De gevallen wezens zullen de groei van de bevolking niet kunnen stoppen

Vraag: Je hebt gezegd in het boek ‘Mijn Levens met’ dat er actief maatregelen werden genomen om de grootte van de menselijke bevolking te beperken. Kun je wat specifieker zijn over die maatregelen en wat de intentie is van hun doeleinden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

De gevallen wezens en de machtselite, welk woord je ook maar voor hen wilt gebruiken, hebben een bewustzijn dat de meeste mensen niet hebben en ook de wetenschappelijke gemeenschap niet. Zij zijn zich ervan bewust dat er vaak een verandering in de verhoudingen van een samenleving, bij de leiders in de samenleving, is afgedwongen door de groei van de bevolking. Wij hebben al vaker het voorbeeld gegeven van de feodale samenlevingen die in Europa een paar honderd jaar hebben geduurd, maar er kwam een moment dat de medische technologie vooruitging, en dat betere voeding en hygiëne betekende dat er meer kinderen hun jeugd overleefden. Dit leidde tot een toename van de bevolking en toen de bevolking uitgroeide tot een bepaalde grootte, konden de feodale samenlevingen met hun strakke distributie van de rijkdom, de ongelijke verdeling van de welvaart, de bevolking niet meer onderhouden. Daarvoor dachten de mensen dat, hoewel ze een heel beperkt leven leidden, ze in ieder geval wel konden overleven.

Zij waren gemanipuleerd in een staat waardoor ze niet tegen de status-quo in opstand kwamen. Maar toen ze begonnen te sterven van de honger, moesten ze wel in opstand komen of verhuizen, en sommigen emigreerden naar Amerika. Je begrijpt dat de gevallen wezens zich er dus heel erg van bewust waren dat zij zich alleen als onbetwistbare leiders konden opstellen als de bevolking een bepaald grootte had en als de bevolking groter werd, dan kon de situatie wel zo veranderen dat zij geen speciale privileges meer hebben, die veel hoger lagen dan de omstandigheden van de gemiddelde burger. Dit is niet alleen in de middeleeuwen gebeurd, maar ook in veel eerdere beschavingen. De gevallen wezens willen altijd de bevolking beperken tot het aantal dat zij denken onder de duim te kunnen houden met de middelen die zij in die specifieke samenleving hebben.

Vanzelfsprekend hebben de gevallen wezens tegenwoordig meer middelen om mensen onder de duim te houden dan in de middeleeuwen, zowel fysieke middelen, maar vooral om hun geest in hun macht te hebben en daarom hebben zij nog steeds et gevoel dat zij een bepaalde mate van macht over de planeet hebben, hoewel de bevolking vele malen groter is geworden sinds de middeleeuwen. Niettemin zijn zij nog steeds heel erg bang voor de groei van de bevolking en ze proberen de groei van de bevolking in te perken maar zij moeten het opnemen tegen de moderne tijd, waarvan je zou kunnen zeggen dat bepaalde menselijke of humanistische waarden meer geaccepteerd worden, maar die eigenlijk voorkomen uit het grotere bewustzijn dat wij de essentiële of basale menselijkheid hebben genoemd.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich ervan bewust zijn dat het niet juist is dat er mensen verhongeren, dat zij als slaven leven en al dat soort toestanden meer. Het is dus veel moeilijker voor de gevallen wezens om de groei van de bevolking te limiteren. Zij proberen dit wel op veel subtiele manieren. Abortus is een van de aspecten om de groei van de bevolking tegen te gaan, zij werken nog steeds het geneesmiddel voor veel ziekten tegen, zij willen niet dat er een doorbraak komt in het bestrijden van bepaalde ziekten, zij proberen ook op vele manieren de vooruitgang in de landbouw, het vermogen om meer voedsel te verbouwen, meer kennis over voedsel, tegen te gaan. Zij gaan in tegen dit verhoogde bewustzijn maar omdat ze dit niet openlijk kunnen doen, moeten ze dat op verborgen manieren doen, zij moeten dit proberen door manipulatie en door het achter de schermen te doen, achter de façade, bij wijze van spreken.

Zij doen dit op veel manieren in die zin dat zij diverse organisaties hebben gevormd die in het geheim tot doel hebben om veranderingen tegen te gaan, groei tegen te gaan. Natuurlijk zijn er ook andere organisaties die de bedoeling hebben om groei te bevorderen en de gevallen wezens kunnen hen niet altijd stoppen. Er kwam een moment dat dit op diverse momenten gebeurde in diverse landen en delen van de wereld. Tijdens en na de renaissance, toen de democratie begon op te komen, kwam er een cruciaal aantal mensen waardoor de gevallen wezens groei niet meer konden tegengaan, zij konden de ontwikkelingen niet meer tegenhouden, zij konden alleen nog maar proberen om die te vertragen en in te perken, en dat is waar zij zich nu op richten.

De gevallen wezens zijn zich ervan bewust dat zij verloren hebben en dat zij alleen maar proberen de tijd te rekken die zij nog op aarde hebben, maar zij weten dat de aarde niet meer hun exclusieve domein is, waar zij de macht en controle over alles hebben. Er zijn natuurlijk wel gevallen wezens die vervolgens proberen om een soort crisis te creëren, een soort oorlog die de beschaving terugzet. Er zijn zelfs gevallen wezens die liever willen dat de huidige beschaving vernietigd wordt dan dat zij de macht kwijtraken. Zij zullen hierin niet slagen, omdat er te veel spirituele mensen hun bewustzijn hebben verhoogd, die het werk doen, die decreten en invocaties opzeggen en andere spirituele oefeningen doen en zij worden zich er steeds meer van bewust dat het voor hen onmogelijk is om mijn Gouden Eeuw tegen te houden.

Ze kunnen het iets vertragen maar niet stoppen en zij kunnen de groei van de bevolking ook niet stoppen.

Natuurlijk proberen ze dat op alle mogelijke manieren, vervuild voedsel, vervuild water, ziektes kweken, zij hebben geprobeerd om het genetische materiaal te manipuleren en doen veel dingen. In het verleden hebben ze genetische manipulatie geprobeerd om het vermogen om te reproduceren in te perken, tegenwoordig proberen ze hetzelfde te doen, maar al die maatregelen zullen de komst van de Gouden Eeuw niet tegenhouden. Wij zijn de kritieke massa voorbij. Zij kunnen het nog wel vertragen en wij zullen jullie hier misschien op een bepaald moment wel meer over vertellen, maar je moet weten dat de gevallen wezens het spel aan het verliezen zijn. Sommigen zijn zich hiervan niet bewust, sommigen willen het niet toegeven, maar zij zijn aan het verliezen en zij zullen zeker de groei van de bevolking niet kunnen tegenhouden totdat die de natuurlijke staat bereikt die, zoals we hebben gezegd, tienmiljard mensen is.

Je zou kunnen zeggen dat zij zich niet echt druk maken over de grootte van de bevolking, zij zijn bezig met de bevolking onder de duim houden. Het is niet zozeer dat zij de grootte van de bevolking willen beperken, zij willen aan de macht blijven, zij willen die heel ongelijke verdeling van de rijkdom handhaven die je op de planeet ziet, omdat, zoals wij zelfs in de Verenigde Staten hebben gezegd, steeds meer mensen de macht hebben over een steeds groter deel van de rijkdom in de samenleving.

Ik heb al vaker gezegd dat de meer ontwikkelde naties in zekere zin lijken op de edelen in de middeleeuwen die een buitensporig aantal bronnen consumeert die zij tot hun beschikking hebben en daardoor de bevolking in veel derdewereldlanden arm houden en ondervoed is en dit kan natuurlijk niet zo blijven. Doordat de mensen, niet alleen de gevallen wezens maar ook de mensen in de ontwikkelde naties, niet bereid waren om uit te reiken om de andere naties te helpen, heeft bevolkingsgroei ook de functie om deze kwestie steeds meer in een crisis te veranderen, zodat de westerse naties niet kunnen blijven negeren wat er in andere naties gebeurt. Dit is, zoals we ook al vaker hebben gezegd, de reden voor immigratie. De mensen komen uit Afrika naar Europa, omdat de naties in Europa hun welvaart niet gebruiken om de leefomstandigheden te verbeteren, zodat de mensen niet uit Afrikaanse landen hoeven te verhuizen.