De laatste initiatie van Jezus

Vraag: Jezus gaf het laatste spook op aan het kruis en ik denk dat dit de overtuiging was dat God hem zou redden. Als hij dat inzicht eerder had gekregen, zou het dan ook mogelijk zijn geweest dat hij niet werd gekruisigd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Estland:

Of ik mij er nu wel of niet bewust was van wat er zou gebeuren, dat ik aan het kruis zou sterven en niet door de engelen zou worden gered, had ik kunnen vermijden door de keuze te maken om niet naar Jerusalem te gaan en de autoriteiten van de joodse religie niet te provoceren. Het gaat dus altijd om de vrije wil. Ik zou zeggen dat zelfs als ik mij bewust was van wat er zou gebeuren, ik er nog steeds voor gekozen zou hebben om ermee door te gaan. De reden dat ik dit bewustzijn niet had, was dat ik de initiatie nodig had. Ik moest zo’n soort situatie onder ogen zien, niet alleen voor mij, maar ook om aan te tonen dat – hoe ver je bewustzijn ook ontwikkeld is, wat de mensen ook over jou projecteren – er nog steeds een illusie was die ik niet had gezien en opgegeven. Dat is de manier waarop het gaat tot we het honderdvierenveertigste niveau bereiken, zoals we hebben gezegd.