je wordt voorgelegd. Het is niet de rol van een Christuswezen om ten opzichte van ieder idee tolerant te zijn. Het is de rol van een Christuswezen onderscheid te maken tussen de ideeën die van God zijn en de ideeën die uit het bewustzijn van de antichrist voortkomen. Het Christuswezen zal vervolgens deze dwalingen en leugens openlijk veroordelen door met de waarheid te komen.

Evenzo is het niet de rol van een Christuswezen om elk mens of elk soort gedrag te tolereren. Het is niet de taak van de Christus op grond van dualistische maatstaven te oordelen, maar om de onjuiste opvattingen of het niet-liefdevolle gedrag aan te vechten. En als mensen die opvattingen niet achter zich willen laten, maar op hun manier doorgaan, dan heeft het Christuswezen het recht te zeggen: “Ik heb gewoon geen tijd om mij met jou bezig te houden. Het is mijn taak hen te helpen die open staan om hogerop in bewustzijn te komen, dus er is een grens aan hoeveel tijd ik besteden zal aan degenen die niet bereid zijn hun ego, hun verkeerde overtuigingen aan te vechten.”

Het is ook de rol van de Christus om diegenen te beschermen die nog niet stevig op het pad verankerd zijn en die daarom gemanipuleerd kunnen worden door diegenen met een wereldwijs intellect en onzuivere bedoelingen. De verleider is geen passieve kracht. Het is een zeer agressieve kracht en hij gebruikt een vorm van agressieve mentale suggestie om ideeën in de geest van mensen in te brengen, ideeën die hen in het bewustzijn van twijfel trekken. Geen ware spirituele gemeenschap kan overleven zonder maatregelen te nemen om zich tegen de aanvallen van de prins van deze wereld te verdedigen.

Ik zou graag ieder mens op deze planeet willen verheffen naar het niveau van het Christusbewustzijn. Maar ik ben een praktisch realist en ik beoefen de kunst van het mogelijke. Ik vestig mijn aandacht daarom op degenen die bereid zijn het pad te bewandelen, omdat ik weet dat als ik degenen optil die het dichtst bij het Christusschap zijn, zij een magneet zullen vormen die de rest van de mensheid zullen optrekken. Als ik in plaats daarvan naar degenen ging die nog steeds vast in het dualiteitsbewustzijn zitten en hun bewustzijn probeerde te verhogen, het veel langer zou duren om deze planeet te veranderen. En zoals Moeder Maria geprobeerd heeft uit te leggen, hebben wij gewoon geen tijd op degenen te wachten die niet willen veranderen. We moeten het bewustzijn van degenen verhogen die bereid zijn te veranderen en die bereid zijn iets te doen om de negatieve energieën te transformeren die deze planeet belasten door het geven van een rozenkrans of andere spirituele oefeningen. Ik heb niet degenen nodig die zichzelf leeg maken; ik heb degenen nodig die zich met licht laten vullen, zodat zij dat licht kunnen uitstralen en miniatuurzonnen kunnen worden die de duisternis verdrijven die de aarde bedekt.

Dus laat me nog een keer zeggen dat het discussieforum op deze website jullie forum is. Het is jullie verantwoordelijkheid en jullie moeten bepalen wat ermee moet gebeuren. Je moet je Christusonderscheid gebruiken en vaststellen wat je op het forum wilt toestaan. Laat mij in dit verband zeggen dat er bij degenen die de meest liefdevolle mensen zijn een neiging is, ook de meest passieve mensen te zijn. Vaak aarzelen de mensen die het meest liefdevolle hart hebben, en daarom in bepaalde opzichten dichter bij het Christusschap zijn, zich uit te spreken en de leugen en de dwaling aan te vechten.

Maar zoals ik geprobeerd heb uit te leggen, er komt een punt waarop je niet verder kunt groeien, tenzij je verder gaat kijken dan je eigen gemak en voor de groei van anderen begint te werken door hen de waarheid te brengen die hen vrij zal maken. En ja, omdat er zoveel dwalingen in deze wereld zijn, betekent het brengen van de waarheid ook dat je bereid moet zijn de leugen aan te vechten waar die ook verschijnt. En als het uitdagen van de leugen je ongemakkelijk laat voelen, dan moet je bereid zijn met dat ongemak om te gaan, zodat je naar een hoger niveau van Christusschap kunt stijgen.

Dus de uitdaging is altijd of de Christuswezens naar voren zullen komen en het discussieforum in een positieve spiraal schieten, of zullen ze het mogelijk maken dat anderen het forum in een negatieve spiraal brengen, zodat het zichzelf zal vernietigen? De vraag is altijd dat je moet kiezen wie je dienen zult, de geest van Christus of de geest van de antichrist. Je moet kiezen te zijn of niet te zijn. En zoals altijd, zeg ik: “Kies het leven!”