Waarom we ons niet kunnen uiten bij bepaalde mensen

Vraag: In de communicatie in het bewustzijn van twee verschillende mensen merk ik soms dat ik bij bepaalde mensen bij wijze van spreken een blokkade voel om toegang tot mijn hogere zelf of mijn intuïtie te krijgen; ik zie wel dat dit steeds minder in mijn leven gebeurt hoe meer ik mezelf ontwikkel, maar ik voel het nog steeds wel bij bepaalde mensen.

Kim: Je bedoelt dat je niet bij je hogere zelf kunt komen?

Vraag: Ja, het voelt alsof er iets uit staat en het is geen probleem omdat ik heel goed met die persoon kan praten, maar ik beschouw het in zekere zin wel als een beperking, en daarom vraag ik me af hoe ik in het algemeen kan herkennen wat er gebeurt en hoe ik daarmee moet omgaan.

Kim: Wanneer mensen dat hebben, wanneer je het gevoel hebt dat er geen verbinding is met jouw hogere zelf wanneer jij bij hen bent?

Vraag: Ja, ik heb het gevoel dat ik mij afstem op hun niveau of dat ik geen toegang krijg tot het deel in mij waar ik meestal wel toegang tot heb.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Estland:

Een van de redenen is dat je hogere zelf soms niets te zeggen heeft tegen bepaalde mensen omdat zij er gewoon niet voor openstaan en je moet je realiseren dat dit een heikele kwestie is. Het klopt helemaal dat er mensen kunnen zijn die een paranormale, agressieve invloed op jou kunnen hebben die ervoor kunnen zorgen dat jij om diverse redenen jezelf afsluit van je hogere zelf, je IK BEN Aanwezigheid. En de gevallen wezens zijn hier expert in. Er zijn mensen die dit onbewust doen, maar er zijn ook leringen voor zakenleiders, of zelfs in ‘The Art of War’ van Sun Tzu, over hoe je paranormale kracht kunt benutten om andere mensen sterker te maken of te overweldigen. Er zijn mensen die dit al vele levens doen en veel momentum hebben en zij kunnen jou echt het gevoel geven dat jij niet bij je hogere zelf kunt komen.

Wat je kunt doen in dit geval, of in veel gevallen, is dat je die mensen gewoon vermijdt, waarom zou je met hen omgaan als dat niet nodig is? Maar als je met hen moet omgaan, kun je proberen aan jezelf te werken en proberen bloot te leggen wat jou laat denken dat jij je hogere zelf niet tot uiting kunt laten komen wanneer die mensen in de buurt zijn? Kun jij een soort beslissing opsporen die je hebt genomen, een soort overtuiging die je hebt, waar je niet over mag praten? Omdat zij dat niet willen? Omdat zij door jou beledigd zullen worden? Wil je hen niet beledigen? Wil je hen niet uitdagen? Wat dit ook voor jou persoonlijk betekent, als je dit kunt ontdekken, dan kun je daar relatief gemakkelijk vanaf komen.

Maar iets anders waar jij over sprak, over de open deur zijn voor jouw IK BEN Aanwezigheid, er zijn veel menselijke wisselwerkingen waarin je IK BEN Aanwezigheid eenvoudig een stap terug doet, omdat jij zelf prima in staat bent om hier mee om te gaan en jouw IK BEN Aanwezigheid misschien niets wil zeggen. Je kunt je dan bij alle mensen erop concentreren om ontspannen te zijn, jezelf te zijn, je vrede van binnen te voelen en je gewoon uiten.

En als je het gevoel hebt dat er bepaalde mensen zijn bij wie jij je niet vrij kunt uiten, dan kun je, nogmaals, als het geen gevallen wezens zijn, beginnen te kijken wat voor gevoel je die mensen jou geven. Wat geloof je over hen of over jezelf dat jou blokkeert bij het contact dat jou verhindert om je rustig te voelen, ontspannen te voelen, de stroom te voelen, omdat nogmaals, jouw IK BEN Aanwezigheid misschien niets te zeggen heeft, maar ook omdat je IK BEN Aanwezigheid heel veel respect voor jou heeft, en als jij in gedachten de overtuiging hebben dat jij je niet vrijuit bij die mensen mag uiten, dan zal hij een stap terug doen. Dit gebeurt vaak bij familieleden of andere mensen met wie jij een lange geschiedenis hebt en een patroon met deze mensen hebt opgebouwd. Daar kun je dan naar kijken; heb jij een bepaald patroon met andere mensen en probeer het dan vervolgens bloot te leggen en het los te laten.