De fysieke en de spirituele ascensie

Vraag: Kunnen de meesters uitleggen wat een fysieke ascensie is en wat een spirituele ascensie is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Estland:

Welnu, mijn geliefde, dit is niet iets waar de meesten van jullie zich erg zorgen over hoeven te maken, omdat het verschil niet erg duidelijk is. Als je mijn eigen situatie neemt, dan hebben we uitgelegd dat ik na mijn missie in Palestina door een wat wij een fysieke ascensie noemen, heen ging, omdat mijn lichaam een hogere vibratie kreeg, zoals we hebben uitgelegd in eerdere dispensaties en dat ik daarom niet weer hoefde te incarneren. Maar ik ben teruggekomen, zoals ook in eerdere dispensaties is verteld en heb nog tot mijn eenentachtigste in Kasjmir geleefd. Daarna ben ik door een ander ascensieproces heen gegaan die wij in het verleden de fysieke ascensie en de spirituele ascensie hebben genoemd, maar dit zijn alleen maar woorden om aan te geven dat er een bepaald proces is geweest. Nu zeggen we in het boek ‘Mijn levens met’ natuurlijk dat mijn lichaam werd gecremeerd en daar kun je dus mee doen wat je wilt.

Het feit is dat er een moment komt waarop iemand zijn fysieke lichaam verlaat en dat sterft en wordt gecremeerd, begraven, en dergelijke. Dan kan het zijn dat iemand nog wat innerlijk werk moet doen voordat hij toe is aan ascenderen. Het is een paar keer voorgekomen dat mensen fysiek zijn geascendeerd omdat de moleculen van hun lichaam in vibratie zijn verhoogd naar een hoger rijk, zodat er geen lichaam meer bestond. Maar dat zijn er maar heel erg weinig en het is niet iets wat onze studenten moeten demonstreren. Het feit is dat wij jullie willen laten demonstreren dat het mogelijk is om te ascenderen en wat er met het lichaam gebeurt tijdens dat proces is eigenlijk onbelangrijk. De meeste mensen die in de zeg maar volgende eeuw zullen ascenderen, ascenderen niet door hun lichaam te verheffen. Het lichaam zal sterven en vergaan en de ziel of het wezen zal ascenderen.

Nogmaals, je kunt dit op verschillende manieren benaderen. Ik besef dat er enige verwarring bestaat als je naar de eerdere leringen van geascendeerde meesters kijkt, omdat er wat discrepanties in kunnen zitten. De I Am Movement heeft gezegd dat het veel gemakkelijker is om fysiek te ascenderen. In The Summit Lighthouse werd gezegd dat dit maar heel zelden voorkwam. Dit zijn dingen waarmee je lineaire geest jou heel gemakkelijk mee in de war maakt en dan ga je zeggen dat deze beweging niet overeenkomt met die andere beweging. In principe zeg ik: Concentreer je op de psychologische aspecten om je voor je ascensie te plaatsen en maak je niet eens druk over wat er met je fysieke lichaam gebeurt. Voor jouw ascensie is het niet belangrijk of jij je lichaam afschudt of dat het wordt verheven; dat maakt geen verschil meer zodra je bent geascendeerd.