De andere wang toekeren

Vraag: De andere wang toekeren? Hoe doe ik dat in een situatie waarin ik word aangevallen met woorden of niet met respect word behandeld? Is dat niet je mond houden en weggaan en het zo laten? Ik verdedig mezelf op geen enkele manier door niet te reageren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Estland:

Als je het historisch bekijkt, dan zijn er waarschijnlijk weinig van mijn uitspraken die nog slechter begrepen zijn of verkeerd uitgelegd dan die over het toekeren van de andere wang. Dit wordt gesteld door mensen die ervoor hebben gekozen om het te doen en mensen die hebben gezegd waarom zij het niet moeten doen en aan beide kanten denken de meeste mensen dat het toekeren van de andere wang betekent dat je niets doet, passief blijft, of je terugtrekt uit de situatie en op een bepaald bewustzijnsniveau is dat een goede interpretatie.

Laat ik het zo zeggen, je wordt met woorden aangevallen door iemand die veel negatieve energie op jou richt; jij hebt een bepaald bewustzijnsniveau waarop je diverse gescheiden zelven hebt. Dat betekent dat je alleen maar kunt reageren door naar die situatie ook terug te sturen wat jou gezonden is. Met andere woorden, je zou de ruzie dan laten escaleren; je zou ruzie kunnen maken die misschien wel zou kunnen eindigen in een fysiek gevecht. Vanuit het standpunt dat je geen negatief karma moet moeten, is het dan beter om je uit die situatie terug te trekken in plaats van hem te laten escaleren. Op een bepaald bewustzijnsniveau is dat een goede interpretatie, het is beter om je terug te trekken dan een situatie te laten escaleren die alleen nog naar meer gelijke porties negatieve energie en karma zou kunnen leiden.

Een betere manier om hiernaar te kijken, is dat je in een situatie zoals deze eerst naar jezelf kijkt, jij bekijkt eerst jouw eigen reacties en als je een reactie vindt waarin je niet rustig blijft, dan besef je dat dit komt door een gescheiden zelf en trek jij je uit die situatie terug en werk je aan dat gescheiden zelf. Maar wanneer je dat gedaan hebt en hem hebt laten sterven, dan zal er een moment komen waarop je met woorden wordt aangevallen en uitgescholden door iemand en er geen reactie in jou komt en op dat moment moet je niet stil blijven, je moet je niet terugtrekken, je moet je mening geven en dat doe je vanuit dat gevoel van rust en in plaats van op iemand te reageren zeg je gewoon wat je op je hart hebt vanuit dat neutrale perspectief en dat zorgt er dan voor dat je iets op een heel andere manier zegt.

In sommige gevallen zal dit betekenen dat de ander verandert omdat je niet reageert op de manier die hij verwacht had. In veel gevallen waarin de mensen anderen met woorden of op een andere manier aanvallen, verwachten ze een bepaalde reactie terug. Wat er altijd gebeurt, en je kunt dit aan de wereldgeschiedenis zien, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, is dat als de ene kant de andere kant aanvalt, de andere kant ook de aanval opent en dan voelt de eerste kant dat hij het recht heeft om aan te vallen, omdat het antwoord dat ze terugkregen was dat het gewelddadige mensen zijn, dus verdienen ze het om te worden aangevallen. Zo reageren ze. Als iemand jou dus met woorden aanvalt, verwachten ze dat je met argumenten komt, dat jij jezelf verdedigt, dat jij hen ook beschuldigt en als dat niet zo is, maar vanuit een neutraal perspectief spreekt, weten ze soms niet wat zij moeten. Soms worden mensen hierdoor getransformeerd en veranderen ze hun gedrag. In andere gevallen heeft dit geen enkel effect. Zij blijven zich agressief gedragen. In dat geval wordt je het instrument voor het oordeel van Christus vanwege hun agressieve gedrag. We zouden kunnen zeggen dat als mensen niet veranderen wanneer jij vanuit een staat van rust en met een neutraal perspectief hebt gesproken, dan hoe je niet verder toe te laten dat zij jou uitschelden of aanvallen. Dan kun jij je terugtrekken, maar je moet eerst heel duidelijk en kalm zeggen wat jij van hun gedrag vindt, dat jij hun gedrag niet accepteert, dat jij je daar niet aan laat blootstellen en dat jij je zult terugtrekken als ze zo blijven doen. Dit is eigenlijk de betekenis van de andere wang toekeren. Het betekent in feite dat je niet een reactie geeft vanuit je menselijke bewustzijn, met gescheiden zelven, je handelt vanuit het Christusbewustzijn, vanuit het standpunt van Christus. Zelfs als jij je uit een situatie terugtrekt, of passief blijft in een situatie en de mensen je nog steeds aanvallen, dan kun je ook het oordeel van Christus brengen, maar dat breng je op een veel hoger niveau wanneer je dat doet vanuit een staat van rust.