De president van Kazachstan, N. Nazarbayev

Vraag: De vraag gaat over de president van Kazachstan, meneer Nazarbayev. Wat voor persoonlijkheid heeft hij? Wat verbergt hij voor de mensen? Waar is hij bang voor? In 2011 heeft Saint Germain gezegd dat de mensen in Kazachstan blij mogen zijn met zo’n leider. Wat bedoelt hij en wat is er nu op het politieke toneel aan de hand; wat is er sinds 2011 veranderd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Natuurlijk zullen we meer gelegenheid krijgen om hierover te spreken wanneer we volgend jaar een conferentie in Kazachstan houden. Maar niettemin hebben veel mensen deze opmerking bekeken die ik heb gemaakt en die ze opzettelijk of misschien onwetend verkeerd hebben geïnterpreteerd. Ik bedoelde niet dat zij blij mogen zijn met zo’n leider in de zin van dat hij perfect of ideaal was, maar ze hadden geluk omdat zij een leider hadden kunnen krijgen die veel erger was geweest en ze hadden een leider kunnen hebben die niet openstond voor welke veranderingen ook.

In elk land dat een leider heeft die je niet echt kunt aanvechten met het politieke systeem, gebeuren natuurlijk dingen achter de schermen. Zo’n leider zal altijd bang zijn dat hij wordt afgezet door middel van een gewelddadige revolutie en zijn of haar grip op de macht te verliezen. Niettemin zijn er belangrijke hervormingen in Kazachstan doorgevoerd inclusief de verandering naar het westerse alfabet. Aan veel andere veranderingen wordt gewerkt en de president is zich ervan bewust dat de behoefte bestaat dat ervoor gezorgd wordt dat het land niet in een crisis belandt wanneer hij sterft of aftreedt. Daarom is hij dus een voorbeeld van iemand die hoewel hij duidelijk een dictatoriale regeringsvorm in stand houdt een beter voorbeeld is dan de meeste andere leiders met dezelfde macht.