Hoe je de leer van de geascendeerde meesters verspreidt

Vraag: Kun je eerlijk zeggen dat alle middelen zullen werken? Kunnen we alle middelen gebruiken om de leringen te verspreiden? Moeten we televisie, radio of kranten gebruiken om de leringen te verspreiden die de meesters door jou hebben gegeven? De leringen worden in duidelijke taal gegeven en veel mensen zouden de leringen kunnen begrijpen en de leringen zouden veel mensen kunnen helpen in hun dagelijkse leven, dus kunnen we ze verspreiden met alle middelen die er zijn?

Antwoord van Kim Michaels, 2019 – Oekraïne:

Ja natuurlijk mag je alle middelen gebruiken waar je ervaring mee hebt of waarvan je het gevoel hebt dat je die wilt gebruiken. Dat moet je zelf weten; ik wil graag dat mensen creatief zijn als ze de leringen willen verspreiden. Maar je moet ook luisteren naar wat de meesters hebben gezegd, vooral de laatste paar jaar omdat het er niet om gaat dat je mij, mijn leringen of zelfs de leringen van de geascendeerde meesters aanprijst.

Het is vaak veel belangrijker om bepaalde ideeën naar buiten te brengen zonder dat het nodig is om te zeggen waar ze vandaan komen. Met andere woorden, er kan een idee in de politiek zijn dat veel mensen zouden kunnen accepteren. Maar dan moeten ze eerst accepteren dat er geascendeerde meesters zijn en dat ik boodschapper ben van die geascendeerde meesters enzovoort, dan moeten ze het idee accepteren, ze kunnen er niet eens naar kijken, omdat het veel verder gaat dan hun normale wereldbeeld. Het is dus belangrijk om dat onderscheid te maken. En dat hangt weer van jouw situatie af. Als je bijvoorbeeld in een beroepsmatige omgeving bent, of te maken hebt met de politiek of de regering, dan is het niet belangrijk om mij of de geascendeerde meesters aan te bevelen, maar het is belangrijker om die ideeën te verspreiden. Omdat de meesters zeggen dat veel mensen op innerlijk niveau zonder dat ze het weten al aan die ideeën toe zijn. Ze kunnen die ideeën accepteren en ze hoeven ze alleen maar te horen, maar als je hen wilt dwingen om eerst de geascendeerde meesters te accepteren en het hele geloofssysteem dat erbij hoort, dan wordt het ze te veel. Zij kunnen daar niet mee omgaan. En het is, zoals Saint Germain heeft gezegd, dat hij alleen maar wil dat de Gouden Eeuw op aarde komt. Het kan hem niets schelen wie de eer opstrijkt. Hij vindt het prima als mensen denken dat zij dit zelf bedacht hebben en ik ook. Ik hoef niet aangeprezen te worden. De ideeën moeten naar buiten komen en die moeten de mensen helpen om hun leven te verbeteren.