Waarom horen we niets over de dictaten van Yogananda?

Vraag: Waarom horen we niets over de dictaten van Yogananda? Ik heb gelezen dat hij is geascendeerd. Kwam zijn levenspad helemaal overeen met de leringen van de meesters?

Antwoord van Kim Michaels, 2018 – Estland:

We hebben in een eerder antwoord gehoord dat hij is geascendeerd, maar niet met de aarde werkt, dus daarom geeft hij geen dictaten.