Welk aspect van het menselijke bewustzijn wordt vertegenwoordigd door de ‘twijfelende Thomas”?

Vraag: Ik zag op de website van de geascendeerde meesters dat een paar discipelen gevallen wezens waren. Was de discipel Thomas ook een gevallen wezen? Waarom wordt hij ‘twijfelende Thomas’ genoemd? Moest hij die eigenschap transcenderen? Is hij geascendeerd of werkt hij nog steeds aan zijn ascensie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Estland:

Ik zou dit niet op een lineaire manier willen beantwoorden, omdat de waarheid of deze discipel een gevallen engel is, tegenwoordig niet meer van belang is voor jullie. Enkelen waren gevallen wezens die de kans kregen om bij mij, iemand die Christusschap bezat, in de buurt te zijn opdat zij zichzelf misschien zouden kunnen hervormen. Nu waren dat natuurlijk geen gevallen wezens in de categorie van Satan, Lucifer, Hitler, Mao. Dit waren gevallen wezens die waren begonnen om het gevallen bewustzijn los te laten en daarom het potentieel hadden om het los te laten. Je moet begrijpen dat sommige van deze discipelen meer een bepaald aspect van het menselijke bewustzijn vertegenwoordigden. Petrus vertegenwoordigde een bepaald aspect van het menselijke bewustzijn zodat je kunt erkennen dat er is bijzonders is aan de Christus, maar dat je niet bereid bent om je mentale kader los te laten, en dan wil je Christus in jouw mentale kader plaatsen en dit bevestigen. Thomas vertegenwoordigde dat aspect van het menselijke bewustzijn dat aan alles wil twijfelen, die wil fysiek onweerlegbaar bewijs van alles. Het is beter voor jou om op het spirituele pad naar de discipelen te kijken vanuit dat perspectief. Om je een plezier te doen: Thomas is verder gekomen en is geascendeerd.