Het ritueel Communie doen, is uit de tijd

Vraag: In het dictaat van Jezus van 3 oktober 2005, spreekt hij over communie. Maar waarom wordt dat ritueel in deze tijd niet meer uitgevoerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Oekraïne:

Welnu, dat komt gedeeltelijk omdat we de kant opgaan dat jullie een nieuwe kijk krijgen op jullie relatie tot ons. Je moet begrijpen dat wij in de eerste tijd van deze dispensatie meer een brug tussen de eerdere dispensaties en deze nieuwe probeerden te slaan. Wij gebruikten terminologie die leek op die van eerdere dispensaties, we gebruikten bepaalde concepten en beelden en we voerden meer rituelen uit die belangrijk waren voor de mensen uit de vroegere dispensaties. Tegenwoordig hopen we dat jullie de kant opgaan dat jullie je realiseren dat de echte manier om je met de geascendeerde meesters te verbinden is naar binnen gaan in je hart. En wat je blokkeert om rechtstreeks met ons in contact te staan, zijn je onopgeloste psychologische problemen. Als je die oplost, dan krijg je meer innerlijk persoonlijk contact met ons. Dit betekent dat je steeds minder uiterlijke dingen nodig hebt.

Als je naar de christelijke traditie communie doen kijkt, dan zie je dat veel christenen geloven dat wanneer een christelijke dominee het brood en de wijn zegent, die letterlijk in het lichaam en het bloed van Christus veranderen. Dit is natuurlijk niet realistisch. Het blijft brood en wijn. De waarheid is nogmaals, dat niets echt mechanisch verloopt, je kunt een ritueel houden, maar dat betekent niet dat een willekeurige priester die een bepaalde zegen voorleest, de macht van de Heilige Geest bezit om ze in het lichaam en bloed van Christus te veranderen.

En wat is het lichaam en bloed van Christus? Is dit het fysieke lichaam en het fysieke bloed? Er mijn mensen die niet christen zijn, die christenen ervan beschuldigen dat ze kannibalen zijn, omdat zij het lichaam en bloed van hun leider eten. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat het ritueel dat communie doen, letterlijk moest worden opgevat, alsof je letterlijk menselijk vlees eet en menselijk bloed drinkt. Het lichaam en bloed van Christus staan symbool voor een vibratie, het Christusbewustzijn. Je kunt dat symbool niet letterlijk innemen omdat je brood eet en wijn drinkt. Je moet naar binnen gaan en het direct van mij in jou opnemen. Maar het bewustzijn was in die eerste eeuwen zo laag dat de mensen iets fysieks nodig hadden.

Als je dit tegenwoordig nog blijft doet, is het ouderwets, zelfs in de christelijke kerken. Dus het handhaven in een organisatie van geascendeerde meesters is ook uit de tijd. Dit gezegd hebbende, er is niets wat je daarvan tegenhoudt, als jij het gevoel hebt dat je dit nodig hebt. Je kunt het ritueel uitvoeren met brood en wijn en als je die zegent of er een soort gebed bij opzegt. Als dit mensen helpt, dan heb ik er geen bezwaar tegen, maar ik hebt ook duidelijk gezegd dat ik de mensen aanraad om dit niet meer te doen, omdat je geen fysieke rituelen nodig hebt om contact met ons te krijgen, want per slot van rekening gaat het om dat innerlijke contact en dat hangt niet af van iets buiten jou, behalve dan dat jij jouw psyche ervoor openstelt.