Hoe je een niet-spiritueel persoon helpt

Vraag: Kunnen leringen over spirituele psychologie een niet-spiritueel persoon helpen die niet gelooft in vorige levens en de hulpmiddelen niet wil gebruiken? Als iemand om hulp vraagt, is het mogelijk om hem uit te leggen dat hij duistere krachten in zijn geest en energieveld heeft toegelaten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Ja en nee, in die zin dat het misschien kan helpen, zelfs als mensen zich er niet van bewust zijn dat zij spiritueel zijn of op bewust niveau spiritueel, dan zouden ze misschien toch nog wel naar bepaalde ideeën willen luisteren. Maar andere mensen zullen alles ontkennen dat buiten hun huidige referentiekader valt. Het kan onmogelijk zijn om hen te helpen. Nu zou je dit kunnen proberen in neutralere bewoordingen, je kunt proberen te kijken naar wat de wetenschap heeft ontdekt. Je kunt proberen om over energie te praten, er moeten hogere en lagere frequenties zijn. In plaats van duistere krachten zou je kunnen spreken over op angst gebaseerde lagere energie en dit kan mensen misschien helpen.

Maar er zijn ook mensen die je niet kunt helpen met spirituele psychologie. Omdat elk stelsel, zelfs de traditionele psychologie, elke lering die je maakt, bepaalde concepten heeft. Dat definieert die leringen. Er zijn altijd bepaalde concepten die te maken hebben met een lering. Als de mensen hiervoor openstaan, dan kunnen zij geholpen worden met die lering. Maar als ze de concepten afwijzen, met andere argumenten komen, en weigeren jou te geloven, hoe kunnen ze dan geholpen worden door die lering? Dat geldt voor alles.

Zelfs de moderne geneeskunde, de fysieke geneeskunde, die te maken heeft met het fysieke lichaam, berust op bepaalde concepten. Als mensen die concepten accepteren, dan worden ze er erdoor geholpen, vanwege het placebo-effect door het feit dat zij in het medicijn geloven dat hen helpt. Als zij alles afwijzen, dan kunnen ze soms niet worden geholpen.

Je moet begrijpen dat er mensen zijn die je niet kunt helpen vanwege hun keuze uit vrije wil om af te wijzen wat jij te bieden hebt. En de boodschapper heeft er jarenlang mee geworsteld, omdat hij het idee had dat hij iedereen moest kunnen helpen. Maar als spiritueel persoon heb je het recht om te zeggen: “Ik heb bepaalde overtuigingen, een bepaald wereldbeeld en daarom kan ik mensen helpen die dat wereldbeeld accepteren of in ieder geval aspecten ervan accepteren. Ik hoef mij over de rest niet druk te maken. De rest van de mensen moet andere manieren vinden om geholpen te worden.” Je hoeft je niet verantwoordelijk te voelen om iedereen die je tegenkomt te kunnen helpen.

Ik weet dat het moeilijk is als je het hebt over mensen die jou na aan het hart liggen. Maar nogmaals, er komt een moment waarop je moet begrijpen dat zij vrije wil hebben en dat jij daar niets aan kunt doen, behalve je eigen vrije wil respecteren en zeggen: “Wil ik nog bij die mensen zijn? Wil ik blijven bij mensen die alles waar ik voor sta, alles waarin ik geloof, afwijzen?” Jij hebt het recht om die keuze te maken.