Een Alpha en Omega van het werk van geascendeerde meesters

Vraag: Wat vinden de geascendeerde meesters over het ‘ontwaken’ dat andere goeroes verkondigen – voor mensen die de leringen van de geascendeerde meesters niet kunnen accepteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2017 – Estland:

Mijn geliefde, ons doel als geascendeerde meesters is het verhogen van het bewustzijn van mensen op aarde. En wij gebruiken hiervoor veel hulpmiddelen. Een aantal van de mensen die wij gebruiken, zijn zich er niet van bewust dat wij bestaan. Zij hebben niet het concept ‘geascendeerde meesters’ en sommigen geven ons andere namen, maar we zouden kunnen zeggen dat wij in principe op twee manieren werken – met een Alpha en Omega. De Alpha staat voor wat wij doen wanneer wij bekend staan als geascendeerde meesters en een boodschapper hebben die wij sponsoren en door wie wij rechtstreeks kunnen spreken. Dit is het Alpha-aspect. Het Omega-aspect is dat wij bepaalde ideeën en concepten uitbrengen en wij niet kiezen wie wij als boodschapper of open deur willen gebruiken; wij brengen die concepten uit en iedereen die voldoende gevoelig is kan zich hierop afstemmen, en soms geavanceerde leringen ontvangen, anderen kunnen glimpen– enkele ideeën – opvangen. De leringen Advaita Vedanta zijn een onderdeel van die Omega, waar bepaalde mensen zich op konden afstemmen en in een aantal gevallen een verfijnde lering en inzicht ontvingen dat zij begrepen en deskundig genoeg waren om dit in woorden om te zetten. Dus die leringen kunnen heel nuttig zijn voor de mensen die daarmee resoneren.

Nogmaals, wij hebben nooit beweerd dat er maar één leer is die voor iedereen moet werken, omdat wij weten hoeveel verschillende mensen er op aarde zijn, hoeveel verschillende levensstromen met veel verschillende achtergronden. En daarom is er niet één leer en is er ook nooit één leer geweest die voor alle mensen zal werken. Wij zijn dus op zoek naar diverse middelen, diverse woorden, diverse contexten en uitdrukkingsvormen voor verschillende groepen mensen. En er kunnen ook mensen zijn die om verschillende redenen niet hoeven te zeggen waar die leringen vandaan komen; zij hoeven ons niet als geascendeerde meesters te erkennen. En zij zijn in staat om deze lering te bevatten en op de wereld te zetten, sommigen kunnen die presenteren als van hen zelf komend, anderen kunnen zeggen dat ze die ergens vandaan hebben gekregen zonder de bron te specificeren en die lering kan heel goed zijn.

Wat je altijd wilt doen wanneer je een leraar beoordeelt, is natuurlijk kijken wat de leraar over zichzelf en de lering zegt en waar die lering vandaan komt. Het is altijd gezond voor een leraar als hij erkent dat die uit een hogere bron komt. Omdat dit het de leraar dan gemakkelijker maakt om niet in de valkuil vallen dat hij hoogmoedig wordt omdat hij het gevoel heeft dat hij heel erg ver is, omdat hij die lering heeft. En je wilt ook naar het volgende kijken: Hoe gaat de leraar met de studenten om? En probeert de leraar een soort onderlinge afhankelijkheid te scheppen tussen hem en zijn studenten en dat soort dingen meer. Maar als de leraar onbaatzuchtig is, niet ergens naar op zoek is, dan is het niet belangrijk of de leraar volgelingen heeft, maar dat er geen onderling afhankelijke relatie met de leraar is , en dan kan de leraar heel goed zijn en het werk doen dat helemaal in overeenstemming is met ons algemene plan om de mensheid te wekken.