Onderzoek je concept van engelen

Vraag: Ik ben tot het besef gekomen dat er onder avatars diversiteit bestaat. Sommigen komen van natuurlijke planeten. Anderen waren niet geïncarneerd, maar werkten in de hogere rijken aan een hoger doel. Er zijn dus wezens geïncarneerd op aarde die komen uit engelenrijken die zich niets herinneren van een incarnatie op aarde.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 -Albuquerque (USA):

De terminologie die we in het boek ‘Mijn levens met’ gebruiken, is dat een avatar een wezen is dat van een natuurlijke planeet afkomt die in het fysieke octaaf zit in deze niet-geascendeerde sfeer. Daarom komen er geen avatars uit het engelenrijk. Ik weet dat je het concept avatar kunt uitbreiden door te zeggen dat dit een wezen is dat van een hogere planeet komt of van een hogere plek dan de aarde komt en hier is geïncarneerd. Ik weet heel goed dat er heel veel spirituele mensen zijn die het gevoel hebben, een heel sterk intuïtief gevoel, dat zij uit het engelenrijk komen en hier op aarde zijn geïncarneerd. Op dit moment wilt ik niet de waarneming van deze mensen aanvechten.

De reden is dat wij meer leringen over het concept engelen zullen uitbrengen op een bepaald moment in de toekomst. Op dit moment wil ik wel zeggen dat het concept engelen heel lastig is omdat de woorden in verschillende religies verschillend worden gebruikt, zelfs in new age leringen, trouwens ook in leringen van geascendeerde meesters. Bepaalde woorden worden op zo veel verschillende manieren gebruikt en door zo veel verschillende mensen dat het moeilijk is om die te gebruiken om te zeggen wat er precies mee bedoeld wordt.

Het woord ‘ziel’ is één voorbeeld hiervan, omdat wij in de vroege leringen die wij door deze boodschapper hebben gegeven, over ziel hebben gesproken. Nu noemen we het woord ziel nog maar zelden, omdat wij het hebben over de Bewuste Jij en je vier lagere lichamen. Dus wij hebben de lering meer genuanceerd. Ik wil nu het concept geven dat het nuttig is voor degenen onder jullie die zich heel erg interesseren voor engelen of denken dat ze uit het engelenrijk komen, om je concept over engelen te onderzoeken.

Te kijken waar het vandaan is gekomen en in overweging te nemen dat het traditionele beeld (dat ver genoeg teruggaat) dat de aarde als het centrum van het universum werd beschouwd. Er lag een koepel over de platte aarde en meteen aan de andere kant van die koepel bevond zich het hemelse rijk waar God en engelen waren. Jullie hebben daarna diverse ideeën gekregen over hoe engelen eruit zien of wat engelen doen en dergelijke.

Dus het concept verruimen dat wordt gebaseerd op de leringen die wij nu hebben gegeven over de verschillende sferen, over deze niet-geascendeerde sfeer die miljarden planeten heeft met leven erop dat verder ontwikkeld is dan de aarde. Denk er eens over na of er alleen een kunstmatige scheidslijn zou kunnen bestaan tussen engelen en avatars. Denk er eens over na of het traditionele beeld van engelen wel correct is of dat er misschien een genuanceerder begrip mogelijk is.

Ik weet dat ik jullie uitdaag, maar dat komt omdat er mensen zo gehecht zijn aan het beeld dat zij engelen zijn of het idee dat engelen op aarde incarneren of zijn geïncarneerd. Ik weet dat het tijd nodig heeft om je aan te passen en daarom doe ik geen nauwkeurigere ondubbelzinnige uitspraak.