De huidige omstandigheden op aarde vanuit het standpunt van groei

Vraag: Misschien een beoordeling over de planeet aarde van nu, gaan we de goede richting op, omdat ik veel hoor over de huizenmarkt die slechter wordt. Wordt de energie wel minder dicht en ascenderen er meer mensen? Zou je een algemene beoordeling over onze planeet aarde kunnen geven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

Dit is natuurlijk een complex onderwerp, omdat de aarde zoals ik gisteren heb gezegd, bestaat uit veel verschillende groepen mensen. Als je het dus in het algemeen bekijkt (de planeet als geheel), dan stijgt de aarde in bewustzijn. De aarde wordt omhoog getrokken, gedeeltelijk omdat het universum zoveel verder accelereert dan de aarde dat jullie het je nauwelijks kunnen voorstellen. Wij hebben het over natuurlijke planeten gehad, maar veel van de planeten in het universum zijn naar het veel hogere niveau van natuurlijke planeten geaccelereerd. Er zijn natuurlijk nog natuurlijke planeten, maar die zijn enorm geaccelereerd. Jullie worden ook gedeeltelijk mee omhoog getrokken door het feit dat steeds meer mensen hun bewustzijn verhogen.

Wanneer je naar de aarde kijkt, dan zie je natuurlijk dat er bepaalde haarden zijn waar de mensen weerstand bieden aan deze groei en daardoor in zekere zin in een crisisstand komen, het dualiteitsbewustzijn, de epische strijd, om weerstand te kunnen bieden aan die groei, de opwaartse aantrekkingskracht. Je moet ook erkennen dat het nodig is dat er op bepaalde terreinen meer contrasten moeten komen als de planeet hoger gaat en vooral als het van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk gaat. Met andere woorden, de mensen laten bepaalde dingen extremer zien om bepaalde problemen zichtbaarder te maken. Je zou dit als een geïsoleerd fenomeen kunnen beschouwen en dan zou je zeggen dat er een neerwaartse trend is, of dat het erop achteruit gaat. Als je het als niet meer dan een plaatselijk fenomeen beschouwt, dan kun je natuurlijk gelijk hebben en dan kun je zeggen dat bijvoorbeeld bepaalde dingen erop achteruit gaan: bijvoorbeeld de financiële markten of de huizenmarkt of groeiende conflicten in Afrika, mensenhandel of veel andere problemen overal ter wereld omdat je ziet dat die problemen toenemen, dat zij groter worden. Als je het dus enkel als een geïsoleerd fenomeen beschouwt, dan zou je kunnen zeggen dat er een neerwaartse trend is.

Maar wanneer je een stap achteruit doet en naar de planeet als geheel kijkt, dan zie je dat dit in werkelijkheid gevolgen zijn van de opwaartse trend. Als de planeet omhoog wordt getrokken, dan moeten de mensen die weerstand bieden aan groei, steeds extremer te werk gaan om hun op angst berustende neigingen uit te beelden. De bedoeling hiervan is in principe dat zij een steeds extremere ervaring krijgen, zodat ze hier sneller genoeg van kunnen krijgen. De andere bedoeling is dat andere mensen duidelijker kunnen zien dat zij beter hun best moeten doen om de planeet dat specifieke probleem te laten transcenderen. Zoals net werd gezegd neemt het aantal daklozen in de rijke naties toe, gedeeltelijk om de mensen die verantwoordelijk zijn voor veranderingen in de samenleving duidelijker te tonen dat er iets uit evenwicht is en in evenwicht moet worden gebracht. Wij, de geascendeerde meesters voelen ons niet gefrustreerd over de aarde, zoals ik gisteravond heb gezegd. Natuurlijk voelen we compassie en zouden we graag zien dat alle mensen van hun lijden verlost zijn. Maar we erkennen dat je dit niet in één enkel ogenblik kunt doen, omdat dit de mensen niet uit hun lijden haalt. Dit is geen fysieke verandering van een situatie op de wereld: het is een verandering in hun bewustzijn.

Je zou dus kunnen zeggen dat je veel arme mensen op de wereld niet zomaar betere levensomstandigheden kunt geven, banen geven, geld geven en betere fysieke omstandigheden zodat ze niet in armoede hoeven te leven. Maar de waarheid is dat dit hen in werkelijkheid niet zal helpen vanuit het standpunt van groei. Zij moeten een geleidelijk proces doorlopen waarin ze van bewustzijn veranderen en inzien dat hun uiterlijke situatie pas zal veranderen wanneer zij hun bewustzijn veranderen. Daarom zei Saint Germain dat de oplossing voor de dakloze mensen niet is dat er meer sociale programma’s komen, ‘waarom zijn mensen dakloos’. Dit komt gedeeltelijk omdat er iets uit evenwicht is in hun bewustzijn. Dit is dus een kans voor hen om naar die onevenwichtigheid te gaan kijken en hem los te laten. Dit verandert niets aan het feit dat de samenleving moet veranderen en de elite de macht moet ontnemen. Ik zeg alleen dat wanneer je naar de aarde kijkt en alles wat er op de aarde gebeurt, dit op een bepaald niveau een kans is. Dat betekent niet dat wij goedkeuren wat er gebeurt, dat wij willen dat dit gebeurt, dat wij willen dat dit zo doorgaat.

Zoals we hebben gezegd, accepteren wij de vrije wil volledig en daarom erkennen we dat als mensen niet op een andere manier kunnen veranderen, zij dan een bepaalde neiging tot in het extreme moeten doorvoeren. Daarom moeten wij respecteren dat zij op deze manier willen groeien. Natuurlijk hebben ze hier misschien niet bewust voor gekozen. Maar we moeten het feit accepteren dat een hoog percentage van de mensen op aarde niet een bewustzijnsniveau heeft waarop zij kunnen kiezen dat zij bewust willen groeien. Zij maken dus onbewust keuzes, zij ervaren de consequenties en dan komen ze hopelijk zover dat ze genoeg van een bepaalde ervaring hebben en veranderen. Wij moeten respecteren dat zij op deze manier willen groeien. Jullie als spirituele mensen moeten dit ook enigszins accepteren, zodat jullie zelf niet uit evenwicht raken door je al te veel op problemen te richten.

Nu heeft deze boodschapper gezegd dat hij, toen hij jonger was veel te veel compassie had en zich verantwoordelijk voelde voor de planeet, voor andere mensen en dat hij geleidelijk aan begon te accepteren dat hij hier is om een positief verschil te maken, zoals jullie allemaal hier zijn om een positief verschil te maken. Maar jullie zijn hier niet om willens en wetens en onder dwang andere mensen te veranderen, omdat de mensen de kans moeten krijgen om van binnenuit te veranderen. Dat betekent voor jou dat er in je Goddelijke plan staat gespecificeerd dat jij hier bent om te helpen bij het verhogen van het bewustzijn over een bepaalde kwestie, een bepaald probleem, een bepaald aspect van het leven. Maar andere aspecten in het leven staan niet in jouw Goddelijke plan, je hoeft het bewustzijn niet op dat niveau te verhogen.

Daarom kan er een moment komen waarop je bewust moet beslissen dat jij je aandacht gewoon niet meer op die problemen richt, alhoewel die er wel zijn en mensen heel erg lijden, als het niet in jouw Goddelijke plan staat dat jij je aandacht en energie op dit terrein moet richten. Dan heb je als recht om net zoals deze boodschapper concludeerde, eenvoudig te zeggen: “Ik kan hier geen aandacht aan besteden, omdat het voelen van compassie voor het lijden van de mensen, te zwaar voor mij is.”

Het betekent dat het jou niets kan schelen, het betekent niet dat je laf en ongevoelig wordt; het betekent alleen dat jij erkent dat jij op een planeet zo complex en vol conflicten als deze, niet persoonlijk ieder probleem kunt oplossen. Daarom kun jij je aandacht niet op ieder probleem richten, omdat je aandacht dan te veel verdeeld wordt. Het trekt je aandacht van hier naar daar en misschien trekt het aan je emotionele lichaam en eindig je in een onevenwichtige toestand, waardoor je ineens het gevoel kunt krijgen dat het geen zin heeft om hier te zijn, omdat jij je niet kunt concentreren op het terrein waarop jij een verandering moet brengen. Nu staan er een paar verzen in de invocatie die jullie net hebben gegeven: “Help me om te zien of ik dit moet doen door directe actie of door oproepen te doen voor dit probleem.” Er zijn bepaalde terreinen in je Goddelijke plan waarop wordt gespecificeerd dat jij je met die situatie moet bemoeien, je moet bepaalde acties ondernemen, omdat je een situatie moet ervaren. Voor andere moet je oproepen doen, maar je moet natuurlijk wel een bepaald onderscheid maken, waarbij jij je moet realiseren dat wij veel verschillende boeken en leringen uitgeven en dat wij willen dat je oproepen doet voor verschillende dingen. Maar we willen niet dat jullie stuk voor stuk oproepen voor al die dingen doen, omdat wij ons realiseren dat jullie je niet met alles kunnen bemoeien.

Je moet onderscheid kunnen maken en dit is een onderdeel van het ontdekken van je Goddelijke plan, maar ook van het verhogen van je bewustzijn en bereid zijn om bepaalde keuzes te maken waardoor jij bepaalde grenzen stelt en zegt: “Dit kan ik aan op mijn huidige bewustzijnsniveau en dit niet.” Je hebt het recht om iets te negeren als je het gevoel hebt dat jij er niets mee kunt. Anders kun je gefrustreerd raken en word je meegesleept in allemaal negatieve visies en allemaal theorieën over het vergaan van de wereld en een theorie over het vergaan van de wereld is niet meer dan dat: een theorie. Je kunt dat weten omdat al dit soort gevaarlijke profetieën er al heel lang zijn, maar de aarde bestaat nog steeds, de wereld is niet geëindigd. Mijn geliefden, voor het jaar 1000 geloofden de meeste christenen in Europa dat Jezus in het jaar 1000 terug zou komen en dat de wereld zou ophouden te bestaan. Dat is inmiddels duizend jaar geleden en er is veel gebeurd en de wereld is niet vergaan. Ik heb al vaker gezegd dat de wereld niet eindigt in de nabije toekomst en als dat wel gebeurt dan zal ik het je zeker laten weten (gelach). Mijn geliefden, jullie moeten het evenwicht vinden want een deel om hogerop te komen op dat volgende niveau van jouw Goddelijke plan is dat je evenwicht moet vinden en daar zullen we nog meer over zeggen.