Het boeddhisme en progressieve openbaringen

Vraag: Ongeveer duizend jaar geleden werd een van de hoogste leringen van het Tibetaanse Boeddhisme, Kali Chakra Tantra, door een meester uiteengezet. Om diverse redenen is de oorspronkelijke tekst van die leer verloren gegaan. Kunnen we erop hopen dat de Geliefde Meester in de toekomst een vollediger leer naar buiten zal brengen die dicht bij de volgelingen van het Tibetaanse boeddhisme ligt en het boeddhisme in het algemeen en toegankelijker is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2018 – Kazachstan:

Helaas mijn geliefde, is mijn vermogen om het Tibetaanse boeddhisme te hervormen net zo beperkt als het vermogen van Jezus om het christendom te hervormen. Hetzelfde geldt voor de andere grote stromingen in het boeddhisme die niet echt openstaan voor het idee dat ik tegenwoordig een geascendeerde meester zou kunnen zijn en een van vele geascendeerde meesters zou kunnen zijn. Wij zullen natuurlijk doorgaan met nieuwe leringen. Ik heb al door deze boodschapper en door eerdere dispensaties leringen gegeven die geavanceerder zijn dan de leringen die duizend jaar geleden konden worden gegeven.

Je ziet dat iedere religieuze beweging de neiging heeft om terug te kijken op het verleden en het verleden te verheerlijken alsof wat in het verleden kon worden uitgebracht op een of andere manier hoger of zuiverder was dan in het heden. Maar aangezien er progressieve openbaringen zijn, zie je dat er nu meer geavanceerde leringen kunnen worden gegeven dan duizend of tweeduizend of vijfentwintighonderd jaar geleden. Als student van geascendeerde meesters heb je geen reden om naar het verleden te kijken en de leringen uit het verleden te verheerlijken.