Er zijn geen mogelijkheden om de Russisch-orthodoxe kerk te hervormen

Vraag: Bestaat de mogelijkheid om de Russisch orthodoxe kerk te hervormen of is het een ouderwetse religieuze organisatie zonder toekomst?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Kazachstan:

Er bestaat geen enkele mogelijkheid om de Russisch-orthodoxe kerk te hervormen. Er bestaat slechts een kleine kans dat ik de katholieke kerk of welke andere grote christelijke kerk ook zou kunnen hervormen. Zeggen dat een religieuze organisatie ouderwets is, is een ingewikkelder vraag, omdat de religieuze organisatie in leven wordt gehouden door de mensen die tot die organisatie behoren, die hun licht aan die organisatie geven, en vanwege de vrije wil moet dit mogen. Waarom doen zij dit dan? Omdat zij een bepaalde ervaring nodig hebben. Nogmaals, we staan voor het probleem dat wij deze mensen niet kunnen bereiken vanuit het geascendeerde niveau en dan moeten we hen toestaan om hun bewustzijn uit te leven. Op grond hiervan zou ik niet willen zegen dat de organisatie ouderwets is, omdat de mensen dit vanuit een bepaald standpunt nog nodig hebben, en ja, in spiritueel opzicht is het inderdaad ouderwets.