Wat is het verschil tussen opzettelijk iets niet willen weten of onschuldige onwetendheid?

Vraag: Wat is het verschil tussen willens en wetens iets niet willen weten of onschuldige onwetendheid en wat zijn de karmische gevolgen wanneer je opzettelijk de vrije wil van anderen en onschuldige mensen overtreedt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Onschuldige onwetendheid is dat je iets niet weet omdat je de kennis niet tot je beschikking had. Om het voorbeeld te nemen dat wij al eerder hebben gebruikt: Er was een tijd waarin de mensen niet wisten dat er bacteriën waren en daardoor niet wisten hoe ze bepaalde ziektes moesten genezen. Dit was onschuldige onwetendheid. Opzettelijke onwetendheid is dat de kennis aanwezig is, misschien wel kennis waar jij op geattendeerd werd, maar je kiest ervoor om die opzettelijk te negeren, te veronachtzamen, naast je neer te leggen, omdat jij niet wilt veranderen. Of niet de positie die je hebt, wilt verliezen. In ruimere betekenis zou je kunnen zeggen dat toen de wetenschap nog niet van het bestaan van bacteriën afwist, ze in onschuldige onwetendheid verkeerde, maar in de materialistische cultuur van tegenwoordig is het geen onschuldige onwetendheid dat de wetenschap niets ‘afweet’ van energie en het effect van energie.

Zoals Saint Germain decennia geleden heeft gezegd, hadden wetenschappers wel kunnen beginnen het energetische aspect van bewustzijn en de psyche te onderzoeken. Het feit dat ze dit niet hebben gedaan, is geen onschuldige onwetendheid, maar opzettelijke onwetendheid. Zij kunnen niet beweren dat zij in onschuldige onwetendheid waren; zij kunnen niet zeggen: “O, dat hebben we niet geweten, dat hebben wij ons niet gerealiseerd.” Maar je had de mogelijkheid om het je te realiseren en je hebt er willens en wetens voor gekozen om het te onderdrukken; hetzelfde geldt op persoonlijk niveau. Het is duidelijk dat als je zonder dat jij het je realiseert de vrije wil van iemand anders onderdrukt, het karma minder erg is dan als je wist wat je deed en dit opzettelijk deed. Daar bestaat geen twijfel over. In zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat wij een nieuwe lering hebben gegeven die verder gaat dan het traditionele beeld van karma – dat je een impuls uitzendt die naar je terugkomt en je raakt. Als je ook opzettelijk kennis onderdrukt of opzettelijk de vrije wil van iemand anders manipuleert, versterk je ook je eigen onwetendheid, jouw eigen opzettelijke onwetendheid. Wat is opzettelijke onwetendheid? Welnu dat is fanatisme. Je versterkt de fanatische denkwijze die je spirituele groei belemmert.