Plato en de geascendeerde meesters

Vraag: De dialogen van Plato zijn het op één na meest bestudeerde boeken door geleerden na de Bijbel. Veel van de leringen van Plato klinken religieus van aard en hij heeft veel ideeën onderwezen die dichtbij de leringen van de geascendeerde meesters komen. Waar kwam de inspiratie van Plato vandaan? Was hij afgestemd op de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Kuthumi, 2019 – Washington D.C. (VS):

Plato was afgestemd op de geascendeerde meesters, eigenlijk niet op de meeste meesters die jullie vandaag kennen, omdat wij nog niet waren geascendeerd in de tijd van Plato. Maar niettemin was hij een voorbeeld van een filosoof die zich kon afstemmen om ideeën te ontvangen zoals die van de grot, wat een heel belangrijk symbool is in het collectieve bewustzijn, en ook de ideeën te ontvangen over een rijk van ideale vormen. En juist door het feit dat hij hiervoor openstond, toont aan dat hij was afgestemd op een hoger rijk. Ja, je kunt er veel van bestuderen. Maar wij hebben ook tijdens deze conferentie gezegd dat het idee van bijvoorbeeld de filosoof-koning, in die tijd van waarde was, maar nu is het ouderwets. En hetzelfde geldt voor veel andere ideeën van hem.