De leringen over hoe je iets tevoorschijn tovert

Vraag: Deze vraag is voor Saint Germain en gaat over het boek over alchemie. In dit boek gaf hij diepgaande en heel gedetailleerde leringen over hoe je iets tevoorschijn tovert. In hoeverre zijn die methoden goed en wat moeten we nu bestuderen om dieper op dit onderwerp in te gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

Wel mijn geliefde, je moet opnieuw kijken naar progressieve openbaringen en begrijpen dat door een heel complexe verhouding tot het collectieve bewustzijn, enzovoort, er een limiet zat aan wat ik in die tijd naar buiten kon brengen. De leringen zijn goed genoeg, maar in werkelijkheid zijn er maar heel weinig mensen geweest die ze konden implementeren. Natuurlijk hebben we geprobeerd om een sterkere fundament te leggen voor andere leringen over dit onderwerp. Wat je moet bestuderen om hiermee verder te gaan? Vanzelfsprekend het boek gebruiken dat ik van plan ben uit te geven in de cyclus van volgend jaar dat gedeeltelijk hierover gaat. Je moet natuurlijk ook de leringen bestuderen die we hebben gegeven over het geboortetrauma, de gescheiden zelven, omdat – of de lering die ik eerder heb gegeven nu klopte of niet – je het vermogen zult blokkeren om iets in het leven te roepen als je te veel gescheiden zelven hebt. Je kunt natuurlijk ook teruggaan en zeggen: “Wat voor waarde heeft het als je een Maltees kruis van amethist kunt toveren?” Het is de moeite waard met betrekking tot het proces, maar ik zal er een heel andere kijk op hebben in mijn volgende boek.