Het concept engelen en progressieve openbaringen

Vraag: Wat is het verschil tussen werken met de engelen of geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

Mijn geliefde, dit is een complexe vraag, omdat je hebt gemerkt dat wij in deze dispensatie niet veel over engelen spreken. Er zijn natuurlijk mensen op de wereld die gewend zijn om met engelen te werken; die het gevoel hebben dat zij zich hebben afgestemd op de engelen en zich heel erg op engelen concentreren. Ik zou in principe willen zeggen dat als mensen het gevoel hebben dat hun bewustzijn zich op engelen richt, dat zij zich op engelen afstemmen, dan moeten zij dat blijven doen totdat zij het gevoel hebben dat er binnen iets verandert. Degenen die zich openstellen voor deze leer zou ik willen zeggen dat zij zich moeten afstemmen op de geascendeerde meesters; je zou kunnen zeggen dat een paar zijn op de aartsengelen lijken, degenen die aartsengel worden genoemd, maar die je ook heel goed zou als geascendeerde meesters kunnen beschouwen.

Tot op bepaalde hoogte is er geen verschil, wanneer je een bepaald niveau in het geascendeerde rijk bereikt, of je uit het engelenrijk komt, of van de aarde bent geascendeerd, of op een andere manier geascendeerde meester bent geworden, je bent een geascendeerde meester en wij beschouwen onszelf steeds meer als geascendeerde meesters. Het is dus een persoonlijke kwestie, het is eigenlijk aan jezelf. Maar als je openstaat voor deze leringen, dan richt jij je op geascendeerde meesters. Ik zou willen zeggen dat er natuurlijk veel mensen op de wereld zijn die denken dat zij zich hebben afgestemd op engelen. Maar in werkelijkheid hebben zij zich niet afgestemd op wezens in het spirituele rijk maar meer op het lagere identiteitsrijk of het mentale rijk, die zichzelf soms als engelen presenteren en daar moet jij je dus van bewust zijn.

Dit is dus een heel goed voorbeeld van hoe wij onze leringen aanpassen aan iets wat de mensen al kennen. Al heel erg lang bestaat op deze aarde het concept engelen terwijl het concept geascendeerde meesters heel lange tijd onbekend was in het openbaar.

Wij hebben dus vooral in eerdere dispensaties leringen gegeven die ook over engelen spraken. Het is trouwens een feit dat veel mensen, voordat de geascendeerde meesters algemeen bekend waren, die zich op engelen hadden afgestemd, zich eigenlijk op geascendeerde meesters hadden afgestemd. Je zou kunnen zeggen dat geascendeerde meesters alleen maar een naam is die wij gebruiken in deze tijd, dus wat sommige mensen als engelen beschouwen, zijn eigenlijk geascendeerde meesters. Maar wij zijn allemaal eigenlijk spirituele wezens die geen naam hebben, wij geven jullie een naam omdat wij ons realiseren dat de mensen, de meeste mensen, een naam nodig hebben. Wij zitten niet vast aan een naam, wij zitten niet gevangen in een naam, de naam zegt niet wie zij zijn. Wij hebben leringen gegeven waarin wij over engelen hebben gesproken om de mensen de continuïteit te geven waaraan zij gewend waren, bijvoorbeeld de christelijke leer. Maar nu willen we jullie op een hoger niveau brengen waarop dit onderscheid eigenlijk niet wordt gemaakt, omdat je begrijpt dat wij allemaal één zijn in het spirituele rijk, het is dus niet zo dat er een groot verschil is, omdat engelen en geascendeerde meesters niet tegenstrijdig aan elkaar zijn.

Je moet in gedachten heel zorgvuldig zijn om niet een bepaald onderscheid te zien dat ertoe kan leiden dat je gaat denken dat er een tegenstrijdigheid bestaat of competitie, of een conflict, tussen die twee. Er kunnen mensen zijn die dat zo presenteren, er zijn bepaalde leringen die dat op de wereld zo presenteren, omdat zij zijn afgestemd op de wezens in het mentale en lagere identiteitsrijk die eigenlijk niet in het spirituele rijk zitten. In het spirituele rijk bestaan natuurlijk geen conflicten, er bestaat geen gescheidenheid, er is geen verdeeldheid, wij zijn allemaal één en wij weten dat. Natuurlijk is het concept eenzijn heel erg moeilijk over te brengen op mensen die niet geascendeerd zijn. Het is heel erg moeilijk om dat in woorden uit te leggen, dus ik vind het moeilijk om de vraag te beantwoorden, omdat je eenzijn alleen maar kunt ervaren. Je kunt dat niet met woorden overbrengen. Daarom moet je opnieuw uit je lineaire gedachten stappen die alles in categorieën willen splitsen en er een label op plakken en zeggen dat engelen zus zijn en geascendeerde meesters zo. Ik weet dat veel mensen dat hebben gedaan, maar ik wil dat op dit moment niet aanmoedigen. Daarom zeg ik dat het belangrijk is om te erkennen dat er eenzijn is in het geascendeerde rijk en dat je dit heel moeilijk kunt doorgronden wanneer je niet geascendeerd bent, omdat alles op aarde zo gedomineerd en gedefinieerd wordt door de verschillen.