Met mensen over spiritualiteit spreken

Vraag: Gezien het feit dat veel van ons al een aanzienlijk aantal jaren geïncarneerd zijn en niet zoveel tijd meer over hebben in deze specifieke incarnatie, hoe kunnen we het Levende Woord op dezelfde manier gaan spreken als de apostelen nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen? Hoe komen wij op dat niveau?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2016 – Nederland:

De geneigdheid bestaat om alles te idealiseren, dus de geneigdheid bestaat om te denken dat de apostelen konden spreken op een manier die de meeste mensen zich niet kunnen voorstellen bij zichzelf. Wij hebben het bijvoorbeeld niet alleen over het Levende Woord in de vorm van een dictaat.

Wanneer je met iemand in gesprek bent en als wat je zegt vanuit een dieper niveau van je wezen komt – vanuit je hart, waardoor jij jezelf tot uitdrukking brengt door middel van je innerlijke gevoel van vrede of overtuiging – dan is dat het Levende Woord. Veel van jullie doen dat al. In feite hebben jullie het allemaal wel eens gedaan. Je hebt het je misschien niet gerealiseerd, je hebt het niet benoemd, maar je hebt het wel gedaan, wanneer je vanuit liefde spreekt, een staat van vrede, met de vrijheid om jezelf te geven, te delen wat jij gelooft, zonder de intentie om andere mensen te bekeren. Je probeert hen niet te dwingen of iets aan hen op te dringen, maar je deelt iets van jou met hen. Dat is het Levende Woord en veel van jullie weten dat jullie dit kunnen, en je kunt al snel tot dit besef komen en je kunt heel snel het gevoel krijgen: “Ah, dat is de stroom!”

Je kunt het ook voelen als die stroom er niet is, wanneer je misschien ergens op een intellectuele manier naar kijkt, wanneer je een bepaald argument probeert aan te voeren bij mensen en hen op een intellectuele manier probeert van iets te overtuigen. Je voelt je gefrustreerd omdat zij voor elk argument dat jij hebt, wel een tegenargument hebben en dan lijkt het of je nergens bij komt. Je kunt gesprekken voeren waarin je al een tijdlang bezig bent anderen van iets te overtuigen en ineens voel je dat er iets veranderd is. Dan spreek je vanuit je hart en plotseling krijg je contact met die persoon op het niveau van jullie hart en zitten jullie beide niet meer in je hoofd en dat is het Levende Woord.

Het is niet zozeer een bepaalde uitdrukkingsvorm op de wereld – het is zeker niet iets dat jullie pet te boven gaat. Je hoeft niet op een bepaalde toon te praten. Je kunt misschien wel een dictaat hebben dat op een bepaalde manier wordt uitgesproken omdat de stroom zo gaat, maar dat is niet alles van het Levende Woord of de enige manier waarop het Levende Woord kan stromen. Daarom kunnen velen van jullie het Levende Woord spreken.

Hoe word je hier beter in? Door aan je eigen psychologische problemen te werken, de hulpmiddelen te gebruiken, zodat je globaal kunt spreken, in die zin dat je niet met mensen spreekt om een bepaald emotioneel, mentaal, patroon te bevredigen, zoals bijvoorbeeld de wens om bevestiging van anderen te krijgen. Als je bijvoorbeeld spreekt om bevestiging te krijgen, dan word je altijd hierin teleurgesteld als mensen niet reageren op de manier die jij verwacht en in de meeste gevallen zullen ze niet op de manier reageren die jij verwacht. Je moet daar boven gaan staan en dan kun je tot mensen spreken omdat je dan niet alleen hen de vrijheid geeft, maar ook jezelf. Hoe meer jij jezelf de vrijheid geeft, hoe meer je een exponent, een open deur, wordt voor het Levende Woord.

Het Levende Woord is niet dat je bepaalde woorden op een bepaalde manier uitspreekt. Het Levende Woord is een stroom, een stroom van liefde van de Geest. Wanneer je dat in je hart voelt, dan zullen de meeste mensen tegen wie jij spreekt, dat ook voelen. Wanneer de mensen het niet voelen, raak dan niet ontmoedigd; je gaat gewoon verder met iemand anders die je misschien kunt helpen.

Je kunt niet iedereen helpen. Deze boodschapper geloofde vele jaren dat hij, als hij maar voldoende van zijn eigen psychologische problemen had opgelost, als hij zijn vaardigheden maar verbeterde, zijn kennis uitbreidde en op een bepaald niveau meesterschap kreeg, dan in staat was om iedereen te helpen. Hij moest dan wel iets vinden wat hij tegen iemand kon zeggen dat hen zou helpen.

Dit is een verkeerde overtuiging, die in de eerste plaats niet wordt gebaseerd op de erkenning dat je vrije wil hebt en in de tweede plaats dat de mensen heel veel verschillende bewustzijnsniveaus en niveaus van bewustheid hebben. Wanneer jij je bewustzijnsniveau op een bepaald niveau hebt gebracht, kun je niet iemand bereiken die op het laagste bewustzijnsniveau zit dat op aarde is toegestaan. Jullie hebben niets gemeen, jullie hebben niet eens een gemeenschappelijke taal voor concepten en gevoelens en ervaringen en de manier waarop jullie naar het leven kijken.

Daarom moet jij jezelf de vrijheid geven om vergezochte beoordelingen en analyses over hoe jij zogenaamd het Levende Woord moet spreken. Wees jezelf. Ik weet dat jezelf zijn niet betekent dat je maar alles kunt doen wat je wilt, alles kunt zeggen wat je wilt. Om volledig jezelf te zijn, heb je een bepaald niveau nodig waarop je psychologische problemen zijn opgelost, maar veel van jullie hebben al een niveau bereikt om vrij genoeg te zijn om je ontspannen, rustig, te voelen, in de stroom van liefde te zijn en dan tegen jezelf te zeggen: “Ik hoef niet perfect te zijn om het Levende Woord te verspreiden, ik hoef alleen maar ontspannen te zijn, me op mijn hart te concentreren, mee te gaan met de stroom en alles niet al te serieus op te vatten.”

Mijn geliefde, wij willen heel graag dat jullie een niveau bereiken waarop het spirituele pad vreugdevol voor je wordt, omdat het Levende Woord spreken jou blij maakt en geen bron van stress is, geen last, geen angstig gevoel van: “Doe ik het wel goed? Zou ik iets verkeerd kunnen doen? Zal iemand kritiek op mij leveren? Maak ik karma? Zullen de meesters niet leuk vinden wat ik doe?” Wij willen graag dat jullie al die overwegingen laten vallen, zodat je de vrijheid hebt om jezelf te zijn en geniet van de tijd die er nog over is in deze incarnatie.

Voel de vreugde stromen, de vreugde dat je geïncarneerd bent, de vreugde dat je bezig bent je bewustzijn te verhogen, het pad te bewandelen en met ons te communiceren. Wij willen dit allemaal graag voor jullie en alle spirituele mensen op de wereld. Wij willen niet dat jullie je zo belast voelen, zo serieus zijn. Wij willen dat jullie blij zijn.