Gevallen wezen in het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters iets zeggen over hoe het komt dat er gevallen wezens in het identiteitsrijk, het mentale of emotionele rijk zijn, maar niet fysiek geïncarneerd zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dat heeft te maken met het bewustzijnsniveau van de gevallen wezens. Er zijn gevallen wezens die zo boos zijn dat zij niet geïncarneerd kunnen zijn en die gaan naar het astrale vlak. Er zijn ook gevallen wezens die een hoger bewustzijnsniveau hebben, die vibreren meer op het mentale niveau, zij zijn intellectueler en daarom gaan ze naar dat niveau en degenen die nog een hoger niveau hebben, gaan naar het identiteitsrijk. En dan zijn de mensen of de gevallen wezens die echt incarneren, degenen van wie het bewustzijnsniveau resoneert met het collectieve bewustzijn van de aarde. Daarom kunnen zij hier incarneren. Je zou dus kunnen zeggen dat het bewustzijn van de gevallen wezens die zijn geïncarneerd, resoneert met het fysieke niveau, met het collectieve bewustzijn op het fysieke niveau; degenen die op het emotionele niveau zijn, resoneren met het collectieve bewustzijn op het emotionele niveau, enzovoort.