Is Helena Blavatsky geascendeerd?

Vraag: Is Helena Blavatsky geascendeerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Nee.