Wat houdt het in dat je een spiritueel wezen bent?

Vraag: Wanneer de geascendeerde meesters zeggen dat wij spirituele mensen zijn, wat betekent dat dan precies? En alle levensstromen zijn in wezen van de Geest. Hoe definiëren de geascendeerde meesters een spiritueel persoon?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

In de eerste plaats bedoelen we iemand die zich niet met zijn fysieke lichaam en dagelijkse gedachten, of persoonlijkheid, identificeert. Je beseft dat jij meer bent dan het lichaam. Je sterft niet en verdwijnt niet in de vergetelheid wanneer je brein sterft. Je bent ook meer dan je persoonlijkheid op de wereld, toen je bent opgevoed in een bepaalde cultuur en met jouw familieachtergrond. Daarom identificeer jij je er niet totaal mee, hoe meer je jezelf begint te verheffen boven dit uiterlijke bewustzijn, hoe minder jij je met dit lichaam identificeert en de je gedachten en je cultuur en familieachtergrond, e.d. En dat betekent dus dat jij begint te erkennen dat je meer bent dan wat de mensen als een menselijk wezen bestempelen. Het is niet zo dat jij niet een menselijk wezen bent, je verblijft in een menselijk lichaam, maar je identificeert je niet totaal met een menselijk wezen dat wordt beperkt door een willekeurige definitie in jouw cultuur over wat menselijke wezens wel of niet kunnen. Je beseft dat jij het potentieel hebt om je bewustzijn te verhogen, je identiteit te wijzigen, zodat jij jezelf niet meer als een menselijk wezen ziet.

Nu kun jij je afvragen wat mijn missie tweeduizend jaar geleden was. Ik probeerde uit te leggen dat jullie allemaal het Christuspotentieel hebben. Jullie hebben allemaal het Christuspotentieel om te herkennen dat je uit een hogere bron komt. Je bent niet uit stof ontstaan en je keert ook niet tot stof weder. En daarom heb je het potentieel om je bewustzijn te verhogen, de geest van Christus aan te nemen en je identiteitsgevoel te wijzigen, en jij erkent dat jij een spiritueel wezen bent, een zoon of dochter van God, meer dan de strenge definitie, de enge definitie van een menselijk wezen. Nu kun je natuurlijk van alles misbruik maken en er zijn spirituele mensen die zich door de jaren heen hebben dit gebruikt om zich in een positie van spirituele hoogmoed te brengen waarin zij zich superieur voelen aan anderen omdat zij ‘spirituele mensen’ zijn. Maar alles wat wij zeggen, kun je verkeerd interpreteren. Dus dit is een korte definitie van wat het betekent om een spiritueel wezen te zijn. Je identificeert je niet volledig met een menselijk wezen.