Het potentieel van een Commonwealth van Independent States (CIS) is niet aanwezig

Vraag: Er zijn een aantal vragen over CIS-landen. Hebben CIS-landen als een politieke en economische confederatie vooruitzichten om zich te ontwikkelen of is het een fictief Gemenebest dat op den duur ophoudt te bestaan?

Kim: Kun je de CIS in het kort beschrijven?

Toelichting: CIS is de Commonwealth of Independent States. Toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan, maakten ze er een structuur van dat een soort tussenstap was om verder te gaan, maar samen verder te gaan.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Dit is grotendeels een irreële structuur die maar weinig potentieel heeft om ware eenheid te creëren en de belangrijkste reden is dat de Sovjet-Unie nooit een unie is geweest, die is met geweld gevormd. Het woord unie is een typisch voorbeeld van hoe de gevallen wezens woorden benutten om iets af te schilderen wat niet klopt. Gezien de enorme afstanden is het veel waarschijnlijker dat er tussen die landen andere allianties ontstaan op grond van geografische nabijheid, zodat je meerdere groepen landen kunt krijgen die beslissen of ze willen samenwerken.