Hoe je moet omgaan met fake news of samenzweringstheorieën

Vraag: Er komen tegenwoordig veel dingen aan het licht door alternatieve media. Veel daarvan is ontwrichtend en verontrustend. Ik weet dat iets ervan niet waar is. We moeten met ons hart voelen om te weten te komen wat echt is en wat niet. Wat doe je wanneer je het gevoel hebt dat sommige dingen wel kloppen? Wat doe je op emotioneel gebied? Hoe gaan we om met als die verontrustende dingen die over de elite naar buiten komen, de dingen die zich achter gesloten deuren afspelen? Niet alleen op politiek gebied, maar in principe alles wat naar buiten komt. Hoe ga je hier emotioneel op een evenwichtige manier mee om en raak je er niet door geobsedeerd? Dit geldt ook voor ons, die de leringen van de geascendeerde meesters hebben. Hoe ga je hiermee om? Er zijn ook mensen die geen leringen van geascendeerde meesters hebben en hoe gaan zij daarmee om? En wat wordt er van ons verwacht met betrekking tot alles wat nu naar buiten komt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Mijn geliefde, ik ga je nu een beetje provoceren. Ben jij je ervan bewust dat er landen zijn waar kinderen verhongeren? Verontrust je dit zo erg dat je ’s nachts niet kunt slapen, dat je hier alles over moet lezen op het internet? Vraag je dan eens af waarom je zo in de war raakt van het fake news of de samenzweringstheorieën die op het internet staan. Ik probeer je nu een positieve les te geven door je een beetje te provoceren. Ik probeer je te tonen dat er heel veel dingen op deze planeet aan de hand zijn die niet ideaal zijn. Maar het is een feit dat jij, hoewel je weet dat dit soort dingen aan de hand zijn, een manier hebt gevonden om een redelijk evenwichtig leven te leiden. En als je een manier kunt vinden om evenwichtig te leven terwijl je weet dat er kinderen in Afrika verhongeren, waarom zou dat dan niet met de gedachte dat er bepaalde samenzweringen zijn kunnen? Waarom voel je die dwangmatige behoefte om dit te bestuderen, dit materiaal in je op te nemen, om dit in je bewustzijn toe te laten en er energie in te steken?

Dan begrijp je wat ik nu zeg. Je leeft op een heel moeilijke planeet, een heel lage planeet, een planeet met manifestaties die niet ideaal zijn, die veranderd moeten worden en die zullen veranderen door de tijd heen. Je kunt jezelf niet toestaan om je op al die omstandigheden te richten, omdat je op die manier niet op een evenwichtige manier kunt leven. En de reden dat ik zo provocerend ben, is dat de enige manier is om hiermee om te gaan is het besluit te nemen dat jij je aandacht niet op bepaalde dingen zult concentreren, omdat jij zoals jezelf zegt, ziet dat er veel websites zijn die opzettelijk onrust willen stoken en een sterke emotionele reactie bij je willen oproepen, en bijna een situatie te creëren waarin je verslaafd raakt aan het opnemen van nieuws. En ja, zij kunnen feiten rapporteren, maar veel van die websites rapporteren ook dingen die geen feiten zijn, omdat een van de manieren om de aandacht van de mensen te trekken en je energie te kunnen afpakken, is jou juist fout nieuws presenteren om een emotionele reactie op te roepen. En je moet toegeven dat een paar van die websites verslavend werken, omdat zij een emotionele reactie bij jou oproepen en je erover na laten denken zodat jij het niet los kunt laten. Je kunt het niet loslaten. Je moet er terug komen en er meer over lezen. En hoe meer je leest, hoe meer reacties je hebt en misschien denk je dan dat jij meer weet, maar de waarheid is dat je in veel gevallen steeds ongeruster wordt. Je aandacht wordt steeds meer verdeeld.

De oplossing is dus dat je nu iets erkent wat wij al eerder hebben gezegd. Wij vragen het niet aan jullie persoonlijk, ieder stuk voor stuk, om naar de aarde te kijken en meteen met alle problemen die er zijn aan de slag te gaan. Wij vragen van jullie, ieder van jullie afzonderlijk, om een bepaald probleem uit te kiezen dat je na aan het hart ligt. Richt je aandacht daar op. Probeer jezelf te informeren. Gebruik je intuïtie. Doe oproepen aan de geascendeerde meesters om tussenbeide te komen. Bestudeer het onderwerp, zodat je oproepen nauwkeuriger kunnen worden op dat terrein en wanneer je besluit dat jij je hier op wilt richten – het kunnen meerdere dingen zijn, maar wel een beperkt aantal dingen – dan besluit je om de rest te negeren. Je moet toegeven dat je altijd naar evenwicht moet zoeken.

Wanneer het bewustzijn wordt verhoogd, zullen de gevallen wezens altijd proberen te doen wat zij in deze tijd proberen. Zoals we eerder gezegd hebben, hadden ze graag gewild dat het internet niet was uitgevonden. Toen ze dat niet konden, wisten ze dat er juiste informatie kon worden verspreid. Ze proberen dit dus nu te gebruiken om valse informatie te verspreiden om de mensen juist zover te krijgen dat zij zo in de war gebracht worden dat zij niet weten wat juist of onjuist is, of dat zij een emotionele reactie krijgen, dit op en neer gaan door ongerustheid, door er zo vaak in meegezogen te worden dat zij er gewoon niets meer mee te maken willen hebben.

En wij proberen jullie dus in de eerste plaats informatie te geven die klopt, die in de eerste plaats juist is. Maar we proberen jullie ook informatie te geven over dingen waar je wel iets aan kunt doen, waar je oproepen voor kunt doen, die impact hebben, die effect hebben. Jullie hebben net de invocatie gegeven over kleine probleempjes; die invocatie is gebaseerd op mijn dictaat van vorig jaar. En er is veel fake news of samenzweringstheorieën die vanuit het perspectief dat de Gouden Eeuw zal brengen, maar kleine dingetjes zijn, die niet belangrijk zijn. Ze kunnen een beetje waar zijn. Veel daarvan is niet waar. Maar zij zijn niet belangrijk om de Gouden Eeuw te brengen. Dus nogmaals, als je een student van de geascendeerde meesters bent die de leringen van de geascendeerde meesters erkent, doe dan iets met de dingen die wij onder jullie aandacht hebben gebracht. Richt je daarop. Informeer jezelf. Doe de oproepen en negeer de rest. Je bent hier niet om ieder probleem op te lossen. Het is niet jouw persoonlijke verantwoording om elk probleem op aarde af te handelen of op te lossen. Je moet je persoonlijke evenwicht hierin vinden. En dit is niet moeilijk met de leringen van de geascendeerde meesters. Je kunt niets doen voor de mensen die ze niet hebben; vaak is er niets waarmee je hen kunt helpen. Zij moeten gewoon die cyclus doorlopen tot ze genoeg van die ervaring hebben en er gewoon mee ophouden. Omdat er echt geen andere oplossing voor is dan je aandacht er niet meer op richten en niet toelaten dat je wordt meegezogen in deze sterke emotionele reacties.

We kunnen jullie bepaalde leringen geven, maar wij weten uit ervaring dat die leringen, wanneer wij die geven op onze manier, meestal geen sterke emotionele reacties in mensen veroorzaken. Omdat wij die reactie niet willen opwekken, omdat wij jullie niet van je energie willen beroven. Wij hebben alle energie die wij nodig hebben; die krijgen wij rechtstreeks van onze bron. Wanneer je dus bepaald nieuws leest en voelt dat je daar een sterke emotionele reactie op hebt – vaak in de solar plexuschakra, omdat die in de war raakt en sneller begint te draaien of de verkeerde kant op draait – dan weet je dat dit niet van een bron komt die je gunstig gezind is. En dan moet je gewoon beslissen dat jij je niet daaraan overgeeft, je er niet mee bemoeit, en dan concentreer jij je op de dingen die wij je hebben gegeven, want wat is de oplossing van alle samenzweringen en alle manipulaties van de gevallen wezens op deze planeet? Dat een cruciaal aantal mensen hun bewustzijn verhoogt tot het niveau van Christusschap waardoor wij bepaalde gevallen wezens van de planeet kunnen afhalen; en ook dat jullie als voorlopers dienen die het collectieve bewustzijn op kunnen trekken waardoor wij nog meer gevallen wezens van de planeet kunnen afhalen. In plaats van je te concentreren op samenzweringstheorieën en fake news concentreer jij je op Christusschap; concentreer je op het verhogen van je bewustzijn en concentreer je op wat wij jullie hebben gegeven. De leringen die we jullie over de gevallen wezens hebben gegeven via deze boodschapper alleen al is de allergrootste samenzweringstheorie die er is, maar het is ook constructieve kennis die je kunt benutten om oproepen te doen om je van dat bewustzijn te bevrijden dat ervoor zorgt dat je kunt worden gemanipuleerd en dit is dus iets wat je groei kan bevorderen.

Veel samenzweringstheorieën zijn niet bedoeld om mensen te bevrijden. Ze moeten voor een emotionele reactie zorgen die verslavend werkt en hen op den duur machtelozer laten voelen, hoewel zij zogenaamd van alles weten wat gewone mensen niet weten. Veel mensen raken in een staat van spirituele hoogmoed, omdat zij het gevoel hebben dat zij allemaal dingen weten die andere mensen niet weten en dat zij zo slim zijn dat zij alles kunnen beoordelen en er een oordeel over kunnen vellen en zij gebruiken die theorieën om alles wat zij in het andere nieuws lezen te beoordelen en dan wordt dit ook nog een verslavende spiraal die je eigenlijk niets oplevert.

Het is dus heel belangrijk dat jij beseft dat wanneer jij op aarde bent en wanneer je het spirituele pad bewandelt, door een proces heen moet waarin je selectief bent, dingen eruit gooit en zegt: Ik ga mijn aandacht hier niet op richten. Dit is niet van belang voor mij en mijn pad. Ik kies nu welbewust.” Je ontkent geen dingen. Je gaat geen dingen ontkennen. Je kiest welbewust dat jij je aandacht daar niet op richt, omdat zoals Saint Germain heeft gezegd: “Waar jij je aandacht op richt, gaat je energie naartoe” en dit zal aan jouw vier lagere lichamen trekken, waardoor jij wel moet volgen. En kies dus wat belangrijk voor jou is en dan negeer je het andere, of gooi er dingen uit, besteed geen aandacht meer aan al die andere onderwerpen.