Petrus en het Petrusbewustzijn

Vraag: Deze vraag is blijkbaar rechtstreeks gericht aan Jezus en hierin wordt gevraagd naar de rol en het leven en het bewustzijn van Petrus. Hij heeft inderdaad drie keer gezegd dat hij je niet kende, maar hij heeft ook de rest van zijn leven geprobeerd jou zo goed mogelijk volgen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Albuquerque (USA):

Petrus heeft in werkelijkheid de rest van zijn leven gewijd aan het volgen van zijn eigen denkbeeld van Christus. Hij heeft dat nooit opgegeven, hij wilde dat nooit opgeven en dat kun je zien aan het feit dat hij erop stond om zelfs op de kop te worden gekruisigd om te laten zien dat hij het niet waard was om op dezelfde manier als ik te worden gekruisigd. Dit toont aan dat hij zelfs op zijn doodsbed, zijn doodskruis bij wijze van spreken, niet dat bewustzijn had gewijzigd. Hij had het Petrusbewustzijn niet losgelaten – dat ik verwierp toen ik zei: “Ga achter mij Satan” – en wilde dat de Levende Christus die hier was om hem van zijn mentale beelden te bevrijden, zich aan die mentale beelden zou aanpassen. Daarom heeft men in de katholieke kerk het symbolisme dat beweert dat Petrus de eerste paus was en dat zij hun gezag ontleenden aan hun directe afstamming van Petrus. Dit toont alleen maar aan dat de kerk van meet af aan tot aan de dag van vandaag totaal wordt verblind door, helemaal berust op, het Petrusbewustzijn dat de Christus in werkelijkheid ontkent en wil dat de Levende Christus hen niet bevrijdt, maar zich aanpast aan hun denkbeeld. Heb ik ooit gezegd dat Petrus de eerste paus was? Heb ik ooit gezegd dat er iets was dat de katholieke kerk heette? Dus wie is met dat idee gekomen? Dat was niet de Christusgeest, mijn geliefde.