Karma in het identiteitsrijk zuiveren

Vraag: Wanneer wij ons karma in dit leven tot op bepaalde hoogte zuiveren, kunnen wij ons voor de ascensie plaatsen. En daarna brengen we het resterende karma in het bovenste spirituele rijk in evenwicht. Ik heb echter gehoord dat het heel moeilijk is om karma in het bovenste spirituele rijk in evenwicht te brengen. Hoe zuiveren wij karma in het spirituele rijk? Zou je kunnen uitleggen waarom het moeilijker is om karma in het bovenste rijk in evenwicht te brengen dan wanneer we geïncarneerd zijn?

Antwoord van Kim Michaels, 2019 – Korea:

Ik zal daar antwoord op geven, omdat de meesters dit al hebben besproken. Maar ik moet de vraag corrigeren, omdat zoals gezegd, jij je karma niet in het spirituele rijk of het bovenste spirituele rijk zuivert, maar in het identiteitsrijk. De meesters hebben gezegd dat er een dispensatie om te ascenderen was voor mensen die 51% van hun karma in evenwicht hadden gebracht. Dat komt omdat we 51% karma met andere mensen hebben en dat moeten we in het fysieke rijk in evenwicht brengen. En het is natuurlijk gemakkelijker om dat hier te doen, omdat we daar met andere mensen kunnen omgaan. En dan worden we meer uitgedaagd om dat commentaar in evenwicht te brengen. En het is daardoor moeilijker zijn om karma in het spirituele rijk in evenwicht te brengen. De 49% bestaat uit karma dat wij met onszelf hebben, in die zin dat dit gaat over wat de meesters de gescheiden zelven hebben genoemd. En dit is een innerlijke kwestie, die we met onze psyche kunnen oplossen. En daarom kunnen we dat in evenwicht brengen in het identiteitsrijk voor we ascenderen naar het spirituele rijk. Maar ik weet niet of het wel klopt om te zeggen dat dit moeilijker is. Het voordeel van geïncarneerd zijn, is dat we hier meer uitdagingen krijgen dan in het identiteitsrijk. Met andere woorden, de meesters in het identiteitsrijk kunnen ons iets leren over ons karma. Zij kunnen proberen om ons karma aan ons tonen, maar hier in het fysieke rijk worden we meer uitgedaagd als we met andere mensen omgaan en gedwongen worden op hen en wereldlijke situaties te reageren. Dus vanuit dat standpunt zou je kunnen zeggen dat het hier gemakkelijker in evenwicht te brengen is, omdat je meer wordt uitgedaagd en je een probleem moeilijker kunt negeren Maar veel mensen negeren het toch wel.