Het vereren van voorouders

Vraag: In Korea doen veel mensen rituelen om hun familieleden en voorouders naar goede plaatsen in de hemel te leiden. Die rituelen worden vaak uitgevoerd door mensen die religie en spiritualiteit praktiseren, maar zij vragen enorme sommen geld voor die ceremonie. Mensen vragen zich vaak af of de voorouders door dat ritueel naar goede plaatsen in de hemel zijn gezonden. Daarom voelt iemand die veel geld heeft betaald natuurlijk wrok of twijfel als de beoefenaar frauduleus is. De hoge kosten van het ritueel en het frauduleuze gedrag van de spiritualiteit praktiserende persoon zorgen voor een sociaal probleem. Kun je rozenkransen of invocaties opzeggen aan de geascendeerde meesters in plaats van die dure rituelen te doen om onze voorouders en gezinsleden naar een goede plek in de hemel te begeleiden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Korea:

Mijn geliefden, ik kan hier een heel duidelijke uitspraak over doen, hoe meer geld een praktiserend persoon vraagt, hoe frauduleuzer iemand is. Omdat het allemaal gaat om geld verdienen in plaats van overleden voorouders helpen. Als je een echte beoefenaar van spiritualiteit bent, dan kun je wat geld vragen om je praktijk in stand te houden in plaats van ander werk te moeten doen. Maar je vraagt geen onredelijke bedragen en je probeert niet rijk te worden door een spirituele dienst te verrichten. Dat gezegd hebbende, kan het ook zijn dat er beoefenaars van spiritualiteit zijn met goede bedoelingen, maar die rituelen hebben maar heel weinig effect. Zoals we al heel vaak hebben gezegd, is een fysiek ritueel lang niet zo effectief als een spiritueel ritueel. Je kunt vanzelfsprekend onze decreten en invocaties gebruiken om je voorouders, je familie, los te snijden uit elke toestand, zoals het astrale vlak. Het is heel effectief om het decreet aan Astrea op te zeggen om je familie bijvoorbeeld los te snijden van het astrale vlak. Je kunt de levens van je familieleden bekijken en dan kun je afhankelijk van hoeveel je van hen afweet, hun psychologische problemen inschatten. Je kunt dan invocaties vinden en die zaken aanpakken en invocaties voor je familieleden opzeggen.

Nogmaals, dit kan hun vrije wil niet teniet doen, omdat zij bereid moeten zijn om te zien dat zij die conditie in zichzelf hebben om zich ervan te kunnen bevrijden. Maar je kunt wel oproepen doen waardoor zij gemakkelijker aan dit probleem kunnen werken, waar ze ook zijn naar de dood van hun fysieke lichaam. Als ze naar een lagere laag zijn afgedaald op het astrale vlak, dan kun je proberen om ze los te snijden door oproepen te doen aan Aartsengel Michaël en Astrea en de violette vlam. En dit kan hen de kans geven om naar hun psychologische patronen te kijken op een manier waarop ze dat niet wilden toen ze nog leefden. Nogmaals, je kunt hun vrije wil niet tenietdoen, maar je kunt hen in ieder geval wel de kans geven om naar het licht te gaan, de geascendeerde meesters te volgen naar een plek waar ze kunnen leren, of de grootst mogelijke kans krijgen om te leren, zodat ze de volgende keer beter kunnen incarneren. Het laatste wat je voor je familieleden wilt is natuurlijk dat zij naar het astrale vlak gaan en daar vast komen te zitten, zodat zij de volgende keer in een moeilijker situatie incarneren dan in dit leven.

Je kunt er veel aan doen om hen de kans te geven om de keus te maken, de geascendeerde meesters te volgen naar het hogere rijk waar ze dan les van ons kunnen krijgen. Als je weet dat er leringen van geascendeerde meesters zijn, dan is het niet nodig om al dat geld uit te geven aan die beoefenaars, en natuurlijk ben je vrij om je familieleden over deze mogelijkheid te vertellen als zij er open voor staan. Maar ik zal het aan jullie zelf overlaten om dit te beoordelen, of je familieleden er al genoeg van hebben om die beoefenaars te betalen of dat ze toe zijn aan een betere manier om hun overleden familieleden te dienen. Je begrijpt wel hoe dit systeem zich in de eerste plaats heeft kunnen ontwikkelen. Dat kwam gedeeltelijk omdat jullie cultuur niet beslist voorouders vereert, maar om het gevoel te hebben dat je jouw voorouders veel respect betoont.

Voor veel mensen is dit een last geworden, een verplichting, ze doen dit uit plichtsgevoel, en dit is iets wat je uit liefde moet doen. Maar zij doen dit omdat zij zich daartoe verplicht voelen. Er treedt een psychologisch mechanisme in werking, omdat er mensen zijn die daar hun tijd eigenlijk niet aan willen besteden, maar wel het gevoel willen hebben dat zij iets hebben gedaan en zij willen dat dit zo lijkt voor hun gemeenschap. Dan is het gemakkelijker om een ritueel uit te voeren, omdat zij dan kunnen zeggen: “O, ik heb veel geld uitgegeven aan de ceremonie voor mijn dode moeder; ik ben dus een goede zoon en ik heb gedaan wat ik moest doen.” En dan zeggen de mensen in de gemeenschap: “Ja, hij is natuurlijk een goede zoon, hij heeft gedaan wat hij moest doen” en dan kan hij het uit zijn hoofd zetten en het gevoel hebben dat hij heeft gedaan wat hij moest doen.

Daarom kwam dit systeem er in de eerste plaats, omdat de mensen eigenlijk een gevoel van opluchting kochten, het gevoel dat zij hebben gedaan wat zij moesten doen. Of dat ze zelfs een bepaalde status in hun gemeenschap kochten, omdat je beseft dat je status hoger wordt als je meer geld betaalt om je dode familieleden te dienen, en dit demonstreert die status.

Je ziet dat hier nogal ingewikkelde psychologische patronen spelen. Je kunt je familieleden vertellen dat zij niet zoveel geld hoeven te betalen, maar misschien staan zij hier niet voor open vanwege het psychologische mechanisme. In dat geval laat je hen met rust, je voert zelf de rituelen uit en dan weet je dat jij hebt gedaan wat je kon doen voor jouw familieleden.