Poetin en de natie Rusland

Vraag: In een eerder dictaat werd gezegd dat Poetin 90% kans had om niet meer geïncarneerd te zijn in 2018. Omdat de tien procent uit is gekomen, betekent dat dan dat de Russische bevolking nog niet toe is aan een democratie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Later hebben we een lering gegeven dat de Russen Poetin kunstmatig in leven houden door hun gehechtheid aan hem en de gehechtheid aan een sterke leider. En ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat zij nog niet toe zijn aan democratie; zij kunnen nog geen verantwoordelijkheid voor hun natie dragen. Daarom houden zij zich vast aan een leider die in principe tegen hen zegt: “Jullie hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen, omdat ik dat voor jullie zal doen.” Dit is natuurlijk een neiging die heel ver teruggaat in de Russische natie en een van de belangrijkste dingen die moet worden overwonnen om verder te komen.

Nu bestaat er natuurlijk ook de situatie, die net is voorgevallen, dat Poetin besloten heeft om de pensioenleeftijd te verhogen en daarmee het pensioen afpakt waar velen van zijn trouwste aanhangers naar uitkeken. Dus de vraag is of dit de verhoudingen genoeg zal veranderen om niet meer geïncarneerd te blijven, zoals jaren geleden al had moeten gebeuren in overeenstemming met zijn natuurlijke levensduur en zijn karma en in verhouding tot andere dingen. Het is dus gewoon een kwestie van wanneer die verandering komt en het is heel goed mogelijk dat hij nog een tijdlang geïncarneerd blijft, want ook al heeft hij hen teleurgesteld, zij nemen nog steeds geen verantwoordelijkheid voor zichzelf. Er zijn een aantal mensen die het gevoel hebben dat ook al heeft hij hen in dit opzicht teleurgesteld, het nog steeds beter is dat hij de natie leidt dan een democratischer vorm van regeren die van hen vraagt om meer verantwoordelijkheid te dragen.