Het einde van het elitarisme en gevallen wezens

Vraag: Betekent het einde van het elitarisme dat de aarde ook bevrijd is van de gevallen wezens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Nee, het betekent dat de mensen zich bewust worden van de leugens die de gevallen wezens hebben gebruikt om zich als elite te vestigen. Ze zullen hier nog steeds enige tijd kunnen incarneren omdat de mensen een bepaalde periode moeten worden getest: of ze echt het bewustzijn hebben overstegen dat hen laat denken dat een elite noodzakelijk is.