Waarom de Sovjet-Unie Finland niet annexeerde in de Tweede Wereldoorlog

Vraag: In 1939 verdeelde het Molotov-Rippentrop-pact tussen de Sovjet-Unie en Duitsland bepaalde landen onderling in wat zij invloedssferen noemden: Estland, Finland, Letland, Littouwen, Polen en Roemenië. Dit leidde tot invasies en veel problemen, maar Finland slaagde erin om zichzelf te redden. Waarom kon het Finse volk vrij blijven en de mensen in Estland bijvoorbeeld niet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

Er zullen altijd bepaalde fysieke factoren meespelen. Finland was een groter gebied en had meer inwoners dan Estland. Ze had een langere grens met Rusland. Er waren wilde bossen die je moeilijk kon binnendringen en toegang krijgen was dus niet gemakkelijk. De bevolking was niet zo geconcentreerd; die kon je niet gemakkelijk aanvallen. Daarom waren de Finse soldaten uit praktische overwegingen in staat om het Russische leger tegen te houden. Dit zijn natuurlijk fysieke zaken. Op spiritueler niveau hebben de mensen in Scandinavië, in alle Scandinavische landen, de Vrijheidsvlam meer geïnternaliseerd; zij concentreren zich meer op de Vrijheidsvlam dan in de Baltische staten en andere Oost-Europese staten.

Dit gaf hen op spiritueel niveau de drang om terug te vechten zoals zij hebben gedaan. Wij hebben al eerder gezegd dat wij niet de houding: “Geef me de vrijheid of de dood”, maar in bepaalde situaties is deze bewustzijnsstaat voor de verdedigers van een land nodig wanneer dit wordt aangevallen door de gevallen wezens en bereid zijn onmiddellijk hun leven te geven om te voorkomen dat het wordt overwonnen. Ik zeg niet dat dit beter was, of niet beter, of dat dit goed of fout was. Ik denk niet eens in die termen. Ik leg alleen maar uit dat het Finse volk de Vrijheidsvlam in hoge mate bezat en dat betekent op innerlijk mentaal-spiritueel-emotioneel niveau