Duistere krachten die wel of niet zijn geïncarneerd

Vraag: Wat is het percentage gevallen wezens dat geïncarneerd is op aarde?

Antwoord van Kim Michaels, 2017 – Estland:

Mijn gevoel zegt dat het minder dan 1% is. Het is niet een hoog aantal in percentages, maar toch zijn dat nog wel veel gevallen wezens. Zij zijn alleen niet openlijk slecht, zoals Satan, Lucifer, Hitler, enzovoort. En veel van hen lijken niet slecht, omdat zij niet zomaar iemand doden of geweld plegen of mensen martelen, maar zogenaamd goede bedoelingen hebben om een bepaalde verandering door te voeren. Het is alleen zo dat hun kijk op die verandering vanaf het begin niet deugt en vaak heeft het te maken met een bepaalde vorm van geweld. Dus je zou kunnen zeggen dat er voorbeelden zijn van leiders die schijnbaar het goede voor hebben en het juiste willen doen voor hun burgers, maar die toch gevallen wezens zijn, omdat ze een bepaalde vorm van geweld gebruiken, zelfs al is het geen fysiek geweld maar mentaal geweld met een bepaalde ideologie. De christelijke kerk is hier een voorbeeld van. Maar tegenwoordig hebben we het wetenschappelijk materialisme dat in werkelijkheid door de gevallen wezens is bedacht en bevorderd, maar zij gebruiken geen geweld om dat te doen maar andere middelen.

Vraag: Zijn er meer gevallen wezens niet geïncarneerd dan wel?

Kim: Ja. Ik denk veel meer. Er zijn er meer in het emotionele rijk dan fysiek geïncarneerd, omdat daar veel lagere wezens vastzitten in wat je de niveaus van de hel of het astrale valk noemt. Ik heb het gevoel dat er niet zoveel in het mentale rijk zijn als er zijn geïncarneerd en er zitten nog minder in het identiteitsrijk. Maar in het emotionele rijk zitten er nogal wat.

Vraag: Hebben ze een leider, zoals het allerhoogste slechte wezen?

Kim: Zij hebben niet één leider, omdat zij vaak elkaars rivalen zijn. De geascendeerde meesters vormen een eenheid, maar de gevallen wezens kunnen nooit helemaal een eenheid vormen. Ze kunnen wat verbonden hebben en samenwerken, maar hoe je het ook noemt, hoe hoger ze komen in hun zelfbedachte status, hoe jaloerser ze op elkaar worden en hoe meer zij de allerhoogste willen worden. Maar als je het nieuwe boek leest, dan wordt er gesproken over iemand die de ‘duistere meester’ is in het identiteitsrijk en die een heel grote impact op de aarde heeft gehad en achter het promoten van een idee zit of een religie waarbij het gerechtvaardigd is om menselijke wezens te doden. Hij is dus het belangrijkste gevallen wezen erachter en het is de bedoeling dat hij wordt weggehaald. En het was de bedoeling dat hij al in de twintigste eeuw zou worden weggehaald, maar omdat niet genoeg mensen reageerden op de ware leringen van Jezus over het pad naar Christusschap, kon dat nog niet gebeuren. In het boek De Openbaringen van Johannes werd daar over gesproken in geheimtaal. Hij werd gebonden om de aarde de kans te geven om te groeien in het Vissentijdperk zodat zij door zijn aanwezigheid zou worden belast. Maar hij moest weer worden losgelaten, zodat ze konden kiezen of zij hem wilden volgen of niet. En omdat niet voldoende mensen het pad van Christusschap begrepen, leidde dit tot de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de koude oorlog en andere.

Vraag: Werd hij Satan genoemd?

Kim: Nee, hij is eigenlijk een lager wezen. Je moet begrijpen dat het woord Satan en het woord Lucifer door de tijd heen op verschillende manieren zijn gebruikt door verschillende spirituele leringen. Het is dus een beetje moeilijk om precies te zeggen wie dit is. Maar het nieuwe boek ontraadselt alles en zet hem neer als enkel twee gevallen wezens, Lucifer en Satan. Het waren slechts twee gevallen wezens. Zij waren niet eens zo bijzonder, hoewel ze bepaalde krachten bezaten, maar het is niet zo dat zij het allerergste waren, omdat het boek ook uitlegt dat het een illusie is dat er één duivel is die het tegenovergestelde is van God. Er is een ver verwijderde god in de lucht, maar die is eigenlijk door de gevallen wezens geschapen en die god kan wel een tegenovergestelde hebben, maar is niet één gevallen wezen dat het tegenovergestelde is van een heel conglomeraat van hen.