Vraag over het leven op andere planeten in ons zonnestelsel

Vraag: Is er leven op andere planeten in ons zonnestelsel naast de aarde en Venus? Als dat niet zo is, waarom zijn die planeten dan gemanifesteerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Welnu, elke planeet vertegenwoordigt een bepaald bewustzijn. Daarom zijn er bepaalde planeten. Je kunt dit zelfs koppelen aan astrologie, omdat de planeten een bepaald belang vertegenwoordigen, iets wat men al heel veel jaren heeft begrepen. Je zou dus kunnen zeggen dat een deel van de planeten bestaat om dat bepaalde bewustzijn te verankeren in dit specifieke zonnestelsel.

Er is leven op andere planeten naast de aarde en Venus. Maar zoals je weet, bestaat het leven op Venus niet in het fysieke octaaf. Het zit niet in het vibratiespectrum zoals dat van het leven op de aarde. De levensstromen die op andere planeten leven, leven in een ander vibratiespectrum dat je niet kunt zien met materiële instrumenten. Wij beschouwen het niet als heel belangrijk voor studenten van geascendeerde meesters en daarom geven wij daar geen uitgebreide leringen over. Maar ja, er bestaat leven, niet op alle andere planeten, maar op een paar daarvan wel.